Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HALBERG, Franz, T. KENNER, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. 304 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  Název česky: Neinvasivní metody v kardiologii
  Název anglicky: Noninvasive methods in cardiology
  RIV/00216224:14110/08:00026921 Odborná kniha. Ostatní obory vnitřního lékařství. angličtina. Česká republika.
  Halberg, Franz (840 Spojené státy) -- Kenner, T. (840 Spojené státy) -- Fišer, Bohumil (203 Česká republika) -- Siegelová, Jarmila (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Noninvasive methods;cardiology

  Změnila: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., učo 2067. Změněno: 6. 4. 2010 14:43.
 2. 2007

 3. MELUZÍN, Jaroslav. Kapitola 7.5. Echokardiografie. In Štejfa a spol. Kardiologie, 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2007. s. 117-127. 3,, přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-247-1385-4.
  Název česky: Kapitola 7.5. Echokardiografie
  Název anglicky: Chapter 7.5. Echocardiography
  Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Cardiology

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 6. 4. 2012 14:02.
 4. PANOVSKÝ, Roman. Kardiologie. Edited by Miloš Štejfa. In Kardiologie. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 476-481. Kapitoly 19.3.1.-19.3.6. ISBN 978-80-247-1385-4.
  Název anglicky: Cardiology
  Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cardiology

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 6. 4. 2012 14:06.
 5. 2006

 6. DOSTÁLEK, Miroslav. Strucna farmakokinetika a farmakodynamika. Praha ČR: Grada, 2006. 5 s. Kardiologie. ISBN 978-80-247-1385.
  Název česky: Strucna farmakokinetika a farmakodynamika
  Název anglicky: Concise pharmacodynamics and pharmacokinetics
  Farmakologie a lékárnická chemie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: pharmacodynamic; pharmacokinetics; cardiology

  Změnila: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., učo 1937. Změněno: 3. 11. 2006 09:56.
 7. 2004

 8. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Pseudoaneurysm and invasive cardiology. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 307. ISSN 1211-3395.
  Název česky: Pseudoaneuryzma a invazivní kardiologie
  Název anglicky: Pseudoaneurysm and invasive cardiology

  Klíčová slova anglicky: pseudoaneurysm; invasive; cardiology; vascular; surgery; complication

  Změnil: MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D., učo 21851. Změněno: 11. 1. 2009 13:01.
 9. 1999

 10. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9.
  Název anglicky: Exercise testing in patients in clinic and out patients
  RIV/00216224:14110/99:00001841 Odborná kniha. Ostatní obory vnitřního lékařství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cardiology; exercise testing; autonomeous system investigations; respiratory functions

  Změnila: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., učo 2067. Změněno: 24. 1. 2000 12:07.
 11. PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9.
  Název anglicky: Exercise testing in patients in clinic and out patients
  RIV/00216224:14110/99:00005897 Odborná kniha. Ostatní obory vnitřního lékařství. čeština. Česká republika.
  Placheta, Zdeněk (203 Česká republika) -- Siegelová, Jarmila (203 Česká republika, garant) -- Štejfa, Miloš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cardiology; exercise testing; autonomeous system investigations; respiratory functions

  Změnila: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc., učo 2067. Změněno: 15. 5. 2003 15:04.
Zobrazeno: 27. 9. 2021 18:33