Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Reve, imagination et réalité en littérature. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 231-234. ISBN 978-80-7040-907-7.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana a Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 23 s. ISBN 978-80-210-4452-4.
  3. BLINKA, Lukáš a David ŠMAHEL. "Role-playing" hry v kontextu analytické psychologie. Československá psychologie. 2007, roč. 51, č. 2, s. 169-182, 13 s. ISSN 0009-062X.

  2006

  1. KYLOUŠEK, Petr, Max ROY a Józef KWATERKO. Imaginaire du roman québécois contemporain. 1. vyd. Brno - Montréal: Masarykova univerzita - Figura, Centre de Recherche sur le texte et l'imaginaire, 2006. 215 s. Figura. ISBN 80-210-4050-5.

  2005

  1. KYLOUŠEK, Petr. Imaginaire du roman québécois contemporain. 2005.
  2. ČERMÁK, Ivo. Narativní paměť. In P. Macek, J. Dalajka (Eds.), Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 25-37. ISBN 80-210-3804-7.
  3. MOSESOVÁ, Jana. Teorie a diagnostika autismu. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11, č. 4, s. 30-33. ISSN 1212-9607.

  2004

  1. KROB, Josef. Les mots et les images. Notes sur le role de l'imagination dans l'explication scientifique. In Cahiers Gaston Bachelard. Bachelard et l'écriture. 1. vyd. Diion: Université de Bourgogne, 2004. s. 249-252. ISBN 2-906645-47-8.
  2. MAREŠ, Petr. Peter Berger. Biograf. 2004, roč. 6, č. 34, s. 101-113. ISSN 1211-5770.
  3. ČERMÁK, Ivo. Psycholog a umělecké dílo: význam doc. PhDr. Josefa Viewegha, CSc. pro českou a slovenskou psychologii. M. Miovský, I.Čermák, V. Řehan (Eds.). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN, 2004. s. 9-17. ISBN 80-244-0909-7.
  4. KLVAČ, Pavel. Strašidla krajiny říční na příkladu bažin a tůní. Humanitně-environmentální reflexe. In Říční krajina - River landscape. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2004. s. 131-137, 348 s. ISBN 80-244-0942-9.

  2001

  1. SVOBODA, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. SPFFBU. Brno: FF MU, 2001, XLIX, P5, s. 27-34. ISSN 1211-3522.

  1999

  1. SVOBODOVÁ, Jarmila. Alternativní možnosti v edukačních procesech současné školy. In Otto Čačka: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. s. 308-318, 366 s. ISBN 80-7239-034-1.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999. s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
  3. HORÁK, Petr. Josef Válka et Michel Foucault. 1. vyd. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999. 6 s. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
  4. ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. 366 s. ISBN 80-7239-034-1.

  1997

  1. HORÁČEK, Radek. Nedotýkejte se exponátů. In Emocionalita a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, Česká sekce INSEA, 1997. s. 109-126. Sborník České sekce INSEA.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 01:56