Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ and David ŠMAHEL. Individual differences associated with exposure to ‘‘ana-mia’’ websites: An examination of adolescents from 25 European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2016, vol. 19, No 8, p. 475-480. ISSN 2152-2715. doi:10.1089/cyber.2016.0098.
 2. 2015

 3. ALMENARA, Carlos Arturo and Stanislav JEŽEK. The source and impact of appearance teasing: An examination by sex and weight status among early adolescents from the Czech Republic. Journal of School Health, United States: Wiley, 2015, vol. 85, No 3, p. 163-170. ISSN 0022-4391. doi:10.1111/josh.12236.
 4. 2014

 5. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montserrat PÀMIAS-MASSANA and David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Self-perceived weight status, dieting, and unhealthy weight-control behaviors among Spanish male adolescents. Nutricion Hospitalaria, Aula Medica, 2014, vol. 30, No 2, p. 301-305. ISSN 0212-1611. doi:10.3305/nh.2014.30.2.7596.
 6. 2009

 7. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.
 8. ČERNÁ, Alena and David ŠMAHEL. Sebepoškozování v adolescenci : blog jako prostředek vytváření komunity (Self-injury in adolescence : blog as an agent in creating community). Československá psychologie, Praha: Academia, 2009, vol. 53, No 5, p. 492-504. ISSN 0009-062X.
 9. 2008

 10. ŠMAHEL, David. Attending Online Communities: Culture of Youth? In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. p. 446-451, 6 pp. ISBN 978-0-86905-948-7.
 11. PAGE, Randy, Emilia ZARCO, Ihasz FERENC, Suwanteerangkul JIRAPORN, Uvacsek MARTINA, Mei-Lee CHING, Miao NAE-FANG, Simonek JAROMIR, Renata KLÁROVÁ, Hantiu IACOB and Kalabiska IRÉN. Cigarette Smoking and Indicators of Psychosocial Distress in Southeast Asian and Central-Eastern European Adolescents. JOURNAL OF DRUG EDUCATION, 2008, 38/2008, No 4, p. 307-328. ISSN 0047-2379.
 12. ŠEVČÍKOVÁ, Anna and David ŠMAHEL. Czech Adolescents on the Internet: Creating Identity and Risk Behavior. In Teenagers` Action and Interaction Online in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca: Cluj University Press, 2008. p. 41-54, 14 pp. Babes-Bolyai University. ISBN 978-973-610-807-5.
 13. BLINKA, Lukáš. Generace závislých? Dospívající a online hry (Generation of addicted? Adolescents and online games). Praha, 2008. Konference Primární prevence rizikového chování V.
 14. ŠTĚTKA, Václav and David ŠMAHEL. Internet addiction as a risk factor? Analyzing online behavior among Czech adolescents. Barcelona: European Communication Research and Education Association (ECREA), 2008. 2nd European Communication Conference Barcelona.
 15. BLINKA, Lukáš and David ŠMAHEL. Matching reality and virtuality: Are adolescents lying on their weblogs? In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008. p. 457-561, 5 pp. ISBN 978-0-86905-948-7.
 16. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
 17. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Bohumil FIŠER. Vývoj variability srdečních intervalů a variability krevního tlaku ve věku 11-20 let (Development of cardiac interval variability and blood pressure variability in age of 11-20 years). In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.
 18. BAJČIOVÁ, Viera, Tomáš KEPÁK, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA and M. JELÍNEK. Změny v oblasti kognitivních funkcí a osobnosti u dětí a dospívajících léčených chemoterapií. (Neurocognitive functioning after the treatment for cancer in children and adolescents.). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008.
 19. HANŽLOVÁ, Martina and Petr MACEK. Zvládací strategie a styly dospívajících (Coping strategies and styles of adolescents). Psychologia a patopsychologia dieťaťa, Bratislava, 2008, vol. 43, No 1, p. 3-22. ISSN 0555-5574.
 20. 2007

