Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. SEDLÁČKOVÁ, Silvie, Irena REKTOROVÁ, Hana SROVNALOVÁ a Ivan REKTOR. Effect of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on Reaction time, Clinical features and Cognitive function in patients with Parkinsons disease. Journal of Neural Transmission. 2009, Sp. Iss. S, č. 229, s. 157-161, 6 s. ISSN 1435-1463.

  2008

  1. PŘIKRYL, Radovan a Hana KUČEROVÁ. Cognitive dysfunction associated with diabetes mellitus. In Poverty Alleviation: 21st Cebtury Issues and Challenges. Nova Science Publishers, Inc. USA: Nova Science Publishers, Inc, 2008. s. 171-185. Poverty Alleviation: 21st Cebtury Issues and Chall. ISBN 978-1-60456-034-3.
  2. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
  3. ŠULCOVÁ, Alexandra. Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce. Miovská Lenka, Miovský Michal. In Konopí a konopné drogy; Adiktologické kompendium. Praha ČR: Grada Publishing, 2008. s. 354-365, 11 s. Medicína. ISBN 978-80-247-0865-2.

  2007

  1. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Michal ČERNÍK. Kognitivní funkce u prvních epizod schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, suppl. 1, s. 13-13. ISSN 1211-7579.
  2. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Laugier, S. (ed.): Éthique, littérature, vie humaine. Paris, PUF, 2006, 372 s. Pro-fil. Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1–4. ISSN 1212-9097.
  3. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. L’épistémologie de la littérature. La modélisation par intermédiaire de la littérature. In Séminaires doctorals au Centre français en recherche des science sociales. 2007.
  4. PŘIKRYL, Radovan. Poruchy kognitivních funkcí u pacientů s diabetem mellitem. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, Praha 2007, 2007, roč. 146, č. 5, s. 434-437. ISSN 0008-7335.
  5. PETRŽELKA, Josef. Poznání idejí - teorie nebo praxe? In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. prvé. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. s. 189-194. ISBN 978-80-8083-461-6.

  2006

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Účinky antipsychotik na kognici. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, roč. 10, č. 1, s. 24. ISSN 1211-7579.

  2005

  1. REKTOROVÁ, Irena, Sabina MEGOVÁ, Martin BAREŠ a Ivan REKTOR. Cognitive functioning after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without dementia: a pilot study of seven patients. Journal of the Neurological Sciences. 2005, -, 229-230, s. 157-161. ISSN 0022-510X.
  2. HORÁKOVÁ, Jana a Jozef KELEMEN. Kouzlo a síla interakce. In Kognice a umělý život. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2005. s. 195-216, 11 s. ISBN 80-7248-310-2.
  3. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Neuromodulační ovlivnění kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 2, s. 23-24. ISSN 1211-7579.
  4. MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 2005, s. 65-77. ISSN 1211-4979.

  2003

  1. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Josef ŠPAČEK. Neurologické měkké příznaky a kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 51-53. ISSN 1211-7579.

  2002

  1. VYSLOUŽIL, Jiří. Česká janáčkiána (Několik kapitol ke kritice a poznání Janáčkova fenoménu). Občasník Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka. Brno: Mezinárodní společnost Leoše Janáčka, 2002, roč. 4, č. 4, s. 7-14.
  2. KUČEROVÁ, Hana, Josef ŠPAČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Radovan PŘIKRYL. Kognitivní funkce u prvních atak schizofrenie. In Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén. Praha: Galén, 2002. s. 126-128. ISBN 80-7262-16.

  2001

  1. KOHOUTEK, Rudolf. Poznávání a utváření osobnosti. První vydání. Brno: CERM Brno, 2001. 274 s. Akademické nakladatelství. ISBN 8072042009.

  2000

  1. KROB, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: FF MU, 2000, roč. 47, B47, s. 107-112. ISSN 0231-7664.
  2. ŠVANCARA, Josef. Teorie mysli: Perspektivy a aporie současných přístupů. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc: Testcentrum Praha, 2000. s. 71-75. ISBN 80-86471-04-7.

  1999

  1. FILIP, Václav, Eduard KOLIBÁŠ, Jaromír ŠVESTKA, Radek RYŠÁNEK a Eva ČEŠKOVÁ. Selegine in the treatment of Alzheimers disease: a long-term randomized placebo-controlled trial. Journal of Psychiatry&Neuroscience. Kanada: Canadian Medical Association, 1999, roč. 24, č. 3, s. 234-243.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 00:40