Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. ZEMANOVÁ, Marcela. Ženskost v umění a spiritualita (Feminity in the art and spirituality). In BABYRÁDOVÁ, Hana and Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 163-167, 4 pp. ISBN 80-210-4206-0. 2007.

    1999

    1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
Display details
Displayed: 22/4/2024 21:25