Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023, 232 s. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
  2. HAVLÍČEK, Jakub. Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Münster, Zürich: LIT Verlag, 2021, 290 s. ISBN 978-3-643-91342-5.
  3. HORÁČEK, Radek. Stohlavá pedagogická saň. In em.muni.cz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

  2020

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Activating approaches of teaching librarians in the education of information and reading literacy. In 14. medzinárodna konferencia Školské knižnice ako informačné a kulturné centrá škol, 24.9.2020, Bratislava. 2020.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities. 2020.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol. 2020.
  4. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Martin KOMENDA. Design and Management of an Objective Structured Clinical Examination using the SIMUportfolio Platform. Online. In H. Chad Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. Portugalsko: SciTePress, 2020, s. 269-276. ISBN 978-989-758-417-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5220/0009570102690276.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie. If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools. Orbis Scholae. Karolinum, 2020, roč. 14, č. 3, s. 1-23. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2021.2.
  6. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika se zaměřením a rozvoj kompetencí učícího knihovníka. In Odborný seminář Pedagogika pro učící knihovníky. 2020.
  7. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Luke WOODHAM, Jakub ŠČAVNICKÝ, Christos VAITSIS a Dimitris SPACHOS. Medical curriculum standards: Towards relational database transformation. Health and Technology. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 10, č. 3, s. 759-766. ISSN 2190-7188. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12553-020-00409-6.
  8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Národní seminář informačního vzdělávání 2020. Praha, Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2020, 4 s. 1. ISSN 2533-7882.
  9. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, 2020, roč. 20, č. 2, s. 138-153. ISSN 1468-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14681811.2019.1634041.

  2019

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty. In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. 2019. ISBN 978-80-7494-475-8.
  2. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Jan BUĎA, Tereza JURKOVÁ, Monika MAZALOVÁ a Martin KOMENDA. Mapping of Dental Care in the Czech Republic: Case Study of Graduates Distribution in Practice. Online. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Leipzig: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2019, s. 599-603. ISBN 978-83-955416-0-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15439/2019F69.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
  4. KOMENDA, Martin a Matěj KAROLYI. SIMUportfolio: Complex all-in-one web-based platform enhancing medical education. Online. In 2019 International Symposium on Educational Technology (ISET). Hradec Králové, Czech Republic: IEEE, 2019, s. 70-73. ISBN 978-1-7281-3388-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISET.2019.00024.
  5. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART, Rudolf NOVÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ, Miloš HEJNÝ, Kateřina BLATNÁ a Petr ŠTOURAČ. SIMUportfolio: integrační platforma pro podporu výuky medicíny. 2019.

  2018

  1. HAVLÍČEK, Jakub. World religions paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2018, roč. 39, s. 344-357. ISSN 1361-7672. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13617672.2018.1433920.

  2017

  1. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Radka JANOUŠOVÁ, Martin VÍTA a Daniel SCHWARZ. Finding overlapping terms in medical and health care curriculum using text mining methods: rehabilitation representation – a proof of concept. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2017. ISSN 1805-9163.

  2013

  1. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013, s. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří a Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK a Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole. In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  3. KOLEJKA, Jaromír a Libor LNĚNIČKA. Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012. Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, 2012, roč. 31, č. 2, s. 67-68. ISSN 1213-1075.

  2010

  1. KLAPETEK, Martin. Islám jako součást vyučování na německých a rakouských státních školách. Pantheon. Religionistické studie. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, VI., č. 1, s. 71-84. ISSN 1803-2443.
  2. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Michal KRASŇANSKÝ, Martina ŘÍHOVÁ a Monika SYNKOVÁ. Tradice ve výuce Optometrie v Brně. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2010, 7 s. Jemná mechanika a optika ročník 54, číslo 1.

