Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SOLAK, Damir. Nelegální práce v médiích. Online. In Michal Janovec, Jana Komendová, Michal Smejkal, Eva Tomášková. Cofola 2023 část 2 – Nelegální práce. 2023. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 225-235. ISBN 978-80-280-0429-3.
  2. SOLAK, Damir. Nelegální práce v médiích. In COFOLA 2023. 2023.
  3. SOLAK, Damir. Nelegální práce v médiích. In COFOLA 2023. 2023.
  4. SOLAK, Damir. Správa poplatků, na které nedopadá daňový řád. 2023.
  5. SOLAK, Damir. Sustainable funding and functioning of public service media. In Interaction of Law and Economics: Sustainable Development, 2023. 2023.

  2022

  1. KREJČOVÁ, Elena. Jak dezinformace ovlivnily slovenskou veřejnost v klíčových událostech posledních dvou let. 2022.
  2. SOLAK, Damir. Reklama a jiná obchodní sdělení ve veřejnoprávních médiích. 2022.

  2021

  1. WERNER, Jan. Srovnání omezování svobody projevu ve vztahu k náboženství ve vybraných státech. In Jan Kober (ed.). Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Vydání 1. Brno: Doplněk, 2021, s. 259-317, 58 s. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-345-9.
  2. WERNER, Jan. Základní otázky omezování svobody projevu ve vztahu k náboženství. In Jan Kober (ed.). Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Vydání 1. Brno: Doplněk, 2021, s. 217-258. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-345-9.

  2016

  1. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. Individual differences associated with exposure to ‘‘ana-mia’’ websites: An examination of adolescents from 25 European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2016, roč. 19, č. 8, s. 475-480. ISSN 2152-2715. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1089/cyber.2016.0098.

  2013

  1. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
  2. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.

  2012

  1. SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

  2009

  1. FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Poznámky k přicházející krizi demokracie. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 20, č. 3, s. 3-12. ISSN 1803-6988.
  2. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice. In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 190-206, 16 s. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.
  3. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2009. In In: Mootz, Lisa (ed): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Washington, DC.: Freedom House. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2009, s. 455 - 473. Nations in Transit. ISBN 0-932088-71-6.

  2008

  1. CHOVANEC, Jan. Bombový útok na Bali z pohledu českých médií. In Varia XV. 1. vyd. Bratislava: Sloveská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008, s. 209-217. ISBN 80-89037-04-6.
  2. NEVĚDĚL, Lukáš. Hyperrealita - kraje České republiky. In Seminář k "Mezinárodnímu roku Planety Země". 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2008, s. 71-75. ISBN 978-80-210-4748-8.
  3. HORÁKOVÁ, Jana a Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008, 229 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  4. SMOLÍK, Josef. Média a fotbalové chuligánství. In SLEPIČKOVÁ, Irena a Olga JUNGMANOVÁ. Média, sport a jejich role v aktivním životným stylu (CD-ROM). Praha: UK FTVS, 2008, s. 31-36. ISBN 978-80-86317-65-6.
  5. NUMERATO, Dino. Média, televize a takovýhle ty věci: několik poznámek k sociologické analýze vztahu sportovní korupce a médií. In I. Slepičková, O. Jungmanová (Eds.). Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. Praha: FTVS UK, 2008, s. 78-89. ISBN 978-80-86317-65-6.
  6. SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 56-57. ISSN 1211-3387.
  7. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008, s. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6.
  8. FUJDA, Milan. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5, 3-4, s. 137-152, 15 s. ISSN 1214-813X.
  9. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008, s. 434-476, 38 s. NIT. ISBN 0932088635.
  10. PAVLOVSKÁ, Marie a Tomáš ČECH. Volný čas, média a dítě. In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, roč. 1, č. 3, s. 13-17, 4 s. ISSN 1802-5854.
  2. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové pojetí studentských praxí - krok správným směrem. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
  3. CHROMÝ, Jakub a Renata VESECKÁ. Poskytování informací z trestního řízení sdělovacím prostředkům z pohledu státního zastupitelství. Státní zastupitelství. 2007, V, 7 - 8, s. 5 - 11. ISSN 1214-3758.
  4. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Jana PÍŠOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007, s. 82-97. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.
  5. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007, s. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.

  2006

  1. MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006, 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5.
  2. BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. In Média a realita, média a manipulace. první vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006, s. 1-32, 36 s. Media and Reality - Media and Manipulation. ISBN 80-210-4199-4.
  3. VURM, Petr. On l'a lu a la télé. In Littérature et médias. 1. vyd. Novi Sad: Kiša, 2006, s. 20-24. ISBN 86-7542-037-4.

  2005

  1. CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 61-67. ISBN 80-210-3930-2.
  2. MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/2.1.2278.4329.
  3. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2005. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nation in Transit 2005. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2005, s. 584-606. Nations in Transit. ISBN 0-7425-5085-0.
  4. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.

  2004

  1. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích. Revue pro média. Brno: HOST, 2004, roč. 4, č. 9, s. 2-9. ISSN 1214-7494.
  2. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004, s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 19 - 33, 16 s. ISSN 0031-3815.
  4. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.

  2003

  1. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 227-254, 27 s. ISBN 80-210-3308-8.
  2. MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky. Host - Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, roč. 6, s. 24-27. ISSN 1211-9938.
  3. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný. Host - Revue pro méda 04. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, č. 4, s. 17. ISSN 1211-9938.
  2. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce". Brno, 2002.
  3. VOLEK, Jaromír a Václav (eds.) ŠTĚTKA. Médiální a realita. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002, 270 s. Média, kultura, komunikace, 5. ISBN 80-210-3083-6.
  4. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4.
  5. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
  6. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002.

  2000

  1. SEDLÁČEK, Ivo. Biochemické a fyziologické vlastnosti gramnegativních nefermentujících tyček. Remedia - Klinická mikrobiologie. Praha: PANAX Co, s.r.o., 2000, roč. 4, č. 3, s. 89-93. ISSN 1211-7684.

  1999

  1. MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, roč. 6, č. 3, s. 271-282. ISSN 1211-3247.

  1998

  1. TELEC, Ivo a Jiří FUKAČ. Hudba a média : rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 258 s. ISBN 80-210-1951-4.

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu. In Uvidět čtvrtý rozměr. 1. vyd. Praha: Česká sekce INSEA, 1995, s. 40-48.

  1992

  1. DOSTÁL, Ondrej, Zuzana FIALOVÁ a Michal VAŠEČKA. Nacionalizmus a vybrané slovenské masmédiá. Občiansky inštitút Bratislava, 1992, 43 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 08:33