Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. TOBIÁŠOVÁ, Martina and Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. ISBN 978-99976-987-2-8. 2022.
  2. TOBIÁŠOVÁ, Martina and Zbyněk ULČÁK. Peasant and Nature at the Onset of Modern Forms of Farming in the Czech Lands. In XIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2022”. ISBN 978-99976-987-2-8. 2022.

  2019

  1. DANĚK, Petr. Memories of Society and Lanscape: Long-term Consequences of Re-settlement. In Lecture for members of the Department of Geography, Peradeniya University. 2019.

  2009

  1. LOKOČ, Radim and Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. In Agriculture and Countryside in Our Changing World. ISBN 1788-5345. 2009.
  2. LOKOČ, Radim and Zbyněk ULČÁK. Are the present agricultural policy instruments contradictory to their goals? The case of the Czech countryside. Review on Agriculture and Rural Development. Hódmezövásárhely: University of Szeged, vol. 4, No 1, 5 pp. ISSN 1788-5345. 2009.
  3. TROJAN, Jakub. Kvantifikace vývoje využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna (prostorová relokace Černovického hájku). In Študentská vedecká konferencia, zborník recenzovaných príspevkov. 1st ed. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. p. 1613-1618, 1724 pp. ISBN 978-80-223-2639-1. 2009.
  4. HOŘENÍ, Karina, Radoslava KRYLOVÁ and Pavel KLVAČ. Turismus a autenticita v českých vesnicích v rumunském Banátu (Tourism and authenticity in Czech villages in Romanian Banat). In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2009. Sborník z 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 22.-24.května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. p. 46-50. ISBN 978-80-87154-65-6. 2009.

  2008

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. Agricultural landscape and its changes. In Geography in Czechia and Slovakia. Theory and practis on the Onset of 21st Century. 1st ed. Brno: Masaryk University. p. 133-138. edice PdF MU. ISBN 978-80-210-4600-9. 2008.
  2. LOKOČ, Radim and Pavel HRALA. Analýza postojů zemědělců k energetickým plodinám (Farmers analysis to the energy crop). In Udržitelná energie a krajina. 1st ed. Brno: Veronica. p. 26-32. ISBN 978-80-904109-0-9. 2008.
  3. KLVAČ, Pavel. Člověk-krajina-krajinný ráz (Man-Landscape-Landscape Character). 2008.
  4. LIBROVÁ, Hana. Estetická a exaktní dimenze fotografií Miloše Spurného : Význam individualizace a odcizení od přírody pro percepci krajiny (The Aesthetic and Exact Dimension of the Photographs by Miloš Spurný : The Significance of Individualisation and Alienation from Nature for the Perception of Landscape). In 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně. p. 33-40. ISBN 978-80-7027-191-9. 2008.
  5. LOKOČ, Radim and Zbyněk ULČÁK. Impact of contemporary agricultural policy on rural spaces. In Venkov je náš svět - Countryside- Our World. 1st ed. Praha: Česká zemědělská univerzita. p. 14. ISBN 978-80-213-1772-7. 2008.
  6. FIŠEROVÁ, Veronika and Naděžda JOHANISOVÁ. Podpora prodeje regionálních produktů - koncept kryté tržnice v Brně (Marketing of regional products - possibilities of establishing a covered marketplace in Brno). In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. p. 13-17. ISBN 978-80-87154-19-9. 2008.
  7. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. Samozásobitelství potravinami - může být život na venkově luxusní? (Food selfsupply - can a rural life be luxurious?). In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. p. 48-51. ISBN 978-80-87154-19-9. 2008.
  8. HOŠKOVÁ, Kateřina, Pavel KLVAČ, Vladimíra KRÁLOVÁ and Lumír MLČÁK. Zahrádkářské kolonie - venkov ve městě (Allotment gardens - village in the city). In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE. p. 28-32. ISBN 978-80-87154-19-9. 2008.
  9. VOJTOVÁ, Lea. Změny v území? Jen s invencí a lidskou dimenzí (Zamyšlení nad významem a smyslem územního plánování) (The Landscape Changing? Just With the Invention and Human Dimension (The Muse About Meaning and Sense of the Landscape Planning)). In Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země". první. Brno: Masarykova Univerzita. p. 176-180. ISBN 978-80-210-4748-8. 2008.