  2009

  1. HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 198-202. ISBN 978-80-86413-61-7.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
  3. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
  4. HRTOŇOVÁ, Nina, Michal JAVORNÍK, Aleš ROČEK a Vladimír ZATLOUKAL. Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. 1. vyd. Badajoz, Spain: Formatex, 2009, s. 1221-1224. ISBN 978-84-692-1790-0.
  5. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009, 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
  6. BAZALOVÁ, Barbora. Legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků s Downovým syndromem. In Celostátní setkání Klubu rodičů a přátel dětí s DS. 2009.
  7. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klimatologie na základní škole. In Cyklus meteorologických seminářů ČMeS (Česká meteorologická společnost). 2009.
  8. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
  9. VALOVÁ, Barbora a Hana CÍDLOVÁ. Nejčastější chyby ve studentských protokolech z předmětu Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009, 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  10. CRHA, Bedřich. Několik glos k výchovnému působení hudby. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009 č.1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009, s. 32 - 38. ISSN 1802-6540.
  11. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 66-74. ISBN 978-80-210-5075-4.
  12. TŘEŠTÍKOVÁ, Pavla. Rituály ve sportu: vstup do problematiky. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 33-38. ISBN 978-80-7315-181-2.
  13. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - komlexní pohled na chemickou kinetiku. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009, 7 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK a Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., U. STRASSER a A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009, s. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1.
  15. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. 2009. ISBN 978-605-60682-0-1.
  16. JOÃO, Falcão e Cunha, Petra HOCOVÁ, Patrício LIA a Zdenko STANÍČEK. SSME Education in Europe: a Proposal for a Joint Master Degree between University of Porto and Masaryk University. Computer Systems & Applications. Beijin, China, 2009, roč. 2009,18, č. 6, s. 175-181, 230 s. ISSN 1003-3254.
  17. REKTOŘÍK, Jaroslav a Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009, s. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4.
  18. HOLMAN, Pavel. The Paths of Museology in Brno. In Museology at the Beginning of the 3rd Millenium. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 203-207. ISBN 978-80-86413-61-7.
  19. ŠÍP, Radim. Úvod. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2.
  20. POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání). Brno: MU Brno, EL-portál, 2009. ISSN 1802-128X.
  21. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2009.
  22. ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2.
  23. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5.
  24. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 520-525. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2.
  25. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 520-525. ISBN 978-80-7367-546-2.
  26. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Přednáška pro studenty FTK, katedra aplikovaných pohybových aktivit University Palackého v Olomouci,. 2009.
  27. HRUBÁ, Drahoslava a Halina MATĚJOVÁ. Způsob života u onkologických pacientů - jak a kdy ho měnit? Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, 2009, roč. 22, č. 6, s. 291-293. ISSN 0862-495X.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008, s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  2. MRÁZKOVÁ, Kateřina a Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
  3. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! Praha: Ekonomia a.s., 2008, 1 s. Ekonom. ISSN 1210-0714.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie. Brněnské pověsti. Brno, 2008.
  5. BARTOŇKOVÁ, Daša. Colloque sur "Le canon: des textes de référence européens". In FELJEU 2. Festival Européen du livre et de la lecture Jeunes. 2008.
  6. BOČKOVÁ, Barbora. Čítanka pro žáky s vývojovou dysfázií. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008.
  7. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP. Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
  8. MILÉŘ, Tomáš. DIDACTEX - Metodika propagace technických oborů ve výuce na ZŠ. 2008.
  9. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, 142 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4.
  10. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1.
  11. JANČÁŘ, Luděk a Lucie SICHOVÁ. E-learning - optické analytické metody. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D., Supplementum 2, No. 12. Trnava, 2008, s. 267-270. ISBN 978-80-8082-182-1.
  12. MILÉŘ, Tomáš a Lenka ŠIROKÁ. Experimenty s lidským tělem. In Regionální seminář Heuréka na téma Fyzika a člověk. 2008.
  13. HRBÁČEK, Jiří. FLASH SIMULACE PRO PODPORU VÝUKY. In Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s. 197-199, 516 s. ISBN 80-85645-59-9.
  14. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzikální základy vědy o materiálu. In CoPhys - International Physics Workshop 2008. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, 2008, s. 209-216. ISBN 978-80-8094-355-4.
  15. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, roč. 44, č. 4, s. 683-701. ISSN 0038-0288.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich. General Didactics. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk university, 2008, s. 31-71, 42 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
  17. MARYÁŠ, Jaroslav. Geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2008.
  18. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů. In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
  19. BLAŽKOVÁ, Růžena, Irena SYTAŘOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Gift for Mathematics and care of the talents. In Education and talent 1. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 48 - 60. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-033-3.
  20. CRHA, Bedřich. Historické paralely aktuálních problémů hudební pedagogiky. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008 č. 1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008, s. 61-77. ISSN 1802-6540.
  21. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7.
  22. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 25-35. ISBN 978-80-7392-044-9.
  23. HORYNA, Břetislav. In unum vertere? Univerzita dnes. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2008, roč. 16, č. 1, s. 1-4. ISSN 1210-6658.
  24. BABYRÁDOVÁ, Hana a Jana BESMÁKOVÁ. Inovace didaktiky výtvarné výchovy. 2008.
  25. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. Učitelské listy. Praha, 2008, roč. 15/2008, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-6313.
  26. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008, s. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
  27. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. Jaké vzdělání pro globalizovanou kulturu? In 6th Special Focus Smposium on CIESKS: Communication, Information and Economy Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden: The European Advanced and systems Research Center (ECNSI), 2008, s. 22-28. ISBN 978-953-7210-08-3.
  28. ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako ideál? In Kalokagathia: Ideál, nebo flatus vocis? 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 13-24. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5.
  29. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Hana BŘOUŠKOVÁ. Komunikační specifika nadaných žáků 2. In Výchova a nadání 2. První vydání. Brno: PdF MU, 2008, s. 92-97. Výzkumné zprávy číslo 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
  30. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La bande dessinée pour l´enseignement interdisciplinaire. Lingua Viva. České Budějovice: Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 2008, roč. 7/2008, č. 7, s. 33-43, 10 s. ISSN 1801-1489.
  31. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, s. 92-128, 36 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
  32. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Jan CHRASTINA, Radim JANČÁLEK a Pavel CEJPEK. Modern teleconference techniques in neurosurgical education. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, 2008, roč. 9, Sonderheft, s. 22 - 22. ISSN 1608-1587.
  33. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
  34. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, roč. 9, č. 2, s. 22-28. ISSN 1213-0028.
  35. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2008, s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2.
  36. MACKOVÁ, Marie. Nové trendy ve výuce komunikace. In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. 2008. vyd. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 118-121, 3 s. ISBN 978-80-8075-265-1.
  37. BLAŽKOVÁ, Růžena. Osobní zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů. In Experience in Further of Teachers in Mathematics. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, s. 13-17. ISBN 978-80-7368-621-5.
  38. BOČKOVÁ, Barbora a Jiřina KLENKOVÁ. Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy. 2008.
  39. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Přínosy modulové výuky. In Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2008, 7 s. ISBN 978-80-87042-20-5.
  40. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008, 2 s. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699.
  41. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2008, roč. 2/2008, č. 18, s. 101-120, 19 s. ISSN 1211-2720.
  42. JANČÁŘ, Luděk, Irena JANČÁŘOVÁ a Daniel URBÁNEK. Refraktometrie a polarimetrie - multimediální výukový subsystém. In XXVI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2008, 9 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  43. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR a Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008, s. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
  44. VLČKOVÁ, Kateřina a Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching (design a východiska výzkumu). In GREGER, David. Education, equity, social justice (CD-ROM). 2008.
  45. PAKOSTA, Petr. Rozvodovost a vzdělání obou manželů. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2008, roč. 50, č. 1, s. 64-70. ISSN 0011-8265.
  46. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008, s. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
  47. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720.
  48. FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. In 3. Dresdense bohemicum. 2008.
  49. ŠIMONÍK, Oldřich. Sketch theory lessons. První vydání. Brno: MSD spol s r. o., 2008, 60 s. Pedagogická teorie, sv. 1. ISBN 978-80-7392-037-1.
  50. MILÉŘ, Tomáš. Sluneční vařiče. In Dílny Heuréky 2008-2009. Náchod: Heuréka, 2008, s. 1-6.
  51. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí. In Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. 2008.
  52. VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 273-284, 11 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  53. HORÁKOVÁ, Radka, Naďa DINGOVÁ a Jitka ZAHUMENSKÁ. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 157 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-56-7.
  54. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  55. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Edited by Miroslava Bartoňová - Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. vyd. Brno: MSD, 2008, 148 s. MSD. ISBN 978-80-7392-050-0.
  56. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 33-34. ISSN 1214-3758.
  57. FLEMMICHOVÁ, Zuzana a Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. In Konference České geografické společnosti. 2008.
  58. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 30. ISBN 978-80-7392-044-9.
  59. HRBÁČEK, Jiří. Tvorba moderních multimediálních studijních opor. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2008, s. 150-158, 780 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  60. HRBÁČEK, Jiří. Tvorba moderních multimediálních studijních opor. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2008.
  61. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008, 175 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
  62. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ a Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně., 2008, 23 s. ISBN 978-80-7392-053-1.
  63. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66. ISSN 1211-4669.
  64. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II. In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; letní semestr. 2008.
  65. ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 1. Brno: MSD s.r.o., 2008, 99 s. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-024-1.
  66. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
  67. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LEARNINGU. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany, 2008, s. 654-662, 8 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  68. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LERNINGU. In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany, 2008, s. 654-662, 8 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  69. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008, s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  70. PAVLOVSKÁ, Marie. Vzdělávací projekt Hanin kufřík. 2008.
  71. MACKOVÁ, Marie. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí. In Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 2 s. ISBN 978-80-244-2198-8.
  72. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008.
  73. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 1, s. 71-77, 94 s. ISSN 1211-2720.
  74. MRKÝVKA, Petr a Jan NECKÁŘ. Zavádění dovednostních forem výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 72-74. ISBN 978-80-210-4760-0.
  75. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
  76. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce. 2008.
  77. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce. 2008.

