Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. UNAR VINKLEROVÁ, Jana a Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH). 2022.
 2. UNAR VINKLEROVÁ, Jana a Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) II. 2022.
 3. DEMLOVÁ, Regina a Jana UNAR VINKLEROVÁ. Pacientský HUB: Klinické studie léčiv a zdravotnických prostředků pro pacienty. 2022.
 4. 2021

 5. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ a Helena KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ. CZECRIN monitoring workshop pro CTUs. 2021.
 6. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ, Jiří KOPEČNÝ a Šárka SELVEKEROVÁ. CZECRIN workshop monitoringu pro projektové manažery. 2021.
 7. SOUČKOVÁ, Lenka. Expertka CZECRIN vzdělává mladou generaci. 2021.
 8. KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ, Helena. Klinické hodnocení. Jak se tvoří studie a Monitoring klinických studií a role studijních sester a koordinátorů. 2021.
 9. SOUČKOVÁ, Lenka, Veronika SVOBODOVÁ a Martina SITTOVÁ. Workshop pro výzkumné sestry a koordinátory sítě STROCZECH. 2021.
 10. ŠMÉTKOVÁ, Zuzana a Ivana MASLONKOVÁ. Zdravotnické prostředky vs nová legislativa EU. Diagnostické prostředky in vitro. 2021.
 11. 2008

 12. MARUŠKA, Michal a Zuzana STRAKOŠOVÁ. Identita: multimediální workshop v rámci Normálního festivalu. 2008.
 13. 2007

 14. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi. 2007.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Tématicko apercepční test - výukový seminář. 2007.
 16. ŠULCOVÁ, Alexandra. Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy; neurobiologie a komorbidity. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 4, s. 248-248. ISSN 1211-7579.
 17. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In Bulletin CPV 2007. 1. vyd. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007. s. 40-42. ISBN 978-80-210-4237-7.
 18. 2006

 19. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology. 2006.
 20. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář. 2006.
 21. 2005

 22. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, roč. 5, č. 4, s. 12. ISSN 1214-6676.
 23. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
 24. 2004

 25. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu. Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
 26. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář. In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.
 27. 2003

 28. JANTULOVÁ, Magdaléna. Digitalizace kvalitativních dat. Civic Education Project, FSS Mu Brno, Medar,VI, Praha. 2003.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi. In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.
 30. 1997

 31. DOLEŽAL, Michael. Pracovní setkání MIBP-PECO. Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 1997, roč. 4, č. 11, s. 21-88. ISSN 1211-6866.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 16:12