Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

  1. VÍTOVEC, Jiří and Jindřich ŠPINAR. Betablokátory v léčbě arteriální hypertenze (Betablockers in the treatment of arterial hypertension). Postrgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, 2004, vol. 6, No 2, p. 28-32. ISSN 1212-4184.
  2. 2003

  3. ČEŠKOVÁ, Eva and Tomáš KAŠPÁREK. Kdy je polyfarmakoterapie léčbou první nebo druhé volby - II. část (Polypharmacotherapy - When it is Treatment of the First or Second Choice, Part II.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 4, p. 189-193, 4 pp. ISSN 1212-0383.
  4. 2001

  5. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK and Marta ONDRUŠOVÁ. The Combination of psychiatric Medication in clinical Practice. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, vol. 5, Suppl. 2, p. 14-15. ISSN 1211-7579.
Display details
Displayed: 27/9/2021 09:58