Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠLAIS, Karel a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of anandamide uptake inhibitor O-2093 on aggressivity in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Supp 1, s. 235. ISSN 1461-1457.
  2. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of aripiprazole on behaviour and leukocyte phagocytosis in the olfactory bulbectomy model of depression in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2008, roč. 18, Suppl.4, s. S258, 1 s. ISSN 0924-977X.
  3. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Michal NĚMEČEK a Alexandra ŠULCOVÁ. Preclinical experience of the antidepressant effect of aripiprazole. In Regional CINP Congress. Bratislava: Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum, 2008. s. 49.
  4. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression. Pharmacopsychiatry. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag KG, 2008, roč. 41, č. 2, s. 54-59. ISSN 0176-3679.

  2007

  1. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334, 5 s.
  2. KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie. Brno, 2007.
  3. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Daniela JEŽOVÁ. Tiagabine treatment is associated with neurochemical, immune and behavioural alterations in the olfactory bulbectomized rat model of depression. Pharmacopsychiatry. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag KG, 2007, roč. 2007, č. 40, s. 1-6. ISSN 0176-3679.

  2006

  1. KONEČNÝ, Štěpán. Behavior of adolescents on the internet. 2006. 10th EARA Conference.

  2005

  1. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Alexandra ŠULCOVÁ. Comparison of behavioural effects of amisulpride with selected antidepressants in the mouse model of social interactions. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, roč. 43, č. 3, s. 148-150. ISSN 0960-7560.
  2. VOTAVA, Martin a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Preklinické modely deprese - I. část (farmakologické a genetické). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 2, s. 100-104. ISSN 1211-7579.
  3. PISTOVČÁKOVÁ, Jana a Martin VOTAVA. Preklinické modely deprese - II. část (behaviorální). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, roč. 9, č. 3, s. 197-202. ISSN 1211-7579.

  2004

  1. HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5.

  2003

  1. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Člověk-psychosomatická bytost. K problému lidské sebereflexe. 3. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2003. 231 s. skripta. ISBN 80-210-2730-4.
  2. ŠULCOVÁ, Alexandra, Jana NOVÁKOVÁ a Jana VINKLEROVÁ. Úloha kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 v regulaci chování a fagocytární imunitní fuinkce leukocytů. In Súčasné trendy v liečbe drogových závislostí a využities akupunktúry v ich liečbe. Bratislava, Slovenská republika: Spoločnost akupukntúry Slovenskej lékařskej spoločnosti, 2003. s. 45-47. ISBN 80-968685-2-7.

  2002

  1. PRUDIL, Lukáš a Pavlína KAŇOVÁ. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth. London: LSE Health, 2002, roč. 8, č. 5, s. 43-45. ISSN 1356-1030.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Dosavadní průběh longitudinální výzkumu raného vývoje. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 199-205. ISBN 80-86598-36-5.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. Dosavadní průběh longitudinální výzkumu raného vývoje. Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
  4. DOSTÁLEK, Miroslav, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jiří SLÍVA a Eva HADAŠOVÁ. Effect of methamphetamine and fluoxetine combination on behavioural activity in wistar albino rats. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Academic Press, s.r.o. Bratislava, 2002, roč. 103, č. 9, s. 309-309. ISSN 0006-9248.
  5. PEKÁR, Stanislav a Jií KRÁL. Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biological Journal of the Linnean Society. 2002, roč. 75, č. 4, s. 517-532. ISSN 0024-4066.

  2000

  1. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Dagmar BÁRTOVÁ a Růžena HAJNOVÁ. Alternativy antiandrogenní léčby v ovlivňování parafilního chování. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, roč. 96, č. 7, s. 369-371. ISSN 1212-0383.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Temperament a styly jednání. In Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2000. s. 191-198. ISBN 80-210-2680-4.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.

  1996

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Člověk - psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 234 s. ISBN 80-210-1341-9.

  1993

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. I. ISBN 80-210-0756-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 22:54