Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    1992

    1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1. 1992.
Display details
Displayed: 15/4/2024 01:24