Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HAMAR, Eleonóra, Gábor OLÁH a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Etnografie očekávaného: holistická scéna v Mikulově. In Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008. s. 63-94. Malvern. ISBN 978-80-86702-53-7.
  2. VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti. In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008. s. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7.

  2007

  1. JANDÁSKOVÁ, Zdeňka a Karel SKOČOVSKÝ. Psychometrické vlastnosti a faktorová struktura Pražského dotazníku spirituality (PSQ 30) u souboru starších žen. In In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 29-38. ISBN 978-80-210-4383-1.
  2. HANUŠ, Jiří. Vybrané rysy spirituality české katolické církve (1948-1989). Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2007, XIV, 2-3, s. 341-353. ISSN 1210-7050.
  3. ZEMANOVÁ, Marcela. Ženskost v umění a spiritualita. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-167, 4 s. ISBN 80-210-4206-0.

  2006

  1. RYBÁŘ, Radovan. Filozofický pohled na spiritualitu. In Spiritualita. první. Brno: MU, PdF, 2006. s. 83-89. ISBN 80-210-4206-0.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Původ a přítomnost fenoménu spirituality. In Spiritualita (Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 23-25, 2 s. ISBN 80-210-4206-0.
  3. PROKOP, jiří. Spiritualita umírajících pacientů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 140 s. první verze. ISBN 80-210-4131-5.

  2005

  1. CAGAŠ, Petr. Spiritualita a osobnostní vývoj. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11. ročník, číslo 5, s. 35-37. ISSN 1212-9607.

  2004

  1. PROKOP, Jiří. Informovanost pacienta a role spirituality. In 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava, 2004. s. 58-170. ISBN 80-02-01637-8.
  2. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Říkej mi Otče aneb Bůh z jezera. Film a doba. Praha: Sdružení pátel odb. filmového tisku, 2004, roč. 50, č. 1, s. 55-57. ISSN 0015-1068.

  2003

  1. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Víra jako záchrana i pokušení. K novým filmům Krzysztofa Zanussiho. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 1, č. 1, s. 37-38. ISSN 1214-0740.

  2002

  1. SMÉKAL, Vladimír. Duchovní období znovu přichází. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2002, roč. 8, č. 4, s. 12-13. ISSN 1211-5886.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Role spirituality ve vnitřním obraze nemoci. In AMBROS, Pavel (ed.). Služba nemocným. Studijní texty z pastorální teologie III. 1. vydání. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2002. s. 27-36. ISBN 80-86045-93-5.
  3. SMÉKAL, Vladimír. Spiritualita v denním životě člověka. In Homo religiosus. 1. vyd. Praha: ČM Psych Spol a Psych ústav AV ČR, 2002. s. 18-24. ISBN 8086174-04-02.

  2001

  1. SMÉKAL, Vladimír. Současný člověk a jeho spiritualita. In Sborník životnímu jubileu prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001. s. 25-30. ISBN 80-7290-057-9.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.

  1998

  1. NĚMEC, Robert. Může i dnes Bůh činit mocné činy a zázraky? Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, roč. 3. roč., duben, 19 s. ISSN 1210-485X.

  1995

  1. SMÉKAL, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1995. s. 232-235. ISBN 80-8531-939-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 10:11