Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

  1. HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5.
   Název anglicky: ENVIRONMENTAL TOPICS DISCUSSED BY THE TEACHERS
   RIV/00216224:14410/04:00019813 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Horká, Hana (203 Česká republika, garant) -- Bubelíniová, Michaela (703 Slovensko)
   Klíčová slova anglicky: environmental education; social discourse; Q-method of classification; behaviour; thinking; views; values; pregraduate and postgraduate education of teachers
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 18. 6. 2009 13:21.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
   Název česky: Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
   Název anglicky: The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
   RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
   Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:23.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s.
   Plné znění článku.
   Změnil: Mgr. Robert Němec, učo 21824. Změněno: 30. 3. 2000 11:30.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1996, roč. 36, č. 2, s. 19-20. ISSN 1210-3691.
   Název anglicky: Education as the way to the Open Thinking
   RIV: Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: education of art; thinking

   Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 12. 1. 2000 09:49.

  1994

  1. ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2.
   Název anglicky: Introduction to Cognitive Psychology
   RIV/00216224:14210/94:00030163 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
   Švancara, Josef (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: cognition; perception; imagination; memory; thinking;

   Změnil: prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., učo 984. Změněno: 14. 4. 2010 18:20.
   Přír. čísla: 1494/96, 2579800878, 257R029243, 257R042168, 4200406750
Zobrazeno: 7. 12. 2023 02:01