Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický. Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, č. 9, s. 35-37. ISSN 1211-9938.
 2. 2005

 3. TYL, Tomáš a Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu. 2005.
 4. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005. s. 11-12.
 5. 2004

 6. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 105-116. ISSN 0014-1291.
 7. 2002

 8. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.
 9. 2001

 10. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001. 7 s. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.
 11. 2000

 12. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 113-125. ISBN 80-210-1994-8.
 13. 1999

 14. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999. s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
 15. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999. 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
 16. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999. 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.
 17. 1995

 18. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu. In Uvidět čtvrtý rozměr. 1. vyd. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. s. 40-48.
 19. 1992

 20. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. 302 s. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 19:07