Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3.

  2008

  1. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70. ISBN 978-80-7007-268-4.

  2006

  1. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.

  2005

  1. DOKULIL, Miloš. Jak se stal Locke málem deistou? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2005, roč. 53/2005, 1/2005, s. 99-123. ISSN 0015-1831.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. K etickým a sociokulturním koncepcím soudového amerického neopragmatismu. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2002, roč. 50 / 2002, č. 4, s. 543 - 560. ISSN 0015-1831.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 10:17