Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ a Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  2. NOVOTNÁ, Pavla a Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL. Online. In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2.
  3. NOVOTNÁ, Pavla a Jitka NOVOTNÁ. Výtvarná hra a tvořivost v profesní přípravě budoucích učitelů mateřských škol. In Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. 2020.

  2016

  1. VÁCLAVÍK, Ladislav. Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2016, Vol. 6, Issue 1, s. 33-52. ISSN 2191-611X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cercles-2016-0002.

  2014

  1. ŠTĚPÁNEK, Libor. How to Implement Creativity to Language Learning: A Practical Guide. In 28.Arbeitstagung des AKS. 2014.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008, s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. Česká televize, 2008. pořad Milénium.
  3. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 132-137. ISBN 978-80-7372-422-1.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. 2008.
  5. FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 71-79. ISBN 978-80-7392-071-5.
  6. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Romská dětská populace a tvořivost. In Socialia. Trnava: Tranavská univerzita v Trnave, 2008, s. 506-508. ISBN 978-808082-160-9.
  7. FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. In 3. Dresdense bohemicum. 2008.
  8. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika. 2008, roč. 58, č. 1, s. 50-60. ISSN 0031-3815.
  9. PAVLÍKOVÁ, Eva a Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Test hravé tvořivosti. In Sarmány-Schuller, I. (ed). Metanoia - Harmónia človeka: 25. Psychologické dni, Trenčín 6.- 8. 9. 2007 - zborník príspevkov. Slovenská psychologická spoločnosť, SAV: Bratislava: Stimul, 2008, s. 157-160. ISBN 978-80-89236-39-8.
  10. PAVLÍKOVÁ, Eva. Tvořivost v testu a tvořivost v díle. 2008.
  11. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvůrčí psaní jako metoda práce pro učitele dramatické výchovy. In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008, s. 108-110, 126 s. ISBN 978-80-7392-071-5.

  2007

  1. HORKÁ, Hana. Angažované učení. In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí (Zdroje inspirace pro učitele). první. Brno: MSD s.r.o., 2007, s. 102 - 107. ISBN 978-80-86633-93-0.
  2. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  3. FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu). In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Přesovská univerzita, 2007, s. 82-86. ISBN 978-80-8068-646-8.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana a Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 23 s. ISBN 978-80-210-4452-4.
  5. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  6. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  7. KNOPOVÁ, Blanka. Rámcově vzdělávací program - převratný objev pedagogiky konce 20. a začátku 21. století? In Musica viva in schola XX. 1. vydání. Masarykova univerzita Brno: Katedra Hv, 2007, s. 29-34. ISBN 978-80-210-4445-6.
  8. PAVLÍKOVÁ, Eva a Lenka ŠKARKOVÁ STOJANOVÁ. Test hravé tvořivosti. Trenčín (Slovensko): XXV. Psychologické dny - "Metanoia - harmónia človeka", 2007. 6. - 8. 9. 2007.
  9. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
  10. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 98-101, 3 s. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  11. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Tvorivosť ako pozitívny atribút osobnosti budúceho učiteľa prírodovedných predmetov. Paidagogos. 2007, roč. 8, č. 3, 8 s. ISSN 1213-3809.
  12. ELICHOVÁ, Markéta a Tomáš KOHOUTEK. Tvořivost - potenciální síla pro umění i seberealizaci (tvořivost u romských dětí). In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: vybrané aspekty teorie a praxe. Praha: Centrum adiktologie, 2007, s. 12-15. ISBN 80-86620-14-X.
  13. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  14. CHMELÍK, František, Karel FRÖMEL, Zbyněk SVOZIL a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 33-39. ISSN 1211-9261.

  2006

  1. BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 203-211. ISBN 80-210-4164-1.
  2. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006, 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
  3. FIDLEROVÁ, Ludmila. Recenze knihy Hany Babyrádové Výtvarná dílna. Talent. 2006, roč. 4/2006, č. 4, 1 s. ISSN 1212-3676.
  4. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování s tvořivostí. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Praha, 2006, roč. 5/2006, č. 5, s. 78-80. ISSN 0049-9099.

  2005

  1. MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 117-127. ISBN 80-7239-182-8.
  2. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005, roč. 2, č. 5, s. 215-223. ISSN 1732-6729.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 49, č. 2, s. 51-53. ISSN 1210-0811.
  4. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8.
  5. ČERMÁK, Ivo. Styl ve službě ega a jeho přesahy (recenze na knihu P. Machotky: Style and psyche (The art of Lundy Siegerst and Terry St. John). Československá psychologie. 2005, roč. 49/2005, č. 2, s. 188-192. ISSN 0009-062X.
  6. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 15-28. ISSN 1211-3384.
  7. ČERMÁK, Ivo. Zpráva o životě a smrti Virginie Woolfové. In Edna OBrienová, Virginia. Praha: Činohra Národního divadla, 2005, s. 45-58. ISBN 80-7258-198-8.

