Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. LÍŠKA, Martin. Evaluation of Mathematics Retrieval. školitel diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 63 s.

  2010

  1. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 s. ISBN 978-80-210-5242-0.

  2009

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Klíč s výsledky úloh k učebnici Matematika 4. první. Praha: Alter, 2009. 80 s. učebnice matematiky. ISBN 978-80-7245-190-6.
  2. BEDNÁROVÁ, Renáta. Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky a fyziky. In XXVII. meziárdní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 74 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
  3. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-4781-5.
  4. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.

  2008

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematika a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Učitel matematiky. Brno: JČMF, 2008, roč. 17, č. 1, s. 11-26. ISSN 1210-9037.
  2. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol. první. Praha: Alter, 2008. 163 s. ISBN 978-80-7245-145-6.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník. první. Praha: Alter, 2008. 10 s.
  4. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 s. ISBN 978-80-210-4658-0.
  5. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624.
  6. DVOŘÁK, Ladislav. Využití PC v geometrii. In Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masaryková univerzita, 2008. s. 71-80. ISBN 978-80-210-4675-7.

  2007

  1. PLCH, Roman a Silvie KURÁŇOVÁ. Elektronické matematické testy v IS MU. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 9-14. ISBN 978-80-210-4296-4.
  2. NOVOTNÁ, Jiřina. Experimenty v matematice. In Sborník příspěvků z Mezinárodního vědeckého kolokvia o výchovně -vzdělávacím procesu. Brno: Univerzita Obrany v Brně, 2007. s. 234-239. ISBN 978-80-7231-228-3.
  3. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine a Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie, 2007. 21 s.
  4. BLAŽKOVÁ, Růžena. matematická gramotnost absolventů základní školy. In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 140-146. ISBN 978-80-210-4402-9.
  5. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika 3. první. Praha: Alter, 2007. 159 s. ISBN 80-7245-086-7.
  6. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2007. s. 794-797. ISBN 978-83-60183-42-7.
  7. SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.

  2006

  1. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker, 2006. 10 s. ISBN 3-88120-427-x.
  2. LEPKA, Karel. Vzpomínka na Antonína Pleskota. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, roč. 51, s. 23-30. ISSN 0032-2423.

  2005

  1. NOVOTNÁ, Jiřina a Vladislav NAVRÁTIL. Matematický popis modelů pro měření tvrdosti tenkých vrstev. In 4th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2005. s. 241-244. ISBN 80-969264-3-8.
  2. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž. První. Praha: Encyklopedický dům, 2005. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena. Training Teacher for Teaching Pupils with Learning Disorders. London: neuveden, 2005.

  2004

  1. VAŇUROVÁ, Milena. K čemu je mi matematika? In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. s. 93-96. ISBN 80-7044-595-5.
  2. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004. s. 69-72. ISBN 80-86843-01-7.
  3. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. s. 20-50. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5.
  4. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004. 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5.
  5. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4.

  2003

  1. FUCHS, Eduard a Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003, roč. 48, č. 1, s. 50-62. ISSN 0032-2423.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mechanické vlastnosti kovů a matematika. In Prezentace matematiky, mezinárodní konference. I. Liberec, 9. - 12. 9. 2003: Technická Univerzita Liberec, Fakulta pedagogická., 2003. s. 75 - 78. ISBN 80-7083-739-X.
  3. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie. In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. s. 20-50. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X.
  4. NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ a Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 62 - 67. ISBN 80-7082-954-0.
  5. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8.

  2002

  1. NOVÁK, Michal. Analytic Geometry During the Bilingual Period of the Czech Technical University in Prague (Historical Remark). In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. s. 182-186. ISBN 80-214-2115-0.
  2. NOVÁK, Michal. Analytická geometrie na pražské univerzitě v letech 1871 - 1903. In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). II. část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. s. 274-277. ISBN 80-7231-090-9.
  3. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematická kouzla. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, roč. 126, 5/6, s. 121-122. ISSN 0323-0449.
  4. ŠIŠMA, Pavel. Matematika na německé technice v Brně. Praha: Prometheus, 2002. 320 s. Dějiny matematiky, sv. 21. ISBN 80-7196-25.
  5. GAURA, Pavel. REMathEx : Reader and Editor of the Mathematical Expressions for Blind Students. In Proceedings of ICCHP 2002. Linz, Austria: Springer, 2002. s. 486-493. ISBN 3-540-43904-8.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1.
  7. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3.
  8. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien, 2002. s. 7-12.

  2001

  1. VAŇUROVÁ, Milena. Matematické dovednosti žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. In Matematika v priprave učitel'ov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, 2001. s. 138-140. ISBN 80-8055-519-2.
  2. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001. 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
  3. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č. První. Praha: Encyklopedický dům, 2001. s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3.
  4. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky didaktických testů z matematiky ve 2. a 3. ročníku základní a zvláštní školy. Brno: School of Social Studies, Masaryk University, 2001. 4 s.

  2000

  1. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost. In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. s. 119-124.
  2. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2000. 100 s. ISBN 80-7196-097-7.
  3. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky programu Obecná škola v matematice. In Matematika v přípravě učitelů elementární školy. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 2000. s. 101-103. Acta Universitatis Purkynianae 53. ISBN 80-7044-301-4.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s.

  1998

  1. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl. druhé. Všeň: Alter, 1998. 192 s. ISBN 80-85775-75-1.
  2. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
  3. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 96 s. ISBN 80-7196-097-7.

  1994

  1. FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 22 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
  2. FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 255 s.
  3. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
  4. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 18 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 23:31