  2007

  1. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina (Man and Lanscape). Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
  2. LOKOČ, Radim and Dana ZAJONCOVÁ. Diverzifikace zemědělství - pěstování energetických plodin (Agriculture diversification - energy crop production). In Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o. p. 82-85. ISBN 80-86386-88-0. 2007.
  3. HAUSER, Dušan, Pavel KLVAČ and Zbyněk ULČÁK. Environmentální souvislosti vinohradnictví očima bzeneckých vinařů (Environmental consequences of wine growing as seemed by the growers of the Bzenec region). In DRESLEROVÁ, Jaromíra and Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o. p. 34-37. ISBN 80-86386-88-0. 2007.
  4. STIBRAL, Karel and Jiří NEUSTUPA. Krajina dvakrát ničená (The landscape destroyed twice). EkoList. Praha: BEZK, vol. 12, No 2, p. 18. ISSN 1211-5436. 2007.
  5. JOHANISOVÁ, Naděžda. Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji (Open space workshop on local economies and sustainability). 2007.
  6. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. Reflections from cultural history: the story of the Bohemian landscape in Romania - a sustainable past? In ZOLLITSCH, Werner, Christoph WINCKLER, Susanne WAIBLINGER and Alexander HASLBERGER. Sustainable food production and ethics. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. p. 500-505. ISBN 978-90-8686-046-3. 2007.
  7. LOKOČ, Radim. Současné zemědělství v horských a podhorských oblastech aneb správcem krajiny z nouze (Present agriculture in mountain and submountane areas or else Landscape Manager out of necessity). In Méně příznivé oblasti pro zemědělství a venkov. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. p. 321-331. ISBN 978-80-86671-46-8. 2007.
  8. LOKOČ, Radim. Tak takové to tenkrát bylo? EkoList. BEZK, XVII, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-5436. 2007.
  9. HAUSER, Dušan and Pavel KLVAČ. Vztah bzeneckých vinařů ke krajině (Wine growers of the Bzenec region and their relationship to the landscape). In DRESLEROVÁ, Jaromíra and Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o. p. 29-33. ISBN 80-86386-88-0. 2007.
  10. VĚŽNÍK, Antonín. Zemědělství a krajina: Případová studie Mikroregionu Vranovsko a Jemnicko (Agriculture and landscape: The Case Study of Microregion Vranovsko and Jemnicko). In HUBL, Richard. Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska. Nitra: Univerzita K.Filozofa v Nitre. p. 224-230. ISBN 978-80-8094-137-6. 2007.

  2006

  1. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření (Czech Farmers and/vs. Agroenvironmental Schemes). In Venkovská krajina 2006. 1st ed. Brno: ZO ČSOP Veronica. p. 126-129. ISBN 80-239-7166-2. 2006.
  2. LOKOČ, Radim. Čeští zemědělci a/vs. agroenvironmentální opatření. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, XX, No 5, p. 24-25, 2006.
  3. STIBRAL, Karel. Dvakrát Japonsko a příroda (Two times Japan and nature). EkoList. Praha: BEZK, vol. 11, No 5, p. 26-27. ISSN 1211-5436. 2006.
  4. KLVAČ, Pavel. Landscape identity and mythology of the swamp. In WALLIN WEIHE, Hans-Jorgen. Tropical permafrost - melting roots. 1st ed. Lillehammer: Permafrost Press. p. 6-11. Tropical permafrost, No. 1. ISBN 978-82-92764-00-8. 2006.
  5. BINEK, Jan, Václav TOUŠEK, Iva GALVASOVÁ, Antonín VĚŽNÍK, Josef KUNC, Daniel SEIDENGLANZ, Dušan HALÁSEK and Stanislav ŘEHÁK. Venkovský prostor a jeho oživení (Country area and its activation). In Venkovský prostor a jeho oživení. 1. vydání. Brno: Georgetown. 145 pp. 2006.