  2004

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, s. 73. ISBN 83-7271-292-3.
  2. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004, s. 30-40. ISBN 80-969146-0-X.
  3. ČERMÁK, Ivo. Psycholog a umělecké dílo: význam doc. PhDr. Josefa Viewegha, CSc. pro českou a slovenskou psychologii. M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (Eds.). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN, 2004, s. 9-17. ISBN 80-244-0909-7.
  4. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 135 s. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X.
  5. PAVLÍKOVÁ, Eva. Tvořivost jedenáctiletých dětí. (Souvislosti s inteligencí, zájmy a sociálním prostředím.). In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004, s. 89-99, 10 s. Edice psychologie. ISBN 8086598845.
  6. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004, 132 s. Diplomová práce.
  7. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Roč.LII, řada pedagogická U9. Brno: Filozofická fakulta MU, 2004, s. 169-178, 12 s. ISBN 80-210-3452-1.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Osobnost adolescenta a sociometrická pozice. In KRŠŇÁK, Tomáš a Vladimír SMÉKAL. Modernizace a ceska rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 279-298, 18 s. ISBN 80-86598-61-6.
  2. FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003.

  2002

  1. NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků. Praha: ČAPV, 2002. CD ROM Sborník referátů z konference.
  2. BAKEŠOVÁ, Václava. La lecture de J.-K. Huysmans: de la créativité a la tradition et de la trad. a la créativité? In Acta universitatis palackianae olomucensis Philologica 79. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, s. 157 - 162.
  3. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka. In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002, s. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.
  4. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002, 164 s. ISBN 80-85931-99-0.

  2000

  1. FIŠER, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 91-102. ISBN 802102643X.

  1999

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Divák jako spolutvůrce uměleckého díla. Brno: ARS PUBLICA, 1999, 1 s.
  2. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, s. s. 269-273, 5 s. ISBN 80-7239-034-1.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. O tvořivosti v rodičovské výchově - východiska a souvislosti. Psycholológia a patopsychológia dietata. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie, 1999, roč. 34, č. 4, s. 362-373. ISSN 0555-5574.
  4. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál. Praha: Portál, 1999, 199 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.

  1998

  1. ŠIMONÍK, Oldřich. Budoucí učitelé a výchova k tvořivosti. In Cesty k tvořivé škole. Brno: PedF MU, 1998, s. 118-120. ISBN 80-210-1938-7.
  2. FIŠER, Zbyněk. Die Autorübersetzung: Ein Schritt über die Grenze. In BEYLARD-OZEROFF, Ann, Jana KRÁLOVÁ a Barbara (eds) MOSER-MERCER. Translators' Strategies and Creativity. 1. vyd. Amsterodam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 1998, s. 33-39. ISBN 90-272-1630-4.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova. 1. vyd. Brno: CERM, 1998, 21 s. ISBN 80-7204-071-5.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslová iniciace k přirozenému světu. Výtvarná výchova. Praha: PF UK, Praha, 1998, roč. 38, č. 1, s. 5-6. ISSN 1210-3691.
  5. TRNA, Josef. Tvořivost v praxi. In Tvořivá škola. Brno: PAIDO, 1998, s. 177-179. ISBN 80-85931-63-X.

  1997

  1. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997, 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.

  1996

  1. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. Prešov: ManaCon, 1996, 194 s. ISBN 80-85668-32-7.
  2. TRNA, Josef. Požadavky na samostatnost a tvořivost učitele při práci se vzdělávacími standardy. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: PAIDO, 1996, s. 101-103. ISBN 80-85931-23-0.
  3. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
  4. JANÁS, Josef a Masarykova univerzita. Tvořivá činnost učitelů a žáků v přírodovědných předmětech. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Padio, 1996, s. 364-368. Sborník prací pedagogické fakulty MU. ISBN 80-210-1938-7.
  5. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.

  1995

  1. VAŇHAROVÁ, Marcela. Limonova taneční technika. Magdeburg, Germany: University Magdeburg, 1995.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Tvořivost v práci učitele. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1995, roč. 1995, 16-17, s. 6-10. ISSN 1211-4669.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla. In V dialogu s uměním. 1. vyd. Brno: PF MU a CDVU Brno, 1994, s. 23-25.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 13:32