Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2003

  1. KRMÍČKOVÁ, Helena. Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 a ÖNB 4940. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, C 48/2001, č. 1, s. 89-98. ISSN 0231-7710.
   Název česky: Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 a ÖNB 4940
   Název anglicky: Lost archetype of the Vienna ÖNB 4040 and Prague PUK XI D 9 manuscripts
   RIV/00216224:14210/03:00019824 Článek v odborném periodiku. Dějiny. čeština. Česká republika.
   Krmíčková, Helena (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: archetype; Vienna ÖNB 4040; Prague PUK XI D 9 manuscripts

   Změnila: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., učo 901. Změněno: 26. 3. 2010 12:39.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001, 7 s. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
   Název anglicky: Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy

   Klíčová slova anglicky: archetype; symbol; deep hermeneutics; collective unconsciousness; H.-G. Gadamer; Paul Ricoeur; methodology of humanities

   Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 2. 5. 2001 17:53.
  2. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, roč. 6/2000, příloha 2, s. 10-31. ISSN 1212-5547.
   Název anglicky: The Philosophical Thought of Květoslav Chvatík
   RIV/00216224:14210/01:00005146 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Hroch, Jaroslav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: structuralism; structure; marxism; archetype; being; anthropological constant; time horizon; hermeneutics

   Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:08.

  2000

  1. SPURNÝ, Lubomír. Goethe und Schenker. In Goethe in Olmütz. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2000, s. 163 - 167. ISBN 80-244-0184-3.
   Název česky: Goethe a Schenker
   Název anglicky: Goethe and Schenker
   RIV: Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. němčina. Česká republika.
   Spurný, Lubomír (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Heinrich schenker; Johann Wolfgang Goethe; Music theory; archetype; Fundamental line; Fundamental structure

   Změnil: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D., učo 17637. Změněno: 16. 6. 2007 15:51.
  2. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 113-125. ISBN 80-210-1994-8.
   Název anglicky: To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities
   Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: symbol; archetype; actualization; hermeneutics

   Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 1. 11. 2004 11:10.
Zobrazeno: 25. 7. 2024 21:07