  2005

  1. SVATOŇOVÁ, Hana. Analogové historické snímky v digitálním modelování krajiny (Analoque historical air imagis in digital modelling of landscape). GEOinfo. Brno: Computer Press Media, a.s., vol. 2005, No 1, p. 35-39, 4 pp. ISSN 1211-1082. 2005.
  2. STIBRAL, Karel. Místa na mapě a v srdci. EkoList. Praha: BEZK, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-5436. 2005.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav. O historické podstatě české a moravské krajiny a co s ní (Historical Substance of the Czech and Moravian Countryside Landscape, what to be done?). Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav v Brně, vol. 2005, No 10, p. 39-49. ISSN 1214-5327. 2005.
  4. STIBRAL, Karel. Postmoderní krajinné revoluce. EkoList. Praha: BEZK, No 10, p. 18. ISSN 1211-5436. 2005.
  5. HYNEK, Alois and Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network. p. 308-313. ISBN 83-7443-012-5. 2005.
  6. KLVAČ, Pavel and Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland. p. 11-12. 2005.
  7. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness. In MANDER, Ulo and Kadri MEIER. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu: Tartu University Press. p. 29. ISBN 9949110653. 2005.

  2004

  1. PRAJZNEROVÁ, Kateřina. Fantastic Landscapes and Chimeric Bodies in Sabine Ulibarri's Fairy Fiction. In The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 69-76, 7 pp. ISBN 80-210-3550-1. 2004.
  2. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. Mezi divočinou mýtickou a postindustriální (Between the mythical and post-industrial wilderness). In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. p. 157-164, 259 pp. ISBN 80-7248231-9. 2004.
  3. ŠTĚPÁNEK, Václav. Obnova venkova a krajina (Landcape and the Reconstuction of the Countryside). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, XIV, No 2, p. 89-94. ISSN 0862-8351. 2004.
  4. KLVAČ, Pavel. Strašidla krajiny říční na příkladu bažin a tůní. Humanitně-environmentální reflexe. (Ghosts of River Landscape on Example of Swamps and Pools. Reflection in Environmental Humanities). In Říční krajina - River landscape. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta. p. 131-137, 348 pp. ISBN 80-244-0942-9. 2004.

  2003

  1. HÁJKOVÁ, Petra and Michal HÁJEK. Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß (The origin and endangerment of spring fens in the flysh Carpathians as mediated by human impacts). Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz. Freiburg, vol. 18, No 2, p. 1-6. ISSN 0067-2858. 2003.
  2. SVOBODA, Jiří. Gravettian and Epigravettian chronologies in the Middle Danube area. In Chronologies géophysiques et archéologiques du paléolithique supérieur. Itálie: Edipuglia, Bari. p. 273-282. ISBN 88-7228-364-7. 2003.
  3. ULČÁK, Zbyněk. Landscape in the teaching of environmental humanities. Ekológia (Bratislava). Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, vol. 22, Suppl. 2, p. 386-389. ISSN 1335-342X. 2003.
  4. SVOBODA, Jiří. The Gravettian of Moravia: Landscape, settlement, and dwellings. In Perceived Landscapes and Built Environments. V. Británie: Archaeopress. p. 121-129. ISBN 1 84171 498 4. 2003.

  2002

  1. SVOBODA, Jiří. The last interglacial in southeast central Europe: A short note. In Le dernier interglaciaire et les occupations humaines du Paléolithique moyen. Francie: Université des Sciences et Technologies de Lille. p. 15-19. Publications de CERP 8. ISSN 0989-6309. 2002.

  1999

  1. CHALUPA, Petr. Protisměry územní identity (The antidirection of landscape identity). 1st ed. Český Těšín: OLZA. 3 pp. ISBN 80-86082-10-5. 1999.
  2. DEMEK, J. Vybrané kapitoly y krajinné ekologie (Select of landscape ekology chapters). 1st ed. Brno: MU Brno. 100 pp. vysokoškolská skripta. ISBN 80-210-2168. 1999.

  1997

  1. MUSIL, Libor. Trvalá udržitelnost a pokora v postojích obyvatel jižní Moravy ke krajině (Sustainability and Humility in Southern Moravia Inhabitants' Attitudes to the Countryside). Sociální studia 2. Brno: Filosofická fakulta MU Brno, 1997,, No 2, p. 133-150. ISSN 1211-6815. 1997.
Display details
Displayed: 20/4/2024 12:10