Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. DYTRT, Petr. La remémoration chez Jean Rouaud : de la recomposition d'une mémoire familiale au roman a la mémoire nationale. In Famille et relations familiales dans les littératures francaise et francophone. Bratislava: Slovak Academic Press, 2008. s. 249-260. ISBN 978-80-8095-031-6.
  2. DYTRT, Petr. Les failles de la modernité et l'écriture en spirale de Jean Rouaud. In Jean Rouaud, l'Imaginaire narratif. Cluj-Napoca: casa Cartii de Stiinta, 2008. s. 146-156, 10 s. ISBN 978-973-133-421-9.
  3. HORYNA, Břetislav. Mezi filosofií a poezií je poezie. In Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 37-44. 1. ISBN 978-80-210-4546-0.
  4. FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Pamäť v plánoch budúcnosti. In PAMĚŤ MĚSTA. MĚSTO A JEHO OBYVATELÉ VE 20. STOLETÍ. 2008.

  2007

  1. SEDLÁČKOVÁ, Silvie a Irena REKTOROVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) a paměť. In Hort J a Rusina R (eds) :Paměť a její poruchy. Praha: Jessenius Maxdorf, 2007. s. 353-359. Maxdorf. ISBN 978-80-7345-004-5.

  2006

  1. HAMAR, Eleonóra. Diaspora mezi snem a realitou: znovuobjevená společenství pro transnacionální svět? Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 129-143, 14 s. ISSN 1212-365X.
  2. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská Psychiatrie. 2006, roč. 102, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0383.
  3. BOB, Petr a Marek ŠUSTA. Chaotic EEG patterns during recall of stressfull memory related to panic attack. Physiological Research. 2006, roč. 55, č. 1. ISSN 0862-8408.
  4. BOROVSKÝ, Tomáš. Obrazy vzpomínek. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Eds. T. Borovský, J. Hanuš, M. Řepa. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2006. s. 127-139. ISBN 80-86488-33-0.

  2005

  1. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Klinické vyšetřování paměti a pozornosti. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 45-45. ISSN 1211-7579.
  2. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Zuzana STUDENÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Porucha paměti a aktivace hipokampu u první epizody schizofrenie. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 2, s. 97-98. ISSN 1211-7579.
  3. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
  4. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
  5. KAŠPÁREK, Tomáš, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Boleslav PROKEŠ, Josef ŠPAČEK a Marta ONDRUŠOVÁ. Souvislosti velikosti hipokampu u prvních epizod schizofrenie: MRI volumetrická studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 101, č. 4, s. 199-206, 7 s. ISSN 0069-2336.
  6. VLČKOVÁ, Kateřina. STRATEGIE UČENÍ CIZÍMU JAZYKU. Brno: PdF MU, 2005. 216 s. (empiricko-teoretická práce), 1.
  7. ČEŠKOVÁ, Eva. Účinek antipsychotik na kognici. Remedia. Praha: Remedia, 2005, roč. 15, č. 6, s. 517 - 519. ISSN 0862-8947.
  8. PODBORSKÝ, Vladimír. Vzpomínka na Ing. Miroslava Bálka. Čižmář Miloš, redaktor; Stuchlík Stanislav, redaktor. In ČIŽMÁŘ, Miloš a Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 13. Brno (ČR): Ústav archeologické památkové péče Brno, 2005. s. 15-24. ISBN 80-86399-18-4.
  9. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Vztah mezi poruchou paměti a strukturální patologií hipokampu u první epizody schizofrenie: MRI studie - vlastní data. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, suppl. 2, s. 50-51. ISSN 1211-7579.

  2004

  1. MÁCHA, Jakub. Douwe Draaisma: Metafory paměti. Profil (Elektronický časopis pro filozofii). Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 5, č. 1. ISSN 1212-9097.

  2003

  1. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, P. KRUPA, J. VANÍČEK, L. PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Hipokampus z pohledu FMRI (Česko-slov.psychofarm.konf. 4.-8.1.2003,Jeseník). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2003, roč. 7, č. 1, s. 40-41. ISSN 1211-7579.
  2. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ a Martin PERNA. Kognitivní deficit a depresivní porucha (Část 1.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 8, s. 430 - 433. ISSN 1212-0383.
  3. ŘEHÁK, Zdeněk a Josef BRYJA. Vzpomínka na Bohuslava Beneše. Lynx (Praha), n.s. Praha: Národní muzeum, 2003, roč. 34, č. 1, s. 237-238. ISSN 0024-7774.
  4. SLANINOVÁ, Iva. XVIIth Biological Days: Memory in living systems. první. Brno: Masaryk University Brno, 2003. 78 s. ISBN 80-210-3264-2.

  2002

  1. VAŠINA, Lubomír. Jak si zlepšit paměť. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2002. 110 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-7226-794-9.
  2. ŠMAJS, Josef. The relationship between evolution and information. Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2002, roč. 12, č. 1, s. 5-25, 26 s. ISSN 1210-3055.
  3. ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 181-185. ISBN 80-210-2622-7.

  2001

  1. VAŠINA, Lubomír. Jak si zlepšit paměť. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 105 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-7226-372-2.

  2000

  1. ŠVANCARA, Josef. Teorie mysli: Perspektivy a aporie současných přístupů. In Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc: Testcentrum Praha, 2000. s. 71-75. ISBN 80-86471-04-7.

  1999

  1. ČEŠKOVÁ, Eva, Josef ŠPAČEK a Marcela LANGOVÁ ŠINDELÁŘOVÁ. Cognitive dysfunction and treatment effect in schizophrenic disorder. Československá psychologie. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 6, s. 527-535. ISSN 0009-062X.

  1998

  1. RUSKOVÁ, Hana. Neuropsychologická rehabilitace paměti. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 83-92. ISSN 1211-3522.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.

  1991

  1. VAŠINA, Lubomír. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Vyd. MU, 1991. 44 s. ISBN 80-210-0327-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 01:44