  2007

  1. MAŇÁK, Josef. Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007, s. 1-8, 9 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 2007.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 5-9, 107 s. ISBN 978-80-210-4462-3.
  4. SMETÁČKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Dívky a chlapci mezi sebou. In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007, s. 25 - 34, 9 s. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
  5. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  6. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Dokumentace v edukačním procesu. In Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2007, s. 33-34. ISBN 978-80-7013-451-1.
  7. MAREŠ, Miroslav. Durch Bildung/Ausbildung Respekt und Vertrauen schaffen. In VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů "Vzděláním překonat bariéry". 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Česko-německé diskusní fórum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, 2007, s. 183-186. ISBN 978-80-86506-63-0.
  8. VACEK, Patrik, Jana KRÁTKÁ a Zdeněk HOLÝ. (eds.) Anketa tématu Audiovizuální výchova. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 35-37. ISSN 1213-516X.
  9. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. (eds.) Téma - Audiovizuální výchova. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 16 - 37, 21 s. ISSN 1213-516X.
  10. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ, Dana DIVIŠOVÁ a Eva LIHOSITHOVÁ. Education in hemato-oncological patients. In In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 33 Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lyon, France, March 25–28, 2007, Vol. 33, Suppl.1, s. 271. ISSN 0268-3369. 2007.
  11. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  12. ŠIMONÍK, Oldřich. Edukace nadaných žáků; teorie, výzkum, dokumenty a realita. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. první. Brno.: MSD s.r.o., 2007, s. 211-220., 10 s. ISBN 978-80-7392-006-7.
  13. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Edukační bariery. In Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2007, s. 36-38. ISBN 978-80-7013-451-1.
  14. LUKÁŠOVÁ, Růžena a David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe. In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007, s. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
  15. BAZALOVÁ, Barbora. E-learningová podpora výuky předmětu SP4MK_S4e2 Specializace 4e Edukace jedinců s mentálním postižením 2+. 2007.
  16. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
  17. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace. In Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii - Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Oesterreich und Europaeische Union, Luboš Tichý (ed), č. 36. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta, 2007, s. 99-105. ISBN 978-80-85889-96-3.
  18. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika. 2007, roč. 57, č. 3, s. 263-274. ISSN 0031-3815.
  19. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Filmová a audiovizuální výchova: mnoho problémů, (skoro) žádné metody. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 18 - 19. ISSN 1213-516X.
  20. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a didaktika fyziky ve věku nanotechnologií. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. I. Olomouc: Jednota Českých matematiků a fyziků, 2007, s. 96-101. ISBN 978-80-244-1786-8.
  21. FOLTÝNOVÁ, Darina a Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole. In Súčasné trendy v kartografii. 1. vyd. Bratislava: kartografická spoločnost Slovenskej republiky, 2007, s. 71 - 77. ISBN 978-80-89060-11-5.
  22. SMÉKAL, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice. In ŠIMONÍK, Oldřich, Hana HORKÁ a Stanislav (eds.) STŘELEC. Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. - 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno: MSD, 2007, s. 80-101. ISBN 978-80-86633-78-7.
  23. NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu. Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
  24. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, č. 10, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
  25. JAVORNÍK, Michal a Otto DOSTÁL. Improving Education and Cost - Effectiveness in Medical Imaging. IT@Networking Communications. Brussels: Christin Marolt, 2007, roč. 1/2007, č. 2, s. 14-15. ISSN 1784-0716.
  26. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,, 2007, s. 106 - 109, 128 s. ISBN 978-80-86633-95-4.
  27. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. 1. vyd. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
  28. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1.
  29. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007. vyd. Brno: Konvoj, 2007, s. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7.
  30. JARKOVSKÁ, Lucie. Jsou chlapci od přírody živější než dívky? Gender, genderová socializace a její role v pedagogice. In BABANOVÁ, Anna a Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Žába na prameni, o. s., 2007, s. 10 - 29. Rovné příležitosti v pedagogické praxi. ISBN 978-80-239-8798-0.
  31. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 501-506, 7 s. ISBN 978-80-903808-8-2.
  32. VAĎUROVÁ, Helena. Komlexní péče o rodinu a dítě s onkologickým onemocněním a její vliv na kvalitu života primárních pečovatelů. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007, s. 223-244, 26 s. ISBN 978-80-7392-012-8.
  33. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce „zdravé osobnosti“ a výchova. In Veda-vdelávanie-prax. 2007.
  34. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0.
  35. BARTOŇKOVÁ, Daša. La lettura degli autori classici. In FELJEU. Festival Européen du Livre et de la lectura Jeunes. 2007.
  36. HOLÁ, Veronika, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie ve výuce studijního směru Zubní lékařství na LF MU. In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48. vyd. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007, s. 298-609. ISBN 0009-0646.
  37. BARTOŇKOVÁ, Daša. L'insegnamento delle lingue e letterature antiche nella Universitá di Masaryk di Brno. In XXXI Colloque International de Linguistique Fonctionelle. 2007.
  38. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných IFSW a IASSW. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 6, č. 4, s. 49-54. ISSN 1213-6204.
  39. HRBÁČEK, Jiří. Moderní technologie ve výuce. Překlad anotací J. Slabý. 2007.
  40. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007, s. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.
  41. NĚMEC, Jiří. Možnosti a limity výchovy ve volném čase. In Čech, T. Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno: MSD, 2007, s. 11-17. ISBN 978-80-86633-97-8.
  42. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
  43. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Muzikoterapie s dětmi. Časopis České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (ČNS IAML). 2007.
  44. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, 2007, roč. 16, č. 4, s. 186-187. ISSN 1210-3349.
  45. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  46. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii I. Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, 2007, roč. 30, č. 1, 15 s. ISSN 1211-6521.
  47. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii II. Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, 2007, roč. 30, č. 2, 18 s. ISSN 1211-6521.
  48. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
  49. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. Recenzovaný sborník. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 30-41. ISBN 978-80-7394-061-4.
  50. JANÍK, Tomáš a Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9.
  51. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679.
  52. ŠIMONÍK, Oldřich. Podpora nadání - významný společenský úkol. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 450-456. ISBN 978-80-86633-78-7.
  53. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  54. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  55. HRBÁČEK, Jiří. POUŽITÍ FLASHE VE VÝUKOVÝCH APLIKACÍCH. In XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2007, s. 455-457. ISBN 80-7220-296-0.
  56. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2007, 903 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
  57. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007, 324 s. ISBN 9788021044395.
  58. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
  59. CÍDLOVÁ, Hana a Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1801-1381.
  60. NOVOTNÝ, Petr. Starší nebo moudřejší? Potřeba učit se a vzdělávat u lidí ve věku 50+ v kontextu pracovního uplatnění. In Věk jako příležitost – Využijme potenciál zaměstnanců 50+. 2007.
  61. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi. 2007.
  62. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací. In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0.
  63. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 98-101, 3 s. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  64. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
  65. ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 176 s. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6.
  66. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 33-33. ISSN 1213-516X.
  67. KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS, Jitka BRANDEJSOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2007, s. 58-61. ISBN 978-80-7368-388-7.
  68. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání. In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007, s. 219 - 231. 1. vyd. ISBN 978-80-903086-6-4.
  69. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání (CD). In Sborník příspěvků z Konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK, 2007, s. 219 - 231. ISBN 978-80-903086-6-4.
  70. SMETÁČKOVÁ, Irena a Lucie JARKOVSKÁ. Ve škole je gender všude kolem nás. In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007, s. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3.
  71. JARKOVSKÁ, Lucie. Ve škole je gender všude kolem nás. In SMETÁČKOVÁ, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2007, s. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-01-0.
  72. VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VI. edition, 8 - 21 July 2007. 2007.
  73. ŠIMONÍK, Oldřich. Výuka didaktiky a výchova k hodnotám. In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2007, s. 442-449. ISBN 978-80-86633-78-7.
  74. KŘIVÁNEK, Martin. Vývoj a struktura vybraných výdajů státního rozpočtu do oblasti vzdělávání. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007, s. 74-79. ISBN 978-80-7399-030-5.
  75. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním. 2007.
  76. MAREŠ, Miroslav. Vzdělání/vzdělávání jako nástroj vzájemného respektu a sebedůvěry. In VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů "Vzděláním překonat bariéry". 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Česko-německé diskusní fórum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, 2007, s. 79-82. ISBN 978-80-86506-63-0.
  77. ČECH, Tomáš. Vzdělávací a volnočasové podmínky na Kubě. In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007, s. 202-210. ISBN 978-80-86633-97-8.
  78. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.
  79. MÜHLPACHR, Pavel. YOUNG PEOPLES LIFESTYLE AS A CAUSE OF SOCIAL HANDICAP. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 457-461. ISBN 978-80-7315-138-6.
  80. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zahraniční literatura pro filmovou a mediální edukaci. Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, č. 49, s. 28-28. ISSN 1213-516X.
  81. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Zhodnocení úrovně seminárních prací studentů 1. ročníku. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-210-4331-2.
  82. SIEGLOVÁ, Naděžda. Žáci-cizinci v procesu literární komunikace. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. 2007.

