Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

    1. MADECKI, Roman. Osobní zájmena jako prostředky aktualizace diskursu (Personal pronouns as the means of discourse actualization). In Vztah langue a parole v perspektivě "intraktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 244-247. ISBN 80-244-0838-4. 2004.

    2000

    1. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities). In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 113-125. ISBN 80-210-1994-8. 2000.
Display details
Displayed: 17/4/2024 19:17