Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. BINDER, Werner. Shifting Imaginaries in the War on Terror. The Rise and Fall of the Ticking Bomb Torturer. Social Imaginaries. 2016, roč. 2, č. 1, s. 219-250. ISSN 2393-2503.

  2014

  1. BINDER, Werner. Moral, Ambivalenz und Narration. In Bernhard Giesen, Werner Binder, Marco Gerster, Kim-Claude Meyer. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. s. 120-139. not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.
  2. GIESEN, Bernhard, Werner BINDER, Marco GERSTER a Kim-Claude MEYER. Ungefähres. Eine Art Einleitung. In Giesen, Bernhard, Werner Binder, Kim-Claude Meyer and Marco Gerster. Ungefähres. Mythos, Moral, Gewalt. Weilerswist: Velbrück, 2014. s. 7-23. Not specified. ISBN 978-3-942393-64-5.

  2008

  1. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami. In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1254 - 1262, 1908 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  2. BARÁKOVÁ, Blanka. Spravedlnost, rovnost a morálky v právu. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 148-149. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Tomáš Jiří BAHOUNEK, Drahoslava FUKALOVÁ, Vlastislav MAN a Jiří ŠRÁČEK. Čtyři pohledy na interrupci. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 105 s. Právo. ISBN 978-80-87071-09-0.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of values on responsibility perceived in moral action. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 167-175. ISSN 0039-3320.
  3. JEMELKA, Petr. Ján Maliarik Synthetics Moral Utopia. In GLUCHMAN, Vasil. Morality of the Past from the Present Perspective. Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century. 1. vyd. Newcastle UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. s. 69-85. Scholars publishing 15. ISBN 1-84718-171-6.
  4. JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech. In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1. vyd. Prešov: PU, 2007. s. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2.

  2006

  1. JEMELKA, Petr. Diskutujeme o morálce dneška. In ANDREANSKÝ, Evžen. Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2006. s. 191-198, 9 s. ISBN 80-89238-08-4.

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. Pokus o retrospektivu: O čem Masarykova "Světová revoluce" (možná dosud) je. In T. G. Masaryk a Světová revoluce. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo mizeum v Hodoníně, 2005. s. 3-35. ISBN 80-903628-1-8.

  2004

  1. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Book of Abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 78-78.
  2. JELÍNKOVÁ, Jana a Mojmír TYRLÍK. Effect of Life Values on Perception of Responsible and Irresponsible Action in Adolescents. In Second European Conference on Positive Psychology. Scientific programme and book of abstracts. Verbania Pallanza (Italy): Arcipelago Edizioni, 2004. s. 211-212.

  2003

  1. JANKOVSKÝ, Jiří. Etika pro pomáhající profese. 1. vyd. PRAHA: Triton, 2003. 223 s. ISBN 80-7254-329-6.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Celý problém má dvě roviny: morální a marketingovou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 3.6.1999, 4 s.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika a morálka. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-25. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  2. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
  3. DOKULIL, Miloš. Žít, a nemít proč? - Aneb: Laterna obscura etiky. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 9-19. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 16:20