  2006

  1. PŘENOSIL, Václav. Aktivity ČR v NATO Modelling and Simulation Group. In Celoarmádní seminář - Výcvik s využitím simulačních a trenažérových technologií. Centrum Simulačních a trenažérových tech: Ředitelství výcviku a doktrín, Centrum Simulačních a trenažérových technologií Brno., 2006, s. 100 - 132.
  2. PFAFFEL, Wilhelm, Katarina PETROVIĆOVÁ a Irena RADOVÁ. Armilla - Interaktive Übungssoftware. 1. vyd. Bamberg: C. C. Büchner, 2006. ISBN 3-7661-9592-1.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 19-39. ISBN 80-210-4164-1.
  4. KUŘE, Josef. Biotechnology Ethics Education. Theory of Science. 2006, roč. 15/28(2006, č. 3, s. 67-95, 30 s. ISSN 1210-0250.
  5. KNECHT, Petr. Comparison of selected Czech geography textbooks. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. 1. vyd. Nitra: Universita Konstantina filozofa v Nitre, 2006, 2 s. ISBN 80-8094-058-4.
  6. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Edukace v oblasti chronických ran. Referátový výběr - dermatovenerologie. Praha, 2006, roč. 48, č. 3, s. 68-71. ISSN 1213-9106.
  7. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815.
  8. HUMPOLICEK, Pavel. Enhancement of education and training in psychotherapy for students of psychology and psychiatry at Masaryk University in Brno. In Zaburzenia nerwicowe - terapia, badania, dydaktyka (Krakow, 2006). 2006.
  9. BRANDEJSOVÁ, Jitka. E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Ročník 2, říjen 2006, s. 5-6. ISSN 1801-0806.
  10. HORKÁ, Hana. Hodnotíme výchovné kompetence v rámci pedagogických praxí? In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006, s. 74-77. ISBN 80-86633-67-5.
  11. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 32-63. ISSN 1802-128X.
  12. CÍDLOVÁ, Hana a Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie. In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1. vyd. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2006, s. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0.
  13. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006, s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
  14. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
  15. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
  16. KNECHT, Petr a Martin WEINHŐFER. Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 35-51. ISBN 80-7043-483-X.
  17. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. In K aktuálním otázkám oboru Podnikového hospodářství. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 5-12. ISBN 80-210-4169-2.
  18. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
  19. BARTOŇKOVÁ, Daša. La finalita della educazione nell insegnamento della letteratura greca e latina. In Convegno "Ratio studiorum". III Meeting Annuale dei Partners EWHUM. 2006.
  20. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, 4 s. ISBN 80-7231-139-5.
  21. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ a Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006, 5 s. ISBN 80-7368-244-3.
  22. NOVOTNÝ, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2006, U 11, s. 27-39. ISSN 1211-6971.
  23. BARTOŇKOVÁ, Daša. L´impegno di reintrodurre o rafforzare nell´insegnamento la dimensione umanistica. In Conférence Thématique EWHUM - European Humanism in the World. 2006.
  24. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006, 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.
  25. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Mezioborový psychologický a sociálně-pedagogický přístup k dětem a rodinám v rámci vzdělávacího projektu ACPS. 2006.
  26. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela ZEMANOVÁ a Emílie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením II. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, 7 s. ISBN 80-7231-139-5.
  27. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie. Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 12-25. ISBN 80-223-2203-2.
  28. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika. ELPORTÁL. Brno: MU Brno, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-1, 40 s. ISSN 1802-128X.
  29. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách. In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006, s. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X.
  30. TANDLICHOVÁ, Eva. Niektoré aspekty autonómneho učenia vo výučbe cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 40-55, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
  31. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
  32. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
  33. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu. In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 88-92. ISBN 80-210-4085-8.
  34. ČECH, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pedagogika volného času pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta. Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  35. CÍDLOVÁ, Hana a Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU. In Pedagogický software 2006. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006, s. 69-71. ISBN 80-85645-56-4.
  36. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie. In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, 2006, s. 73-77. ISBN 80-8083-286-2.
  37. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Project for support of students´and professional relations. In 20th Annual EFPSA Congress. 2006.
  38. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference v kvalitě pracovních sil v České republice. In Noví členovia EÚ - nové výzvy pre európsku regionálnu rozvojovú politiku. CD-ROM. Košice - Bratislava: Technická univerzita - Ekonomická univerzita, 2006, s. 253-256. ISBN 80-225-2060-8.
  39. HRBÁČEK, Jiří a Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o., 2006, s. 188-192, 274 s. ISBN 80-227-2542-0.
  40. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006.
  41. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006, s. 55-56. ISBN 80-86633-58-6.
  42. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, roč. 14, č. 4, s. 22-30. ISSN 1210-6658.
  43. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 693-700. ISBN 978-80-7315-119-5.
  44. KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
  45. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Ročník 2, únor 2006. ISSN 1801-0806.
  46. MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 11-35, 24 s. ISBN 80-87029-06-2.
  47. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Stručně k postavě pedagoga ve filmu. In Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie. 20.-23. októbra 2005. 1. vyd. Bratislava: ASFK - SFÚ, 2006, s. 120-125. ISBN 80-969521-6-1.
  48. VAĎUROVÁ, Helena. Systém podpůrné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii. In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 15-29, 14 s. ISBN 80-86633-62-4.
  49. ANDRÝSKOVÁ, Petra a Hana CÍDLOVÁ. Teploměr, tlakový hrnec a škola. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 9, s. 833-837. ISSN 0009-2770.
  50. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review. 2006, roč. 2006, 22/3, s. 309-322, 23 s. ISSN 0266-7215.
  51. POSPÍŠIL, Radek a Kateřina VLČKOVÁ. Úvod do pedagogiky. E-Portál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-88. ISSN 1802-128X.
  52. CÍDLOVÁ, Hana. Využití programu ChemSketch ve výuce. 2006.
  53. CÍDLOVÁ, Hana. Využití videozáznamů ve výuce chemie. Use of Video at Chemistry Education. 2006.
  54. KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 268 s. ISBN 80-210-4163-3.
  55. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Vzdělávání v oblasti chronických ran v České republice. Sestra. Praha, 2006, roč. 184, č. 9, s. 16-18. ISSN 1210-0404.
  56. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006, 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X.
  57. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006, s. 34-34, 2 s. ISBN 80-7043-483-X.
  58. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Znalosti elementárního učiva obecné a fyzikální chemie mezi gymnazisty. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě, 2006, s. 81-84. ISBN 80-7368-244-3.
  59. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.
  60. ČECH, Tomáš. 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase. 2006.