 21. MACEK, Petr and Stanislav JEŽEK. Adolescents' assessments of parents and peers: relationships to self-esteem and self-efficacy. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, 2007, vol. 60, Supplement, p. 26-36. ISSN 0009-062X.
 22. KONEČNÝ, Štěpán and David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? (People on the Internet: possible gains and risks). In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. p. 10-16, 6 pp. ISBN 978-80-7308-185-0.
 23. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM and al ET. Physical Activity and the Lifestyle of the 15 to 16 years old students in different locations. In International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA),. Oslo - Norway: Conference Venue, 2007. 1 pp.
 24. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL and Jiří NYKODÝM. Physical inactivity of students aged 14 to 15 with regard to place of living and school environment. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, vol. 37, No 2. ISSN 1212-1185.
 25. MACEK, Petr. Responsibility as an aspect of individual's well-being: comparison of young Czechs and Scots. 2007. vyd. Praha: Xth European Congress of Psychology, 3 - 6.7.2007. Oral presentation, 2007.
 26. MACEK, Petr. The Process, Content, and Context of Self-definition in Czech Adolescents: Comparison of Two Generations and European Perspective. 2007. vyd. Praha: Xth European Congress of Psychology, 3 - 6.7.2007. Keynote lecture, 2007.
 27. TYRLÍK, Mojmír and Štěpán KONEČNÝ. Trust as a predictor of helping behaviour. 2007.
 28. KONEČNÝ, Štěpán and David ŠMAHEL. Virtual communities and lying: perspective of Czech adolescents and young adults. Vancouver: Association of Internet Researchers, 2007. Internet research 8.0: let's play.
 29. BAJČIOVÁ, Viera, Irena VLČKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŠTĚRBA, Milan PILÁT and Danuše DEMBICKÁ. Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících - srovnání výsledků po prvním roce od zahájení chemoterapie. (The impact of chemotherapy on neurocognitive functioning in children and adolescents - the results one year after the commencement of chemotherapy.). In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ Brno. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny, 2007. p. 149-150, 2 pp.
 30. 2006

 31. HONZÍKOVÁ, Nataša, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Jana PADĚROVÁ, Petr LOKAJ, Bohumil FIŠER, Pavla BALCÁRKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children, adolescents, and young adults with essential and white-coat hypertension. Klinische Pädiatrie, Stuttgart: Thieme, 2006, vol. 218, No 4, p. 237-242. ISSN 0300-8630.
 32. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA and Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, vol. 84, No 12, p. 1275-1283. ISSN 0008-4212.
 33. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ and Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
 34. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. p. 336-338, 3 pp. ISBN 80-214-3152-0.
 35. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění (Blood pressure and physical activity of children and adolescents after antitumour therapy). 2006.
 36. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ and Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
 37. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Societal conditions and important values for the well-being of the individual: comparison of adolescents from three different European countries. Poster presented on Biennial Meeting of Society for Research on Adolescence, San Francisco, March 22-26. 2006.
 38. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny (Blood pressure changes and function of left heart ventricle in patient after anthracycline therapy). 2006.
 39. 2005

