Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ a Lenka GULOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.

  2006

  1. DOKULIL, Miloš. "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry. In Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: Filosofia, Nakladatelství FÚ AV ČR, 2006, s. 11-32. ISBN 80-7007-222-9.
  2. JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského. In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: FLÚ AV ČR, 2006, s. 135-141. ISBN 80-7007-222-9.
  3. BALÁŽ, Jozef a Vladimír PSALMAN. Hra ako zložitý komplexný dynamický systém. In Tělesná výchova, šport, výzkum na univerzitách. Bratislava: FTVŠ UK, 2006, s. 13-16. ISBN 80-89197-30-2.
  4. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Jiří NYKODÝM. Představení Branballu a srovnání se Softbalem. In Hry 2006: Výzkum a aplikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 247-251, 257 s. ISBN 80-7043-443-0.

  2005

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, 2005, roč. 2, č. 5, s. 215-223. ISSN 1732-6729.
  2. ŠÍDOVÁ, Adéla a Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest. In 8th Central European Workshop on Soil Zoology, April 20-22, 2005, České Budějovice, Czech Republic, Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice: Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005, s. 58. ISBN 80-86525-05-8.

  2004

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 2004, s. 73. ISBN 83-7271-292-3.
  2. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 105-116. ISSN 0014-1291.
  3. WACKOVÁ, Hana a Klára ORÁLKOVÁ. Hraní a nemoc. In Pohyb a výchova. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n./L., 2004, s. 110-113, 116 s. ISBN 80-7044-563-7.
  4. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava, 2004, s. 30-40. ISBN 80-969146-0-X.
  5. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 135 s. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X.

  2003

  1. WACKOVÁ, Hana. Využití herních pohybových aktivit pro některé změny osobnosti onkologicky nemocného dítěte. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 77. ISBN 80-210-3261-8.

  2002

  1. NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků. Praha: ČAPV, 2002. CD ROM Sborník referátů z konference.
  2. NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti. In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o., 2002, s. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4.
  3. NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9.

  2001

  1. NĚMEC, Jiří. Erzieherische Aspekte des Spiels. In World play conference. 1. vyd. Erfurt: Universität Erfurt, 2001, 9 s. ISBN 3-934822-25-8.
  2. NĚMEC, Jiří. Hra jako edukační strategie rozvoje tvořivého myšlení. In XIX. VĚDECKÉ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001, s. 236-239. ISBN 80-7231-071-2.
  3. NĚMEC, Jiří. Hra jako prostředek pedagogického výzkumu. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001, s. 191-194. ISBN 80-7042-181-9.

  2000

  1. JUŘICOVÁ, Zina, Jiří HALOUZKA a Zdeněk HUBÁLEK. Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in game animals in South Moravia, Czech Republic. Veterinární medicína. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských inf, 2000, roč. 45, č. 3, s. 145-148. ISSN 0375-8427.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, roč. 4. roč., březen, 3 s. ISSN 1210-485X.
  2. BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam hry pro duševní zdraví člověka. In: Sborník ze 4. mezinárodní věd. konference Hry v programech TV procesů. První. Plzeň: Ped. fak. ZČU, 1999, 4 s. ISBN 80-7082-610-x.

  1998

  1. NĚMEC, Jiří. Hra v zrcadle výzkumné sondy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1998, neuveden, č. 3, s. 66-80. ISSN 1211-4669.
  2. BĚLOHOUBKOVÁ, Irena. O hře a náhodě. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu I. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1998, s. 67-69. ISBN 80-7231-025-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 14:06