  2005

  1. HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání. In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 299-302. ISBN 80-7041-511-8.
  2. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? In EDMAN 05. 1. vyd. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2005, s. 231-240, 9 s. ISBN 80-86596-67-2.
  3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Didactic Projection of Theory of Homopolar Bond into Level of Grammar School. In Didactic communication and educational sciences. Brochure of Conference „Analytical – synthetic modelling of cognitive structures.“. Bratislava: The Educational Publisher Didaktis Ltd., 2005, s. 47-64, 17 s. ISBN 80-85456-77-X.
  4. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER a Miroslav KUBÁSEK. Digital Library for PDA Facilities. In PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2005. Qawra, Malta: IADIS Press, 2005, s. 169-175, 329 s. ISBN 972-8939-02-7.
  5. PAVLOVSKA, Marie. DV a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. 1. vyd. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2005, s. 48-53, 5 s. ISBN 80-7041-199-6.
  6. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005, roč. 2, č. 5, s. 215-223. ISSN 1732-6729.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005, 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Jitka MACENAUEROVÁ a Jitka POŽÁROVÁ. E-learning jako možnost rozšíření výuky směrem k zájmovým oblastem. In SCO 2005. Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 147-149. ISBN 80-210-3699-0.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005. 2005.
  10. STANISLAV, Jan a Jiří ŠIBOR. Heterocyclic Compounds: Illustration Collages for Pupils Education. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic, 2005, s. PO-101, 1 s. ISBN 80-210-3763-6.
  11. STANISLAV, Jan a Jií ŠIBOR. Heterocyclic Chemistry Teaching Interdisciplinary Relationships. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic, 2005, s. PO-105, 1 s. ISBN 80-210-3763-6.
  12. MAŇÁK, Josef. Hledání orientace moderní základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005, s. 21-28. ISBN 80-210-3870-5.
  13. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 133-145. ISBN 80-210-3891-8.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z anorganické chemie. 2005. ISBN 80-210-3876-4.
  15. BRYCHOVÁ, Alice. Lernerautonomie und Lernstrategien als Förderungsprinzip in der linguistischen und didaktischen Vorbereitung der Primarstufenlehrer/-innen. In Vomackova, O., Varadinova, D. Das Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer-Ausbildung des Fachbereichs Deutsch. VUP : Olomouc, 2005. 1. vyd. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2005, s. 59 - 66. ISBN 80-244-1200-4.
  16. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005, s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
  17. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005, 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
  18. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982.
  19. OSECKÁ, Terezie, Veronika BALŠTÍKOVÁ a Milan PILÁT. Některé problémy pedagogických pracovníků mateřských škol ve vztahu k multikulturnímu vzdělávání. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS, 2005, s. 469 - 479, 10 s. ISBN 80-210-3804-7.
  20. HUMPOLÍČEK, Pavel. "Nové trendy" ve zkvalitňování výuky psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
  21. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8.
  22. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. 2005.
  23. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005, s. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.
  24. BUDIŠ, Josef, Lucie KOŠŤÁLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Předpoklady a dílčí zkušenosti s integrovanou přírodovědou na 2.stupni ZŠ. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 283-293. ISBN 80-210-3870-5.
  25. CÍDLOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. In V. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 2005. ISBN 80-210-3637-0.
  26. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005, 5 s. ISBN 80-85960-92-3.
  27. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005.
  28. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 223-224. ISSN 1211-4413.
  29. OSECKÁ, Terezie, Milan PILÁT, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ a Veronika BALAŠTÍKOVÁ. Školní úspěšnost žáků ZVŠ zařazených v programu step by step. 2005.
  30. POLUNCOVÁ, Katarína. Školství. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 122-132. ISBN 80-210-3623-0.
  31. CÍDLOVÁ, Hana a Petra ANDRÝSKOVÁ. Test aplikačních schopností: Rozumíme fyzikální chemii? In Aktuální otázky výuky chemie. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005, s. 477-483, 8 s. ISBN 80-7041-511-8.
  32. CÍDLOVÁ, Hana. Test elementárních znalostí z obecné a fyzikální chemie. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005, 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
  33. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series. Los Angeles: UCLA, 2005, roč. 2005, 33/05, s. 1-40.
  34. KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK, 2005, 211 s. Studie. ISBN 80-7325-067-5.
  35. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6.
  36. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHŐFER. Tsunami a další přírodní katastrofy ve výuce zeměpisu. Biologie, chemie, zeměpis. Praha, 2005, roč. 14, č. 4, s. 191-193. ISSN 1210-3349.
  37. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
  38. VÁCHA, Marek. Vyučování etiky na lékařské fakultě: cesta od deskriptivní etiky k mravním normám. Česká republika: Vnitřní lékařství, 2005, 2 s. Vnitřní lékařství 2005; 51(4).
  39. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 15-28. ISSN 1211-3384.
  40. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, s. 251-264, 268 s. ISBN 80-86633-38-1.
  41. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - chemická část. 2005.
  42. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - multimediální studijní materiál. In Aktuální otázky výuky chemie. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2005, s. 377-381. ISBN 80-7041-511-8.
  43. ŠIBOR, Jiří. Základy fyzikálního a chemického učiva probudoucí učitele 1. stupně základních škol. In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 507-510. ISBN 80-7041-511-8.
  44. FOLTÝNOVÁ, Darina. Zamyšlení nad geografickým kurikulem. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2005, roč. 14, č. 1, s. 39-42, 52 s. ISSN 1210-3349.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72. ISBN 80-7329-072-3.
  2. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ a Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 192-193, 236 s.
  3. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ a Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 98-99, 236 s.
  4. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 270 s. ISBN 80-7315-090-5.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2004, 150 s. ISBN 80-210-3311-0.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie. Dva směry tvořivé dramatiky. 1. vyd. Brno: Komenský, 2004, s. 32-37. PdFMU. ISBN 0323-0449.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly. Studia paedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 9, č. 1, s. 198-200. ISSN 1211-6971.
  8. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, s. 73. ISBN 83-7271-292-3.
  9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika. Praha: PdF UK, 2004, roč. 54, č. 1, s. 67-75, 7 s. ISSN 0031-3815.
  10. JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, s. 30-31. ISSN 0323-0449.
  11. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004, s. 53-53.
  12. LANČA, Jiří. Geneze vzdělávání. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, s. 43-51, 8 s. ISBN 80-210-3414-9.
  13. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL a Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in The Czech Republic after 1989? Czech Sociological Review. Prague: Academy of Sciences of the CR, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 297-318, 21 s. ISSN 1210-3861.
  14. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ a Eva LOMOVCIVOVÁ. Chemie kolem nás - pexeso na počítačové síti Internet. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 233-237. ISBN 80-7041-198-8.
  15. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  16. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ a Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS, 2004. Univerzitní informační systémy.
  17. MÜHLPACHR, Pavel. Integral Andragogy as a Social Necessity. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 639-645. ISBN 978-80-7315-093-8.
  18. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA a René KIZEK. IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004.
  19. FRIEDMANN, Zdeněk. K přípravě učitelů pro oblast profesní orientace. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 9-11. ISBN 80-7041-342-5.
  20. BLAŽEK, Ladislav. Management Education - Specific problems of teaching process of university studies. In Contemporary Trends in Top Management Education : How to Accomodate Demand and Supply. 1. vyd. Brno: Brno International Business School, 2004, s. 68. ISBN 80-86575-74-8.
  21. ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 19 - 33, 16 s. ISSN 0031-3815.
  22. MACH, Michaela. Medium životnosti. In Digitální věk a smysl výchovy. 2004. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 85-93. ISBN 80-210-3315-0.
  23. PORTEŠOVÁ, Šárka. Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole. Učitelské listy. 2004, roč. 2004, 26.8.2004, s. 1-2. ISSN 1210-6313.
  24. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildunsprosa der Spätantike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2004, N 9, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-6335.
  25. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681.
  26. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce. In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně, 2004, s. 69-71. ISBN 80-210-3409-2.
  27. KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004, 190 s. Studie. ISBN 80-86429-29-6.
  28. KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. 2004.
  29. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, 2004, roč. 13, č. 4, s. 183-185. ISSN 1210-3349.
  30. CÍDLOVÁ, Hana a Jiří ŠIBOR. Polarimetrie a chemická kinetika v laboratorním cvičení z analytické a fyzikální chemie. 2004.
  31. ONOFREJOVÁ, Lucia, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Potenciometrické studium obsahu a stability askorbové kyseliny v rajčatech. In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004. ISBN 80-210-3319-3.
  32. CÍDLOVÁ, Hana a Irena PLUCKOVÁ. Problémová výuka ve fyzikální chemii. In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2004. ISBN 80-210-3319-3.
  33. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004, s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
  34. VANČURA, Jan. Příběhy psané jedenáctiletými dětmi. 2004.
  35. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC a Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1. vyd. Bratislava: NISPACee, 2004, s. 121-141, 20 s. ISBN 80-89013-15-5.
  36. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 135 s. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X.
  37. MÜHLPACHR, Pavel. Social Conditions of Education. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 415-421, 6 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
  38. VAŠEČKA, Michal. Sociálna kohézia v slovenskej spoločnosti a vstup do EÚ. In Slovenská ekonomika v procese integrácie a jej reflexia vo vzdelávacom procese. 1. vydání. Bratislava: Junior Achievement, 2004, s. 23-37.
  39. BABYRÁDOVÁ, Hana. Specifická role didaktiky umělecké výchovy v kontextu všeobecného vzdělávání. Brno, PdF MU: mezinárodní konference Oborové didaktiky v pregrafuálním studiu, sekce výchov, 2004.
  40. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, s. 262-282, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  41. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ a Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004, s. 38-40. ISBN 80-7231-116-6.
  42. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Emilie MUSILOVÁ, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 138-143. ISBN 80-7041-198-8.
  43. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR a Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii. In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 140-141.
  44. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
  45. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 211-239. ISBN 80-210-3581-1.
  46. JOSEFÍK, Zdeněk. Sport na Masarykově univerzitě v Brně. In Sborník referátů z mezinárodní konference "Sport a kvalita života" 11.-12.11.2005. 1. vyd. Fakulta sportovních studií MU v Brně: Masarykova univerzita, 2004, s. 35-35, 3 s. ISBN 80-210-3541-2.
  47. HORKÁ, Hana. Strategie v ekologické výchově. In Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004, s. 82-87, 8 s. ISBN 80-7302-087-4.
  48. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004, s. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.
  49. ŠEVČÍKOVÁ, Ludmila. Svět v obrazech, světlo v odrazech. In Digitální věk a smysl výchovy. 2004. vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2004, s. 95-106. ISBN 80-210-3315-0.
  50. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Symposion jako prostředí vzdělávání v antice a jeho literární obraz. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2004. vyd. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, s. 66-76. ISBN 80-210-3484-X.
  51. POL, Milan, P. GAVORA a M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny. 2004.
  52. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 176 s. ISBN 80-210-3598-6.
  53. MALÝ, Ivan a Antonín MALACH. Školství. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 19-26. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
  54. PANTŮČEK, Roman. Využití informačních zdrojů na internetu v praktických cvičeních z bioinformatiky (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. In ŘEHOUT, V. Pedagogický software. První vydání. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004, s. 551-554. ISBN 80-85645-49-1.
  55. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Využití počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 198-203. ISBN 80-7041-198-8.
  56. SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9.
  57. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  58. ČECH, Tomáš a Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 33-39. ISBN 80-8083-024-X.
  59. TROJANOVÁ, Blanka. Vzdělávání porodních asistentek na MU Brno v předmětu Ošetřovatelství v primární péči. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2004, s. 285 - 288. ISBN 80-7040-705-0.
  60. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.
  61. ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004.
  62. JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-6866.
  63. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný, 2004, 132 s. Diplomová práce.
  64. CÍDLOVÁ, Hana. Znalosti fyzikálně chemického učiva u studentů absolventských ročníků chemických oborů. 2004.
  65. SLÁDEK, Petr. 10 let kateder plně poskytujících také odbornou výuku: Slepá větev vývoje na PdF? In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 40. ISBN 80-210-3474-2.