 40. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Age related changes of baroreflex sensitivity in children and adolescents. In 14th Meeting of Paediatric Research of Cenral European Countries. 2005.
 41. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
 42. MACEK, Petr. Co nám sdělují dospívající: z výsledků empirických výzkumů. (What Adolescents say: From results of research studies). Praha: Den rodinných terapeutů, 2005.
 43. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
 44. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Farmakologická léčba juvenilní bipolární poruchy (Pharmacological treatment of juvenile bipolar disorder). Praha, ČR: ČLS JEP, 2005. 6 pp. Česká a Slovenská Psychiatrie. ISBN 1212-0383.
 45. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. (The consumption and preference of beverages in children, adolescents and university students.). Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 2005, vol. 60, No 2, p. 53-54. ISSN 1211-846X.
 46. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Možnosti měření krevního tlaku z prstové tepny u adolescentů (Blood pressure measurement in finger arteries in adolescents). In DIagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2005. p. 91-94, 215 pp. ISBN 80-88866-37-5.
 47. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Personal responsibility and justice: How do Czech adolescents understand dilemmatic cornerstones of history. In Actes du colloque International Citoynneté, Justice & Psychologie. 2005.
 48. FOREJT, Martin. Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. (Drinking regimen in children, adolescents and univerzity students.). In Sborník abstrakt, Slezské dny preventivní medicíny 5. ročník. Ostrava: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 2005. p. 62. ISBN 80-7042-355-2.
 49. HANŽLOVÁ, Martina and Petr MACEK. Pojetí důvěry u adolescentů (The Concept of Trust in Adolescents). Brno: Sociální procesy a odobnost, 2005.
 50. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. (The fluid intake and drink consumption regularity research in children, adolescents and univerzity students in South Moravia region.). Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč 60, No 4, p. 89-91. ISSN 1211-846X.
 51. HONZÍKOVÁ, Nataša, Hana HRSTKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ and Bohumil FIŠER. Sympathetic overactivity and decreased baroreflex sensitivity in adolescents with elevated blood pressure. In Proceedings of the 11th International Symposium CNVD: Computer-aided Noninvasive Vascular Diagnostics. 1. vyd. Mainz: V. Blažek, U. Schulz-Ehrenburg, 2005. p. 105-109, 5 pp. ISBN 3-89653-942-6.
 52. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER and Hana HRSTKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu u osob ve věku 11-21 let (Development of baroreflex sensitivity in age range 11 to 21 years). 2005.
 53. 2004

 54. MACEK, Petr. Adolescenti a jejich rodiče: důležitost vzájemné percepce pro sebehodnocení dospívajících (Adolescents and their parents: The Importance of Mutual Perception for the Self-Esteem of Young People). Pedagogika, Praha, 2004, vol. 54, No 4, p. 342-354. ISSN 0031-3815.
 55. MACEK, Petr. Adolescents, Trust in a Teacher and Relation to School. In Teachers and Health. E.Řehulka (Ed.). Brno: Paido, 2004. p. 51-60, 10 pp. ISBN 80-7315-093-X.
 56. HONZÍKOVÁ, Nataša. Citlivost baroreflexu u dospívající mládeže. (Baroreflex sensitivity in adolescents.). In Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, 2004. p. 23-26, 4 pp. ISBN 80-244-0805-8.
 57. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Comparison of blood pressure variability in adolescents with white coat effect and essential hypertension. In A satelite symposium of the 14th European Meeting on Hypertension:European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure and Heart Rate Variability. 2004.
 58. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica, Masarykova univerzita Brno, 2004, vol. 77, No 1, p. 43-52. ISSN 1211-3395.
 59. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Pitný režim u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol (Drinking regimen in children, adolescents and students from universities). In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004. p. 249-253, 5 pp. ISBN 80-7159-146-7.
 60. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9.
 61. MACEK, Petr. Self-esteem in Czech adolescentes: results of longitudinal study. Poster presented on The third Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe. Abstracts, p. 7. 2004.
 62. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s esenciální a sekundární hypertenzí (Changes in cardiovascular parameters in adolescents with essential and secondary hypertension). 2004.
 63. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Změny oběhových parametrů u adolescentů s účinkem bílého pláště v porovnání s hypertenzními adolescenty (Changes in cardiovascular parametersin adolescents with white coat effect compared with hypertensive adolescents). 2004.
 64. ZÁVODNÁ, Eva and Nataša HONZÍKOVÁ. Změny v regulaci krevního tlaku u osob s esenciální a sekundární hypertenzí ve věku 16 - 21 let (Changes in blood pressure regulation in subjects with essential and secondary hypertension in the age 16 - 21 years). In Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. Hradec Králové: Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, 2004. p. 198 - 203, 6 pp. ISBN 80-239-3990-4.
 65. ZÁVODNÁ, Eva and Nataša HONZÍKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU U OSOB S ESENCIÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZÍ VE VĚKU 16- 21 LET (CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN SUBJECTS WITH ESSENTIAL AND SECONDARY HYPERTENSION IN AGE 16 - 21 YEARS). In I. KRÁLOVEHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ POSTGRADUALNÍ DNY: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzta Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2004. p. 198-203, 6 pp. ISBN 80-239-3990-4.
 66. 2003

