Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

  1. KREJČÍ, Lukáš, Jaromír KOLEJKA, Vít VOŽENÍLEK a Ivo MACHAR. Application of GIS to Empirical Windthrow Risk Model in Mountain Forested Landscapes. Forests. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 9, č. 2, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 1999-4907. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/f9020096.

  2008

  1. KUNEŠ, Petr, Barbora PELÁNKOVÁ, Milan CHYTRÝ, Vlasta JANKOVSKÁ, Petr POKORNÝ a Libor PETR. Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography. 2008, roč. 35, č. 12, s. 2223-2236. ISSN 0305-0270.

  2007

  1. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří a Adéla ŠÍDOVÁ. On a species-poor enchytraeid community of peculiar composition. In Newsletter on Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, May 25-28, 2006, Brno, Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 183-192. ISBN 978-80-210-4553-8.

  2006

  1. KLVAČ, Pavel. Člověk a les. In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 5-7, 80 s. ISBN 80-210-4202-8.
  2. STIBRAL, Karel. Je les krásný? Estetické vnímání lesa a přírody v průběhu staletí. Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28, č. 11, s. 37-40. ISSN 0418-5129.
  3. KNOTEK, Jaroslav. Právní ochrana lesů vyplývající z jejich zařazení do soustavy Natura 2000. In Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany žitovního prostředí. Sborník z mezinárodní konference. 2006. ISBN 80-85889-71-4.
  4. KLVAČ, Pavel. Symbolic dimensions of the forest. In WALLIN WEIHE, Hans-Jorgen. Tropical permafrost - melting roots. 1. vyd. Lillehammer: Permafrost Press, 2006, s. 12-19. Tropical permafrost, No. 1. ISBN 978-82-92764-00-8.
  5. LOKOČ, Radim. Why do the farmers (not) plant trees? In MendelNet 2006, Contemporary State and Development Trends of Forests in Cultural Landscape. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006, s. 92-99. ISBN 80-7375-000-7.

  2005

  1. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005, s. 11-12.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1. vyd. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004, s. 72-75. ISBN 80-7157-794-4.

  1995

  1. PRUCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Do třetice k náhradám za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1995, roč. 7, č. 3, s. 48-49. ISSN 2100-0765.
  2. PRUCHOVÁ, Ivana. K problematice singulárních lesů. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 112-120. ISSN 1210-9126.
  3. CHYTRÝ, Milan a Jiří VICHEREK. Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Praha: Academia, 1995, 166 s. ISBN 80-200-0377-0.

  1994

  1. PRUCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. K otázce výše nároků oprávněné osoby na náhradu za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 6, č. 3, s. 49-50. ISSN 2100-0765.
  2. PEKÁREK, Milan a Ivana PRUCHOVÁ. K otázce výše nároků oprávněné osoby na náhradu za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 49-50. ISSN 2100-0765.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 02:12