Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. UNAR VINKLEROVÁ, Jana and Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) (CZECRIN ACADEMY Project Management and Monitoring in Clinical Trials (KH)). 2022.
 2. UNAR VINKLEROVÁ, Jana and Lenka SOUČKOVÁ. CZECRIN ACADEMY Projektový management a Monitoring v klinickém hodnocení léčiv (KH) II (CZECRIN ACADEMY Project management and Monitoring in the clinical evaluation of drugs (KH) II). 2022.
 3. DEMLOVÁ, Regina and Jana UNAR VINKLEROVÁ. Pacientský HUB: Klinické studie léčiv a zdravotnických prostředků pro pacienty (Patient HUB: Clinical studies of drugs and medical devices for patients). 2022.
 4. 2021

 5. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ and Helena KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ. CZECRIN monitoring workshop pro CTUs. 2021.
 6. HAVLOVÁ, Jarmila, Kristýna HORÁKOVÁ, Jiří KOPEČNÝ and Šárka SELVEKEROVÁ. CZECRIN workshop monitoringu pro projektové manažery (CZECRIN monitoring workshop for project managers). 2021.
 7. SOUČKOVÁ, Lenka. Expertka CZECRIN vzdělává mladou generaci (The CZECRIN expert educates the young generation). 2021.
 8. KARTÁKOVÁ ŠVÁBOVÁ, Helena. Klinické hodnocení. Jak se tvoří studie a Monitoring klinických studií a role studijních sester a koordinátorů (Clinical Trials. How to Create Studies and Monitoring of clinical trials and the role of study nurses and coordinators). 2021.
 9. SOUČKOVÁ, Lenka, Veronika SVOBODOVÁ and Martina SITTOVÁ. Workshop pro výzkumné sestry a koordinátory sítě STROCZECH (Workshop for research nurses and STROCZECH network coordinators). 2021.
 10. ŠMÉTKOVÁ, Zuzana and Ivana MASLONKOVÁ. Zdravotnické prostředky vs nová legislativa EU. Diagnostické prostředky in vitro. (Medical devices and new EU regulation. In vitro diagnostic medical devices.). 2021.
 11. 2008

 12. MARUŠKA, Michal and Zuzana STRAKOŠOVÁ. Identita: multimediální workshop v rámci Normálního festivalu (Identity: multimedia workshop). 2008.
 13. 2007

 14. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK and Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007 (Qualitative Research in Educational Sciences: PhD workshop). 2007.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Možnosti a meze aplikace Scénotestu v poradensko-psychologické praxi (Potentials and limits of application The Scenotest in practice of psychological counseling). 2007.
 16. HUMPOLÍČEK, Pavel. Tématicko apercepční test - výukový seminář (Thematic Apperception Test - educational and casuistry workshop). 2007.
 17. ŠULCOVÁ, Alexandra. Workshop: Závislosti a poruchy příjmu potravy; neurobiologie a komorbidity (Workshop: Addiction and Eating Disorders; Neurobiology and Comorbidities). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, vol. 11, No 4, p. 248-248. ISSN 1211-7579.
 18. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007) (Workshops and Conference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007)). In Bulletin CPV 2007. 1st ed. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007. p. 40-42. ISBN 978-80-210-4237-7.
 19. 2006

 20. ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Doktorský seminář Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (Qualitative Research in Educational Sciences: Workshop for PhD students). 2006.
 21. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář pro speciální pedagogy a poradenské psychology (The Scenotest - educational and casuistry workshop for special pedagogists and counseling psychologists). 2006.
 22. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). 2006.
 23. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový, výcvikový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational, training and casuistry workshop). 2006.
 24. 2005

 25. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, vol. 5, No 4, p. 12. ISSN 1214-6676.
 26. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
 27. 2004

 28. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu (The Law and Ethics Issues of Qualitative Research). Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář (The Scenotest - educational and casuistry workshop). In Pedagogicko-psychologická poradna v Uherském Hradišti. 2004.
 30. 2003

 31. JANTULOVÁ, Magdaléna. Digitalizace kvalitativních dat (The digitalization of qualitative date). Civic Education Project, FSS Mu Brno, Medar,VI, Praha. 2003.
 32. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou (The Scenotest - psychological play-therapy). 2003.
 33. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - výukový a kazuistický seminář se zaměřením na poradensko-psychologickou praxi (The Scenotest - educational and casuistry workshop directed at psychological counselling practice). In Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži. 2003.
 34. 1997

 35. DOLEŽAL, Michael. Pracovní setkání MIBP-PECO (Workshop of MIBP-PECO). Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 1997, vol. 4, No 11, p. 21-88. ISSN 1211-6866.
Display details
Displayed: 9/6/2023 11:05