 67. MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 pp. ISBN 80-7178-747-7.
 68. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Autonomous regulation of circulation in hypertesive adolescents. In Abstract book of the 3rd FEPS Meeting. 2003.
 69. ZÁVODNÁ, Eva, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive adoloscents. 2003.
 70. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Jindřich FIALA and Miroslava KYASOVÁ. Evaluation of the level of nicotine dependence among adolescent smokers. Central European Journal of Public Health, Prague: National Institute of Public Health, 2003, vol. 11, No 3, p. 163-168. ISSN 1210-7778.
 71. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ and Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků (Evaluation of dependence in children and adolescent smokers). Hygiena, Praha: ČLS JEP, 2003, vol. 48, No 1, p. 42-50. ISSN 1210-7840.
 72. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Personal responsibility in themes of dialogue among adolescents. Australian Journal of Psychology, 2003, vol. 55, No 2003, p. 65-65. ISSN 0004-9530.
 73. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Short term blood pressure variability in hypertensive adolescent. Abstract. In 12.Tagung mitteleuropaeischer Laender "Paediatrische Forschung". 2003.
 74. FLANAGAN, C., B. CAMPBELL, L. BOTCHEVA, J. BOWES, B. CSAPO, P. MACEK and E. SHEBLANOVA. Social class and adolescents' beliefs about justice in different social orders. Journal of Social Issues, Malden, MA 02148 USA: Blackwell Publishers, 2003, vol. 59, No 4, p. 311-332. ISSN 0022-4537.
 75. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Variabilita v krevním tlaku a baroreflexní citlivost u hypertenzních adolescentů (Blood pressure variability and baroreflex sensitivity in hypertensive adolescents). 2003.
 76. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ, Miroslava KYASOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. Začátky kouření českých adolescentů (Beginning of smoking among Czech adolescents). Hygiena, Praha: ČLS JEP, 2003, vol. 48, No 1, p. 29-41. ISSN 1210-7840.
 77. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Změny oběhových a plazmatických parametrů u dětí a dospívajících po léčbě pro zhoubný nádor (Changes in circulatory and plasmatic parameters in children and adolescents after antitumour therapy). In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
 78. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Změny oběhových parametrů u hypertenzních dospívajících (Changes in circulatory parameters in hypertensive adolescents). In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
 79. 2002

 80. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Adolescents understanding of self in relation to sincerity and being oneself. Neuveden: neuveden, 2002.
 81. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Asociační struktura pojmu odpovědnost (The Structure of concept of responsibility). In M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I.Ruisel (Eds) Sociální procesy a osobnost 2001. Brno: PsÚ AV ČR a FF MU, 2002. p. 35-41. ISBN 80-210-2228.
 82. MACEK, Petr and Stanislav JEŽEK. Assessment of Parents and Peers During Adolescence: The Relationship to Self-System. 2002.
 83. PRACHÁR, Patrik. Možnosti ošetření malých ztrát zubů implantáty (The possibilites of treatment of small missing teeth by implant). In Program Pražské dentální dny. I. Praha: Česká stomatologická komora Praha, 2002. p. 35. ISBN 1212-5725.
 84. JELÍNKOVÁ, Jana and Mojmír TYRLÍK. Relationship between moral reasoning and perception of responsibility in adolescents. Poznan, Poland: Instytut Psychologii UAM, 2002. Miedzynarodowy Festiwal Psychologow.
 85. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů (School social environment as perceived by adolescents). In Utváření a vývoj osobnosti. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. p. 173-189. edice psychologie, sv. 1. ISBN 80-85947-83-8.
 86. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the 0.1 Hz variability in circulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, 2002. p. 75-77. ISBN 80-214-2120-7.
 87. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. The Relationship Between Baroreflex Sensitivity And The 0.1 Hz Variability In Cireulation In Children And Adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, University of Technology B, 2002. p. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
 88. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Zodpovědnost a důvěra v sémantickém prostoru pohody jednotlivce a společnosti (Responsibility and trust in semantic space of the well-being of individual and the well-being of society). In M. Blatný, M. Svoboda, I. Ruisel, J. Výrost (Red.), Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychol. ústav AV ČR a sdružení SCAN, 2002. p. 62-68, 8 pp. ISBN 80-86620-04-2.
 89. 2001