  2003

  1. SVOBODOVÁ, Jarmila. Alternativní možnosti výchovy a vzdělávání. In GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnost s dětmi a mládeží. Brno: MSD, s.r.o., 2003, s. 31-40, 147 s. Na pomoc romským asistentům, 2. ISBN 80-86633-03-3.
  2. FUJDA, Milan. Cílem občanské výchovy a ZSV je naučit studenta číst. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v eském základním vzdlávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 4, s. 7. ISSN 1211-1775.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Divadlo ve výchově. první. Brno: PdF MU, 2003, 82 s. MSD. ISBN 80-86633-10-1.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2003, 122 s. ISBN 80-86633-03-3.
  5. MALACH, Antonín a Petra KUZMOVÁ. Faktory efektivnosti ve vybraných odvětvích veřejného sektoru regionu. Odvětví školství a vzdělávání. In Strecková, Yvonne: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU Brno, 2003, s. 57-74. ISBN 80-210-3074-7.
  6. JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-4669.
  7. LOMOVCIVOVÁ, Eva a Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003, s. 33-33.
  8. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.
  9. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu. In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 282-286. ISBN 80-210-3076-3.
  10. KUZMOVÁ, Petra. Komparace vývoje vybraných odvětví veřejného sektoru v regionu. Odvětví školství a vzdělávání v ČR a v jihomoravském regionu. In Malý, I., Sivák, R. a kol.: Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. 1. vydání. Brno: MU, 2003, s. 56-60. ISBN 80-210-3268-5.
  11. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003, s. 125-144. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
  12. STRECKOVÁ, Yvonne a Jaroslav REKTOŘÍK. Kvalifikavce pracovníků jako základní vnitřní faktor efektivnosti věřejného sektoru a rozvoje regionů. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. První. Brno: MU Brno, 2003, s. 12-21, 197 s. ISBN 80-210-3074-7.
  13. ULČÁK, Zbyněk. Landscape in the teaching of environmental humanities. Ekológia (Bratislava). Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, 2003, roč. 22, Suppl. 2, s. 386-389. ISSN 1335-342X.
  14. PAVLOVSKÁ, Marie. Morganová,S.; Saxtonová, J. - Vyučování dramatu. Komenský. Brno: PdF MU, 2003, roč. 128, č. 2, s. 37-38, 48 s. ISSN 0323-0449.
  15. MALACH, Antonín a Milan VITURKA. Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Brno: ESF MU, 2003, 306 s. ISBN 80-210-3207-3.
  16. SICHOVÁ, Lucie, Luděk JANČÁŘ a Hana CÍDLOVÁ. Půda - interdisciplinární výukový systém na síti Internet. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003, s. 49 - 49. ISBN 80-7231-105-0.
  17. BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace. 2003. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, 124 s. ISBN 80-7028-205-3.
  18. JARKOVSKÁ, Lucie. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2003, 26 s. ISBN 80-903228-2-4.
  19. JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-6866.
  20. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Simulační hry jako prostředek rozvoje klíčových manažerských kompetencí. In EDMAN 03 - Education For Management. Brno: EVIDA, 2003, s. 77-84. ISBN 80-86596-25-7.
  21. SEKOT, Ales. Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání (CD-ROM), Brno: Masarykova universita, Pedagogocká fakulta, 2003. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, ČAPV Brno. Brno: Paido, 2003, 4 s. ISBN 80-7315-084-8.
  22. SEKOT, Aleš. Sociologie výchovy a školy. In: Komenský, 1, 2003. s. 45-46. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003, roč. 128, č. 1, s. 45-46. ISSN 0323-0449.
  23. NIEDERLE, Rostislav. Sofiin svět. Host. 2003, roč. 3/2003, č. 3, s. 56-57. ISSN 1211-9938.
  24. JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozšířené. Brno: Paido, 2003, 94 s. ISBN 80-7315-062-X.
  25. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele. In V. regionální setkání přátel angažovaného učení. 2003.
  26. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro vychovatele. Cyklus pěti přednášek. In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003.
  27. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucie SICHOVÁ a Adam ŠVEC. Využití přímého přenosu měřených dat do počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie při kineticko-spektrofotometrickém stanovení vitamínu C v nápojích. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003, s. 31-31. ISBN 80-7231-105-0.
  28. KUZMOVÁ, Petra. Vývoj verejnej správy v oblasti školstva na Slovensku. In MendelNet 2002/3. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. díl - Sekce ekonomie. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003, s. 162-167. ISBN 80-7302-046-7.
  29. ŠPALKOVÁ, Dagmar a František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně. In Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: ESF MU, 2003, s. 206-213. ISBN 80-210-3207-3.
  30. ŠPALKOVÁ, Dagmar a František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně. In Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Sborník z konference. 1. vydání. Olomouc: MV ČR, 2003, s. 131-138. ISBN 80-244-0726-4.
  31. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucia ONOFREJOVÁ a Jiří ŠIBOR. Zkušenosti s novými laboratorními úlohami v laboratorním cvičení z fyzikální chemie. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003, s. 31-31. ISBN 80-7231-105-0.
  32. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Zodpovědnost - nový přístup? Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2003, s. 16. ISBN 80-239-0175-3.

  2002

  1. NOVOTNÁ, Jiřina. Aplikace matic v ekonomii. Brno: Vojenská Akademie v Brně, 2002, 5 s. 2.konference o matematice a fyzice na vys. školách. ISBN 80-85960-29-X.
  2. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL pro obor fyzikální chemie. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 16. ISBN 80-210-2776-2.
  3. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Educational program CECAL used in education of physical chemistry at Faculty of Education, Masaryk University, Brno. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002, s. 30.
  4. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo.
  5. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK a Milan KONEČNÝ. Experiences with www courses design and usage for education of cartographers at LGC MU. In Eugises 2002. Girona (Španělsko): neuveden, 2002, s. 1-3.
  6. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce. In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů. In Profesní růst učitele. Brno: Konvoj, 2002, s. 217-219. ISBN 80-7302-039-4.
  8. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací. Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
  9. SPURNÝ, Lubomír. Může hudba vychovávat? e-Pedagogium. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2002, roč. 2, č. 1, s. 59-63, 4 s. ISSN 1213-7758.
  10. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Numerické výpočty na pomezí analytické a fyzikální chemie v systému COMENIUS2000. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 15. ISBN 80-210-2776-2.
  11. NOVOTNÁ, Jiřina. O jedné maticové nerovnosti. I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002, 4 s. XX. Mezinár. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-090-9.
  12. MALACH, Antonín. Otázky vzdělávání v kontextu reformy veřejné správy. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 28-32. ISSN 1210-6658.
  13. MALACH, Antonín. Rozvoj školství v obci a kraji. In Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, s. 34-61. ISBN 80-210-2946-3.
  14. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Sbírka řešených výpočetních příkladů z fyzikální chemie generovaná pomocí výukového programu CECAL. In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 17. ISBN 80-210-2776-2.
  15. BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia. In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1. vyd. Atény: Ellinika grammata, 2002, s. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X.
  16. NEČAS, Svatopluk. Smlouva o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9., č. 2, s. 18-19. ISSN 1211-6866.
  17. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002, s. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.
  18. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Výukový program CECAL a jeho využití ve výuce fyzikální chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002, s. 70-72. ISBN 80-7231-090-9.
  19. JANČÁŘ, Luděk a Hana CÍDLOVÁ. Výukový systém COMENIUS 2000 a jeho využití v chemických výpočtech. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice, 2002, s. 29. ISBN 80-85645-46-7.
  20. CÍDLOVÁ, Hana a Luděk JANČÁŘ. Výukový systém COMENIUS 2000 jako tutor fyzikálně chemických vzorců, rovnic a zákonů. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice, 2002, s. 30. ISBN 80-85645-46-7.
  21. MALACH, Antonín a Milan VITURKA. Vzdělávání v podmínkách územního řízeni. 2002. vyd. Brno: MU v Brně, 2002, 220 s. ISBN 80-210-2946-3.
  22. NEČAS, Svatopluk. Vzdělávání zaměstnanců v pojišťovnictví na MU v Brně. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2002, roč. 79., č. 3, s. 15. ISSN 0032-2393.
  23. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence. Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc, 2002. "Kořeny a vykořenění".

