Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

 1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
  Name in Czech: Výtvarná dílna
  Name (in English): Artistic workshop
  Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; workshop; presentation od artwork; autors of workshop in Czech Republik

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 23/1/2006 11:35.
 2. 2004

 3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imago multi II. 2004.
  Name (in English): Imago multi II

  Keywords in English: child; education of art

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 4/3/2004 10:30.
 4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět teenagera a současná výtvarná výchova (The world of teenager and contemporary education of art). Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA, 2004. 4 pp.
  Name (in English): The world of teenager and contemporary education of art

  Keywords in English: education of art

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 2/6/2005 11:44.
 5. 2002

 6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Perspektiva počítačů a nových médií ve výtvarné pedagogice (Future of computors and new mediums in education of art). Praha: Výtvarná výchova, PdF KU Praha, 2002.
  Name (in English): Future of computors and new mediums in education of art
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; new mediums; computor

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 2/6/2005 11:51.
 7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku (The message of art education in the period of intermedial symbolic transformation). 1st ed. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n. Labem, 2002. 15 pp. Ergo č.1. ISBN 1212-8317.
  Name (in English): The message of art education in the period of intermedial symbolic transformation
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; intermedial communicaton

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 21/2/2003 14:06.
 8. 1996

 9. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691.
  Name (in English): Education as the way to the Open Thinking
  RIV: Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; thinking

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 09:49.
 10. 1995

 11. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. p. 40-48.
  Name (in English): The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion
  RIV: Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; media; visual communication; symbol

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 09:54.
 12. 1990

 13. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti (The Artistic Founs in the Room). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, vol. 30, No 8, p. 138-139. ISSN 1210-3691.
  Name (in English): The Artistic Founs in the Room
  RIV: Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: education of art; child

  Changed by: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Changed: 12/1/2000 10:04.
Displayed: 2/10/2023 04:39