 90. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Asociační struktura pojmu odpovědnost (The Structure of concept of responsibility). In Konference "Sociální procesy a osobnost", sborník abstrakt. Brno: PsÚ AV ČR, 2001. p. 16. ISBN 1211-8818.
 91. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Atribuční charakteristiky zdůvodnění morálních dilemat. (Attributional characteristics of moral dilemma reasoning). Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2001, vol. 45, No 3, p. 270-280. ISSN 0009-062X.
 92. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslava. Authentic Self. neuveden: neuveden, 2001.
 93. NOVOTNÝ, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě (Adolescents and the social support in the classroom). In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 73-78. U 5-6. ISBN 80-210-2554-9.
 94. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací (The facets of self-concept as a predictors of adolescent's responsibility in dilemmatic situations). In M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I. Ruisel (Eds)Sociální procesy a osobnost 2001. Brno: PsÚ AV ČR a FF MU, 2001. p. 42-56. ISBN 80-210-2228.
 95. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Faktory sebepojetí adolescentů jako prediktory přejímání odpovědnosti při řešení dilematických situací (The facets of self-concept as a predictors of adolescent's responsibility in dilemmatic situations). Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, vol. 7, No 2, p. 11. ISSN 1211-8818.
 96. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie (The Position of Setraline among SSRI s from the Aspect of Paedopsychiatry). Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, vol. 97, No 4, p. 171-175. ISSN 1212-0383.
 97. OSECKÁ, Lída, Petr MACEK and Oliva ŘEHULKOVÁ. Reakce adolescentů na problémy v rodině: souvislost se sebehodnocením a s vědomím vlastní účinnosti (Adolescents' problems in family: relationships to self-esteem and self-efficacy). In In: M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I. Ruisel (Red), Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: Brno: PsU AV ČR a FF MU, 2001. p. 159-167. ISBN 80-210-2228-0.
 98. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Reprezentace osobní a společenské pohody: místo důvěry a zodpovědnosti (Representations of individual and social well-being: a role of trust and responsibility). In D. Vobořil, H. Klimusová (Editoři) Konference "Sociální procesy a osobnost". Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. p. 14-15. roč. 7, č. 2. ISBN 1211-8818.
 99. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Sociální prostředí školy očima adolescentů. (School Social Climate from the Adolescent's Perspective). In Novinky v pedagogické a školní psychologii 2001. 1. vyd. Hradec Králové: AŠP SR a ČR, Lingua, 2001. p. 102-117. ISBN 80-238-8161-2.
 100. TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK and Petra MAZUROVÁ. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů (Connection between Concepts of the Good and the Evil and Causal Attributions among Adolescents). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 2001, vol. 49, No 5, p. 41-48. ISSN 1211-3522.
 101. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Tématická analýza focus group diskusí adolescentů: reprezentace dobrého a zlého v souvislosti s rizikem HIV/AIDS. (Thematic analysis of FGD among adolescents: Representations of good and bad). In M. Blatný, M. Svoboda, J. Výrost, I. Ruisel (Red), Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PsU AV ČR a FF MU, 2001. p. 212-217. ISBN 80-210-2228.
 102. TYRLÍK, Mojmír. The Self-concept, the concept of a good person and a bad person in respect to the responsibility to others. In The programme of Xth European conference on developmental psychology. Uppsala, Sveden: University of Uppsala, 2001. p. 58.
 103. PADĚROVÁ, Jana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Variabilita oběhových parametrů v závislosti na věku u dětí a adolescentů léčených antracykliny pro maligní tumor. Abstrakt. (Variability of the circulatory parameters in children and adolescents with respect to age after anthracycline therapy for malignant tumor. Abstract.). In Congres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
 104. 2000