  2001

  1. MALACH, Antonín. Aplikace faktorů efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru-školství. In Vliv veřejného sektrou na efektivnost rozvoje regionů. Brno: Masarykova Universita, 2001, s. 86-113. ISBN 80-210-2571-9.
  2. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání. Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 3-12. ISSN 1211-3384.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
  4. SPURNÝ, Lubomír. Čím hudba zní? Několik poznámek k výchovné funkci hudby. In Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 141-145. ISBN 80-210-2765-7.
  5. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova na PdF TU. Pedagogická revue. Bratislava: Státny pedagogický ústav, 2001, roč. 53, č. 5, s. 487. ISSN 1335-1982.
  6. SOLDÁN, Milan a Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby. In DIDFYZ 2000. 1. vyd. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra, 2001, s. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7.
  7. PAVLOVSKÁ, Marie. Hrajeme si s pohádkami. 1. vyd. Brno: Ustav literatury pro deti a mládez PdF MU, 2001, 44 s. Ladení, c.1, 2001. ISBN 1211-3484.
  8. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební vzdělávání a jeho vliv na formování osobnostních rysů dítěte. In Musica viva in schola XVII. Masarykova univerzita Brno. Brno: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., 2001, s. 135-140. ISBN 80-210-2765-7.
  9. MALÝ, Ivan. Chápání veřejné správy jako managementu veřejných služeb - implikace pro systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. In Manažerské rozhledy FM 2000. 1. vyd. Jindřichův Hradec: VŠE Praha, 2001, s. 49-54.
  10. ŠMAJS, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? Studia Philosophica. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001, roč. 48, č. 1, s. 163-165. ISSN 0231-7664.
  11. MALACH, Antonín. Kvalita a efektivnost v oblasti školství. In Vzdělávání a reforma veřejné správy 2.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 76-81. ISBN 80-210-2684-7.
  12. MALACH, Antonín a Jan LOJDA. Lidský faktor a jeho kultivace v kontextu úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykov univezita v Brně, 2001, s. 73-84. ISBN 80-210-2708-8.
  13. NAVRÁTIL, Vladislav. Living Level Monitor 500 - the outstanding equipment also from educational point of view. In Proceedings of the Third Eurosymposium on Prorection against RADON, Liege 10 and 11 May 2001. Liege, Belgium: Imprimerie DEROUAUX ORDINA Editions, 2001, 7 s. Protection against RADON.
  14. BALHAROVÁ, Jana a Jiří WINKLER. Mateřství a vzdělání adolescentních žen. In Mládež a volný čas. Hradec Králové: neuveden, 2001, s. 397-400. ISBN 80-7041-760-9.
  15. STEHLÍK, Marek. Multimediální technologie ve výuce chemie. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001, s. 164-167, 3 s. ISBN 80-7042-817-1.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace. In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 77-84. Romulus, svazek 1. ISBN 80-86633-38-1.
  17. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace - východisko a základ činnosti romského pedagogického asistenta. In Texty pro přípravu romských pedagogických asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 9-11. Romulus, svazek 2. ISBN 80-7290-059-5.
  18. GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001, 100 s. ISBN 80-7315-011-2.
  19. MALACH, Antonín. Výzkum průběhu reformy veřejné správy v oblasti školství. In Vzdělávání a reforma veřejné správy 1.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 122-134. ISBN 80-210-2662-6.
  20. MALACH, Antonín. Vzdělávání a reforma veřejné správy 1. díl. Brno: Masaykova univerzita v Brně, 2001, 166 s. ISBN 80-210-2662-6.
  21. VITURKA, Milan a Antonín MALACH. Vzdělávání a reforma veřejné správy 2. díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 198 s. ISBN 80-210-2684-7.
  22. MALACH, Antonín. Vzdělávání a rozvoj podnikání. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 567-578. Sborník příspěvků z mezinárodní konference - část. ISBN 80 210 2533 6.
  23. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 2-7. ISSN 1211-6858.
  24. ŠIMONÍK, Oldřich. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, 118 s. DPS, svazek 1. ISBN 80-85931-95-8.
  25. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001, 118 s. ISBN 80-85931-95-8.
  26. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 70 let Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masyrykovy univerzity v Brně. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-55. ISSN 1210-6658.

  2000

  1. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2000, L, č. 2, s. 193-194. ISSN 0031-3815.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.
  3. RYK, Leszek, Josef TRNA a Eva TRNOVÁ. Ekologické aspekty v novém kurikulu polské školy. In Ekologie, fyzika a energie ve škole. Újezd u Brna: Straka, 2000, s. 131-133. ISBN 80-902775-5-1.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Evaluace pedagogické intervence do sociálních jevů. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií, 2000, s. 377-380. ISBN 80-902936-0-3.
  5. ĎURIŠ, Jaromír a Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000, s. 57-61. ISBN 80-7231-059-3.
  6. MALACH, Antonín. Institucionální podpora podnikání a vzdělávání. In Vzdělávání, brána k evropské integraci. 1. vyd. Brno: Masrykova univerzita, 2000, s. 378-383. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4.
  7. PEHOFER, Johann. (Lehrer)bildung als Beitrag zur Wiedergeburt des Abendlandes. Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland, 2000, 11-16. ISBN 3-8311-0791-2.
  8. MUSIL, Libor a Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich, 2000, 11 s. Albert. ISBN 80-7326-004-2.
  9. MALÝ, Ivan. Měnící se role ekonomických fakult v souvislosti s přípravou pracovníků pro veřejný sektor. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Veřejná ekonomika a správa "99. první. Ostrava: VŠB-TU, 2000, s. 111-114. ISBN 80-7078-760-0.
  10. SKÁCELOVÁ, Jana. Několik poznámek k filozofii výchovy. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, 2000, 276 s. Edice Prométheus. ISBN 80-7041-052-3.
  11. MALACH, Antonín. Obce a vzdělávací politika v kontextu k EU. In Sborník přednášek doprovodného programu URBIS 2000. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, Kongresové centrum Brno, 2000, s. 19-24.
  12. POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. On situation in education and training of Czech school leaders. 2000.
  13. OPEKAR, Aleš. Rock ve škole nebo za školou. Ivan Poledňák. In Populární hudba a škola. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2000, s. 79-83.
  14. STŘELEC, Stanislav. Utváření dovedností umožňujících vznik kooperativního vztahu mezi třídním učitelem a rodiči žáků. In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s. 168-173. ISBN 80-85931-87-7.
  15. SKÁCELOVÁ, Jana. Vitae non scholae discimus. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2000, roč. 2000, č. 1, 131 s. ISSN 1211-4669.
  16. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Význam vzdělání a kouření při zvládání stresu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.
  17. MALACH, Antonín. Vzdělávání, brána k evropské integraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 504 s. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4.
  18. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA a Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, 2000, roč. 35, č. 3, s. 209-221. ISSN 0555-5574.

