Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. HLOUCH, Lukáš. Právní hermeneutika a současné teoreticko-právní myšlení (Legal hermeneutics and current theoretical and legal thinking). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, XV, No 3, p. 257 - 263, 6 pp. ISSN 1210-9126. 2007.
  2. LINDÉN, Jitka and Ivo ČERMÁK. Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative research. London: SAGE Publications, Vol7/2007, No 1, p. 45-62. ISSN 1468-7941. 2007.

  2006

  1. HROCH, Jaroslav. K filozoficko-historickým aspektům vztahu českého strukturalismu a hermeneutického myšlení (Philosophical and Historical Dimensions of the Relations Between Czech Structuralism and Hermeneutical Thought). In Český strukturalismus po poststrukturalismu. 1st ed. Brno: Host - vydavatelství, s.r.o. p. 69-81. ISBN 80-7294-178-X. 2006.

  2004

  1. HROCH, Jaroslav. American Pragmatism and Neo-Pragmatism in Their Affinities with European Philosophical Hermeneutics. In Pragmatism and Values: The Central European Pragmatist Forum. Volum One. Ed. Ryder, John. 1st ed. New York: Rodopi Press, NY. p. 35-44. ISBN 978-90-420-1621-7. 2004.
  2. SEDLÁČEK, Marek. Analytický přístup jako prostředek k porozumění hudebnímu uměleckému dílu (Analytical Approach as a means to understanding to artistic music work). In Musica viva in schola XVIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 108-111. ISBN 80-210-3418-1. 2004.
  3. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry (Quality of life reflected in a game, creativity and leisure time). In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava. p. 30-40. ISBN 80-969146-0-X. 2004.
  4. HROCH, Jaroslav. Obrazy vody a ženy (The Pictures of Water and Female). Filosofický časopis. Praha: Filozofický ústav AV ČR, vol. 52, No 2, p. 313-318. ISSN 0015-1831. 2004.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy. In Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. 1st ed. Tuebingen: Mohr Siebeck. p. 49-58. Hermeneutische Schriften. ISBN 978-3-16-147894-9. 2002.
  2. HROCH, Jaroslav. Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy. In Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis. 1st ed. Tuebingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). p. 49-58. ISBN 3-16-147894-0. 2002.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka (The Philosophical Thought of Květoslav Chvatík). Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 6/2000, příloha 2, p. 10-31. ISSN 1212-5547. 2001.

  2000

  1. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities). In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 113-125. ISBN 80-210-1994-8. 2000.
  2. POSPÍŠIL, Ivo. Litteraria Humanitas VII. (Litteraria Humanitas VII). Brno: Masarykova univerzita. 322 pp. VII. ISBN 80-210-2300-7. 2000.

  1996

  1. HROCH, Jaroslav. Problém rozumění a analytická filosofie (The Problem of Understanding and Analytical Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta. 88 pp. ISBN 80-210-1359-1. 1996.

  1995

  1. HROCH, Jaroslav. K teoriím rozumění v novodobé filosofii (To the Theories of Understanding in the Contemporary Philosophy). 216 s. 1995.
Display details
Displayed: 12/4/2024 15:52