 105. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER and Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and 24-hour measurement of blood pressure in children and adolescents with essential hypertension. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 15th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2000. 1. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology., 2000. p. 351-353. ISBN 80-214-1610-6.
 106. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry, Paris, Francie: Elsevier, 2000, vol. 15, suppl.2, p. 402-403. ISSN 0924-9338.
 107. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Good and evil in the mind of adolescents. In International Journal of Psychology. Stockholm, Sweden: Psychology Press, Hove, 2000. p. 427-428. 35. ISBN 0020-7594.
 108. MACEK, Petr. I dospívající potřebují rodiče. (Adolescents need parent as well.). Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a všechny přátele dětí, Praha: Portál, 2000, roč. 30, No 4, p. 19-20.
 109. TYRLÍK, Mojmír and Lubomír KUKLA. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců:Příspěvek k metodice výzkumu (Sexual abuse of thr girls). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 2000, vol. 2000, No 1, p. 7-14. ISSN 1211-3522.
 110. MACEK, Petr and Mojmír TYRLÍK. Posouzení dobrého a zlého člověka: Souvislost se sebepojetím, Rozdíly mezi chlapci a děvčaty (An adolescents assessment of). Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2000, XLIV, No 1, p. 45-55. ISSN 0009-062X.
 111. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.
 112. MACEK, Petr, Lída OSECKÁ and Oliva ŘEHULKOVÁ. Reakce adolescentů na problémy v rodině: souvislost se sebehodnocením a s vědomím vlastní účinnosti. Zpravy psychologického ústavu AV ČR Brno, Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000, vol. 6, No 2, p. 7. ISSN 1211-8818.
 113. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sertralin v pedopsychiatrických indikacích /Abstrakt/ (Retrospective evaluation of the effect of setraline in different indications in children and adolescents. Abstract). In 19. sympozium Duševní zdraví mládeže, Brno. Brno: Psychiatrická klinika FN Brno, Psychiatrická společnost ČSL JEP, 2000. p. 10-11.
 114. 1999

 115. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva SSRI v pedopsychiatrii. (SSRI antidepressants in child and adolescent psychiatry). In Sborník II. česko-slovenského sympozia. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1999. p. 14-29. ISBN 80-85977-18-4.
 116. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u OCD v dětství a adolescenci. (Antidepressants in OCD in chilhood and adolescence.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., No 1, p. 24-27. ISSN 0069-2336.
 117. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresíva u úzkostných poruch v dětství a adolescenci. (Antidepressants and anxiety disorders in chilhood and adolescence.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., No 1, p. 28-32. ISSN 0069-2336.
 118. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Depresivní poruchy v dětství a adolescenci:Tricyklická antidepresíva a SSRI. (Depresive disorders in chilhood and adolescence: Tricyklic and SSRI.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., No 1, p. 6-18. ISSN 0069-2336.
 119. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. (Neurodevelopmental Model of Schizophrenia from Aspect of Child Psychiatry.). Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, 95 suppl., No 2, p. 30-42. ISSN 1212-0383.
 120. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nová antipsychotika II. generace u dětí a adolescentů. (New Antipsychotic Drugs of the Second Generation in Children and adolescents.). Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, 95suppl, No 2, p. 3-17. ISSN 1212-0383.
 121. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta (Risperidone in children and adolescents with psychotic disorders.Abstract). In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. p. 22. ISBN 80-86257-04-5.
 122. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů se schizofrenním onemocněním. (Risperidone in Children and Adolescents with Psychotic Disorders of the Schizophrenic Type). Česká a Slovenská Psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, 95 suppl., No 2, p. 22-29. ISSN 1212-0383.
 123. ŠVANCARA, Josef. Subjektivní projekce domova u dětí a dospívajících. (Subjectine projection of home in children and adolescents.). In A. Schauerová a kol., Ke kořenům domova. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1999. p. 79-92, 14 pp. ISBN 80-86156-28-1.
 124. 1998

 125. KAŇOVSKÁ, Karin and Jiří VANĚK. Dentální implantologie v dětském a dorostovém věku. (Dental implantology by the children and by the adolescents.). Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, vol. 98, No 2, p. 76-80. ISSN 1210-7891.
 126. 1997

 127. NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ and Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže (Smoking among adolescents and associations with other forms of undesirable behaviour). Hygiena, 1997, vol. 42, No 4, p. 234-238. ISSN 1210-7840.
Display details
Displayed: 25. 2. 2020 16:15