Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠTĚRBA, Radim. Duchovní osvobození člověka jako ideová inspirace pro budoucí Evropu. Filosofická vize N.A.Berďajeva. In Goňcová, M. a kol. Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno: MU Brno, 2008. 12 s. Pd-38/08-02/58. ISBN 978-80-210-4766-2.

  2007

  1. CAJTHAML, Martin. Griechische und christliche Wurzeln Europas. Ein Vergleich. In Europa ohne Gott? Auf der Suche nach unserer kulturellen Identität. 1. vyd. Holzgerlingen: Hänssler Verlag, 2007. s. 54-70. ISBN 978-3-7751-4693-7.

  2006

  1. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2006. 201 s. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X.

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 99-123. ISSN 0015-1831.

  2000

  1. FILIPOVÁ, Helena. Filosofskaja lirika V. S. Vysockogo. Rossica. Praha: Euroslavica, 2000, roč. 2/98-9, 3-4, s. 59-64. ISSN 1211-7234.
  2. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.

  1998

  1. NĚMEC, Robert. ... a já se rozplakal. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., květen, 6 s. ISSN 1210-485X.
  2. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  3. NĚMEC, Robert. Může i dnes Bůh činit mocné činy a zázraky? Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., duben, 19 s. ISSN 1210-485X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 2. 2024 12:30