Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008, 83 s. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.
  2. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulovat divokost znamená chránit přirozenost. In ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2008, s. 8-11. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9.

  2006

  1. KLVAČ, Pavel. Člověk a les. In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 5-7, 80 s. ISBN 80-210-4202-8.
  2. ZAJONCOVÁ, Dana. Wildness – the common interest of foresters and conservationists? In Mendelnet 2006. Contemporary state and development trends of forests in cultural landscape. 1. vyd. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006, s. 199-202. ISBN 80-7375-000-7.

  2005

  1. KLVAČ, Pavel a Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005, s. 11-12.
  2. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness. In MANDER, Ulo a Kadri MEIER. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu: Tartu University Press, 2005, s. 29. ISBN 9949110653.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel a Zbyněk ULČÁK. Mezi divočinou mýtickou a postindustriální. In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 157-164, 259 s. ISBN 80-7248231-9.
  2. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1. vyd. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004, s. 72-75. ISBN 80-7157-794-4.

  2003

  1. KLVAČ, Pavel. Česká venkovská krajina v Rumunsku. In Venkovská krajina. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: ZOČSOP Veronica, 2003, s. 1-4. ISBN 80-239-0763-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 17:29