Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.

  2004

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět teenagera a současná výtvarná výchova. Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA, 2004. 4 s.

  2002

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Perspektiva počítačů a nových médií ve výtvarné pedagogice. Praha: Výtvarná výchova, PdF KU Praha, 2002.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku. 1. vyd. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n. Labem, 2002. 15 s. Ergo č.1. ISBN 1212-8317.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, roč. 36, č. 2, s. 19-20. ISSN 1210-3691.

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu. In Uvidět čtvrtý rozměr. 1. vyd. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. s. 40-48.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 8, s. 138-139. ISSN 1210-3691.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 2. 2024 16:43