Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. 300 let od smrti Johna Locka. Vesmír. Praha: AV ČR, 2005, roč. 84 (135), 12/2005, s. 746-747. ISSN 0042-4544.

  2003

  1. LOMTATIDZE, lenka. René Descartes a pojem křivka z pohledu 21. století. Praha: Dějiny věd a techniky, 2003.

  2001

  1. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce. In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001. 12 s. ISBN 80-214-1865-6.

  2000

  1. KROB, Josef. Descartova fyzika a její kritika. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-5. ISSN 1212-9097.
  2. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 06:20