  1999

  1. NOVÁK, Svatopluk. Analýza rozsahu a kvality fyzickogeografických informací prezentovaných nejpoužívanějšími školními zeměpisnými mapami ve srovnání s obsahem učebnic zeměpisu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999, 17 s. ISBN 80-244-0003-0.
  2. ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 111-112. ISSN 1211-4669.
  3. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 117-118. ISSN 1211-4669.
  4. STŘELEC, Stanislav. Dovednosti, umožňující efektivní kooperaci s rodiči žáků. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 1999, roč. 1998, č. 4, s. 128-132. ISSN 1211-4669.
  5. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Efektivní metody výuky manažerů začátku třetího tisíciletí. In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 85-245.
  6. PITNER, Tomáš a Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999, s. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
  7. RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1998-1999, č. 1, s. 25-41. ISSN 1211-6971.
  8. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999, s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
  9. MEČIAR, Jozef. K aktuálním geopolitickým aspektům výchovy k národnímu vědomí. In Geografie 9. Vyd. 1. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1999, s. 160-168. ISBN 80-210-2138-1.
  10. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století. 1. vyd. Brno: MU, 1999, 4 s. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7.
  11. VOJÁČEK, Josef. Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto. In Serio: Aplikoj de Esperanto en scienco kaj techniko. 1. vyd. Praha: KAVA-PECH, 1999, s. 34-39. ISBN 80-85853-46-9.
  12. NOVÁK, Svatopluk. Návrh metodiky hodnocení fyzickogeografických informací obsažených ve školních zeměpisných mapách ve srovnání s obsahem učebnic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 5 s. Geografie XI. ISBN 80-210-2138-1.
  13. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ a Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terénního vyučování-2. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN Praha, 1999, roč. 8, č. 4, s. 196-197. ISSN 1210-3349.
  14. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál. Praha: Portál, 1999, 199 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
  15. FABIÁNKOVÁ, Bohumíra, Helena MUSILOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Prvouka, vlastivěda a přírodověda obecně. In Budoucí učitel na souvislé praxi. 2. doplněné. Brno: Paido, 1999, s. 42-47. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7.
  16. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999, 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
  17. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.
  18. NAVRÁTIL, Vladislav a Milan SOLDÁN. Universita v Roskilde - experiment ve vzdělávání. Chemický občasník. PAIDO Brno: Ped. fak. MU Brno, 1999, roč. 6, č. 1, s. 52-54. ISSN 80-85931-80-X.
  19. SIEGLOVÁ, Naděžda. Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. In Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1999, s. 115. ISBN 80-210-2164-0.
  20. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Výuka lékařské biofyziky jako problém. In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999. vyd. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999, s. 24-27. ISBN 80-967507-5-5.
  21. ŠŤASTNÝ, František, Zdeněk ONDRÁČEK a Antonín BRABLEC. Využití průmyslových systémů při výuce. In POŠKOLE 99, sborník ze semináře. Praha: FEL ČVUT, Praha, 1999, s. 103-108. ISBN 80-01-01970-5.
  22. NOVÁK, Svatopluk. Význam obsahu a forem fyzickogeografických map ve výuce. 1. vyd. Praha: SPN; Fortuna, 1999. 5/99. ISBN 1210 - 3349.
  23. VOJÁČEK, Josef. Vzdělání pro třetí tisíciletí? In XVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1999, s. 276-279. ISBN 80-7231-035-6.

  1998

  1. ČERNÁ, Břetislava a Eduard HOFMANN. Bariéry v nás. In Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ. 1. vydání. Bratislava: DIDCHEM, 1998, s. 5-6.
  2. ŠIMONÍK, Oldřich. Budoucí učitelé a výchova k tvořivosti. In Cesty k tvořivé škole. Brno: PedF MU, 1998, s. 118-120. ISBN 80-210-1938-7.
  3. LINKESCHOVÁ, Dana. Etické aspekty v práci ředitele školy. In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změna. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998, s. 105-230.
  4. ČIŽINSKÝ, Daniel a Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, 1998, XLVIII, č. 3, s. 243-255. ISSN 0031-3815.
  5. ČERNÁ, Břetislava. Integrovaná přírodovědná výuka v terénu. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 79. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  6. MUSILOVÁ, Emilie. Interdisciplinární relace chemického učiva s ostatními přírodovědnými předměty na základní škole. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 65-69. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  7. ČERNÁ, Břetislava. Interdisciplinární vztahy přírodovědných předmětů. In Cesty k tvořivé škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 428-430. ISBN 80-210-1938-7.
  8. STŘELEC, Stanislav. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy. In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998, s. 68-77. ISBN 80-85931-61-3.
  9. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově. Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA, 1998, 5 s.
  10. VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 95 s. ISBN 80-210-1726-0.
  11. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 102-104. ISBN 80-7041-003-5.
  12. SOLDÁN, Milan. Organická chemie na základní škole. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 57-59. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  13. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie. In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 23-27. ISBN 80-210-1727-9.
  14. BUDIŠ, Josef. Šance vysoké školy. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 8, 1 s. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  15. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.
  16. SOLDÁN, Milan. Vyčíslování rovnic reakcí organických sloučenin. Chémia. Prešov: Metodické centrum, 1998, roč. 10, č. 10, s. 20-29.
  17. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998, s. 165-173. ISBN 80-85931-61-3.

  1997

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. An Overview of General Physics. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 72 s. ISBN 80-210-1560-8.
  2. ŠŤÁVA, Jan. Brainstorming a myšlenskové mapy - metody pro tvořivé učení a řízení. In Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: PedF MU Brno, 1997, s. 24-27. ISBN 80-210-1549-7.
  3. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997, s. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch. K diskusi o biofyzice. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 1997, roč. 47, 4-5, s. 289-290. ISSN 0009-0700.
  5. VOJÁČEK, Josef. Některé možnosti využití Internetu ve vzdělávání. In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. Vyškov: VVŠ PV, 1997, s. 323-326. ISBN 80-7231-001-1.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Řešení problémů. In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU, 1997, s. 40-43. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7.

  1996

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum. editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 150 s. ISBN 80-210-1416-4.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch. Pavěda a my - ignorovat či neignorovat? editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN a Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 20. ISBN 80-210-1350-8.
  3. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a chemické výukové programy. In Chemický občasník. Brno: Paido, 1996, s. 30-36. Vol. 4. ISBN 80-85931-22-2.
  4. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a její aplikace ve výuce chemie. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: Paido, 1996, s. 203-210. ISBN 80-85931-21-4.
  5. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK a Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, 90 s. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6.
  6. TRNA, Josef. Vzdělávací standardy pro základní a střední školy. Pedagogika. Praha: UK Praha, 1996, roč.46, č. 4, s. 349-353. ISSN 0031-3815.
  7. SOUČEK, Václav. 4. Globalizing education in Alberta: Teachers' work and the options to fight back. In Educational 'Restructuring' and Teachers' Political Activism in the 1990s. Toronto, Canada: Our Schools/Our Selves,, 1996, s. 35-69, 34 s. Our Schools/Our Selves, #45, Spring 1996.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k přechodu střední škola - vysoká škola. 1. vyd. Vyškov: Vysoká škola vojenská, 1995, 4 s. Řízení osvojovacího procesu.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla. In V dialogu s uměním. 1. vyd. Brno: PF MU a CDVU Brno, 1994, s. 23-25.
  2. JŮVA, Vladimír a Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, 72 s. ISBN 80-210-0856-3.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Úvaha nad symposiem INSEA. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1994, roč. 34, č. 3, s. 39-40. ISSN 1210-3691.
  4. SOUČEK, Václav. 2. Flexible education and new standards of communicative competence. Deakin, Australia: Deakin University, 1994, s. 43-103, 60 s. Economising Education: The Post-Fordist Directions.

  1993

  1. SOUČEK, Václav. 1. Is there a need to redress the balance between the system's goals and the lifeworld-oriented goals in public education in Australia? In Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training. Canberra: Australian College of Education, 1993, s. 162-187, 25 s. Competencies: The Competencies Debate in Australia.

  1992

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Četnické školství. Kriminalistický sborník. Praha: Magnet, 1992, roč. 36, č. 3, s. 73-81.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků. Estetická výchova. Praha: Estetická výchova, 1990, roč. 30, č. 10, s. 314-315. ISSN 1210-3691.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Pohledy do jednoho místa. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 7, s. 7-8. ISSN 1210-3691.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvář obyčejných věcí, koláže a trojrozměrné vyjadřování. Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 8, s. 224. ISSN 1210-3691.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 00:38