Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. JEŽOVÁ, Marta a Šárka PRÁŠILOVÁ. Autosomálně dominantní polycystóza ledvin u plodu se zdánlivě negativní rodinnou anamnézou - kazuistika. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: ČLS-JEP, 2010, roč. 46/55, č. 3, s. 68-71. ISSN 1210-7875.
 2. 2009

 3. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie. Brno: IMS, 2009. 105 s. Sociální pedagogika.
 4. 2008

 5. JEŽOVÁ, Marta, Katarína MÚČKOVÁ a Petra KOUKALOVÁ. Listeria monocytogenes jako příčina spontánního abortu - popis tří případů. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: ČLS-JEP, 2008, roč. 44/53, č. 3, s. 71-74. ISSN 1210-7875.
 6. 2007

 7. MOULIS, Mojmír a Josef FEIT. Atlas patologie kostní dřeně. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 8. FEIT, Josef, Lukáš HEJTMÁNEK, Luděk MATYSKA, Vladimír ULMAN, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Věra FEITOVÁ, Sylva HOTÁRKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Katarína MÚČKOVÁ a Pavel VLAŠÍN. Hypertextové atlasy patologie 2007. In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
 9. 2006

 10. ANTONÍN, Vladimír, Libor JANKOVSKÝ, Jan LOCHMAN a Michal TOMŠOVSKÝ. Armillaria socialis morphological anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation. Czech Mycology, Česká republika, 2006, roč. 2006, č. 58, s. 209-224. ISSN 0953-7562.
 11. DÁVIDOVÁ, Martina, Markéta ONDRAČKOVÁ, Pavel JURAJDA a Milan GELNAR. Rozšíření a patologický vliv Lernaea cyprinacea (Crustacea, Copepoda) na rybího hostitele. In Zoologické Dny Brno. 2006. ISBN 80-903329-4-3.
 12. 2005

 13. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. 2005.
 14. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Kvalita života v rozměru normality a patologie. In Konference Sociální procesy a osobnost 2005. Sborník abstrakt. Brno: Zprávy PSÚ AV ČR, 2005. s. 13-14. ISSN 1211-8818.
 15. FEIT, Josef, Věra FEITOVA, Luděk MATYSKA, Eva HLADKÁ a Markéta HERMANOVÁ. Multimedia Documents in Teaching Pathology. Technology and Health Care, Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 388-388. ISSN 0928-7329.
 16. MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 212 s. ISBN v tisku.
 17. 2004

 18. MAČÁK, Jirka a Jana MAČÁKOVÁ. Patologie. první. Praha: GRADA, 2004. 347 s. ISBN 80-247-0785-3.
 19. KOUBKOVÁ, Božena, Vlastimil BARUŠ, Miroslav PROKEŠ a Iva DYKOVÁ. Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae infections of the stone loach, Barbatula barbatula (L.), from the River Haná, Czech Republic. Journal of Fish Diseases, Blackwell Synergy, 2004, roč. 27, č. 2, s. 65-71. ISSN doi:10-1046/j.
 20. 2002

 21. FEIT, Josef a Eva HLADKA. Multimedia in Pathology. In Proceedings of Internationat Conference on Information Technology Based Higher Education and Training 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnics, 2002. s. 193-196. ISBN 9637154078.
 22. 2001

 23. TRINKAUS, E., V. FORMICOLA, Jiří SVOBODA, S.W. HILLSON a T.W. HOLLIDAY. Dolní Věstonice 15: Pathology and persistence in the Pavlovian. Journal of Archaeological Science 28, USA: Academic Press, 2001, roč. 2001, č. 28, s. 1291-1308.
 24. FORMICOLA, V., A. PONTRANDOLFI a Jiří SVOBODA. The Upper Paleolithic triple burial of Dolní Věstonice: Pathology and funerary behavior. American Journal of Physical Anthropology 115, USA, 2001, roč. 2001, č. 115, s. 372-379.
 25. 1999

 26. FEIT, Josef a Luděk MATYSKA. Hypertext Atlas for Pathology Education. In Towards the Millenium of Cybermedicine, MEDNET'99 Abstracts Book. Birmingham/Heidelberg: University of Birmingham, 1999. s. 47. ETRP 10. ISBN 1463-9394.
 27. 1988

 28. VAŠINA, Lubomír. Lidská komunikace v normě a patologii. 1. vyd. Brno: FF MU, 1988. 173 s. Spisy č. 276. ISBN 55-967-86.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2020 06:23