Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. MACEK, Petr. Když děti dospívají. 138. klinicko-psychologický den. Praha, 8. ledna 2007. (When children mature...138th Clinical -psychological day. Prague, January 8, 2007.). 2007.
  2. 2003

  3. MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 pp. ISBN 80-7178-747-7.
Display details
Displayed: 19. 2. 2020 03:33