Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. SOLAK, Damir. Nelegální práce v médiích (Illegal employment in media). In COFOLA 2023. 2023.
  2. SOLAK, Damir. Nelegální práce v médiích. In COFOLA 2023. 2023.
  3. SOLAK, Damir. Správa poplatků, na které nedopadá daňový řád (Administration of fees not covered by the Tax Code). 2023.
  4. SOLAK, Damir. Sustainable funding and functioning of public service media. In Interaction of Law and Economics: Sustainable Development, 2023. 2023.

  2022

  1. KREJČOVÁ, Elena. Jak dezinformace ovlivnily slovenskou veřejnost v klíčových událostech posledních dvou let (How disinformation affected the Slovak public in key events of the last two years). 2022.
  2. SOLAK, Damir. Reklama a jiná obchodní sdělení ve veřejnoprávních médiích. 2022.

  2021

  1. WERNER, Jan. Srovnání omezování svobody projevu ve vztahu k náboženství ve vybraných státech (Comparison of restrictions of freedom of speech in relation to religion in selected countries). In Jan Kober (ed.). Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Vydání 1. Brno: Doplněk, 2021. p. 259-317, 58 pp. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-345-9.
  2. WERNER, Jan. Základní otázky omezování svobody projevu ve vztahu k náboženství (Basic issues of restrictions of freedom of speech in relation to religion). In Jan Kober (ed.). Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Vydání 1. Brno: Doplněk, 2021. p. 217-258. Společensko-ekologická edice. ISBN 978-80-7239-345-9.

  2016

  1. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ and David ŠMAHEL. Individual differences associated with exposure to ‘‘ana-mia’’ websites: An examination of adolescents from 25 European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2016, vol. 19, No 8, p. 475-480. ISSN 2152-2715. doi:10.1089/cyber.2016.0098.

  2013

  1. VIDOVICOVÁ, Lucie. Ageism and Age discrimination: Decade of (No) Change?“. In British Society of Gerontology´s 42nd Annual Conference; Velká Británie, Oxford,. 2013.
  2. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií (Notes on new media studies). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 pp. ISBN 978-80-210-6476-8.

  2012

  1. SEKOT, Aleš. Mediální reflexe handicapovaných sportovců (Medial reflection of handicaped sportsmen). Brno: Masarykova univerzita, 2012.

  2009

  1. FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Poznámky k přicházející krizi demokracie. (Problems of the Czech politics). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, vol. 20, No 3, p. 3-12. ISSN 1803-6988.
  2. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Rusko v české zahraniční politice (Russia in Czech foreign policy). In KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. p. 190-206, 16 pp. Analýza ÚMV, č. 1. ISBN 978-80-86506-78-4.
  3. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2009. In In: Mootz, Lisa (ed): Nations in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Washington, DC.: Freedom House. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2009. p. 455 - 473. Nations in Transit. ISBN 0-932088-71-6.

  2008

  1. CHOVANEC, Jan. Bombový útok na Bali z pohledu českých médií (Bomb Attacks at Bali in the Czech Media). In Varia XV. 1st ed. Bratislava: Sloveská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008. p. 209-217. ISBN 80-89037-04-6.
  2. NEVĚDĚL, Lukáš. Hyperrealita - kraje České republiky (The Hyperreality - The Districts of Czech Republic). In Seminář k "Mezinárodnímu roku Planety Země". 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2008. p. 71-75. ISBN 978-80-210-4748-8.
  3. HORÁKOVÁ, Jana and Barbara BÜSCHER. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance (Imaginary Spaces: Space - Media - Performance). Praha: KLP, 2008. 229 pp. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  4. SMOLÍK, Josef. Média a fotbalové chuligánství (Media and football hooliganism). In SLEPIČKOVÁ, Irena and Olga JUNGMANOVÁ. Média, sport a jejich role v aktivním životným stylu (CD-ROM). Praha: UK FTVS, 2008. p. 31-36. ISBN 978-80-86317-65-6.
  5. NUMERATO, Dino. Média, televize a takovýhle ty věci: několik poznámek k sociologické analýze vztahu sportovní korupce a médií. In I. Slepičková, O. Jungmanová (Eds.). Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. Praha: FTVS UK, 2008. p. 78-89. ISBN 978-80-86317-65-6.
  6. SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze) (Medial integration of nation in the historical period of globalization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 4, p. 56-57. ISSN 1211-3387.
  7. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury (Medial sport as aform of mass culture). In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1st ed. Praha: Karlova univerzita, 2008. p. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6.
  8. FUJDA, Milan. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu (Modernization, New Religiosity, and Acculturation of Hinduism in Czech Occultism). Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, vol. 5, 3-4, p. 137-152, 15 pp. ISSN 1214-813X.
  9. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2008. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2008. p. 434-476, 38 pp. NIT. ISBN 0932088635.
  10. PAVLOVSKÁ, Marie and Tomáš ČECH. Volný čas, média a dítě (Leisure time, media and a child). In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie and Renáta SEDLÁKOVÁ. Neviditelná agenda aneb stáří a zdraví v českých médiích (Hidden agenda: on ageing and health in Czech media). Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007, vol. 1, No 3, p. 13-17, 4 pp. ISSN 1802-5854.
  2. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové pojetí studentských praxí - krok správným směrem (The new conception of students' practices - a step of the right direction). In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
  3. CHROMÝ, Jakub and Renata VESECKÁ. Poskytování informací z trestního řízení sdělovacím prostředkům z pohledu státního zastupitelství (Give information to media from criminal procedure in view of public prosecution). Státní zastupitelství. 2007, V, 7 - 8, p. 5 - 11. ISSN 1214-3758.
  4. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ and Jana PÍŠOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím) (The use of didactical tools and media in physics instruction (with respect to textbooks)). In MAŇÁK, Josef and Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. p. 82-97. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.
  5. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena and Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1st ed. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. p. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.

  2006

  1. MACEK, Jakub. Fandom a text (Fandom and Text). Praha: Triton, 2006. 148 pp. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5.
  2. BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. In Média a realita, média a manipulace. první vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. p. 1-32, 36 pp. Media and Reality - Media and Manipulation. ISBN 80-210-4199-4.
  3. VURM, Petr. On l'a lu a la télé (Read on the TV). In Littérature et médias. 1st ed. Novi Sad: Kiša, 2006. p. 20-24. ISBN 86-7542-037-4.

  2005

  1. CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 61-67. ISBN 80-210-3930-2.
  2. MACEK, Jakub. Private and Public: Communication Technologies Between Two Cultural Spaces. In Cyberspace 2005 Conference. 2005. doi:10.13140/2.1.2278.4329.
  3. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV and Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2005. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nation in Transit 2005. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2005. p. 584-606. Nations in Transit. ISBN 0-7425-5085-0.
  4. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.

  2004

  1. BINKOVÁ, Pavlína. Feministická perspektiva v mediálních studiích (Feminist Perspective in Media Studies). Revue pro média. Brno: HOST, 2004, vol. 4, No 9, p. 2-9. ISSN 1214-7494.
  2. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma (The Media as an Educationla Theme). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, vol. 2004, No 1, p. 19 - 33, 16 pp. ISSN 0031-3815.
  4. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.

  2003

  1. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. (Europe on the Screen. Audiovisual Politics and the Construction of the European Identity.). In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 227-254, 27 pp. ISBN 80-210-3308-8.
  2. MACEK, Jakub. Mary Whitehouse: První dáma britské mediální morálky (Mary Whitehouse: The Prime Lady of the British Media Moral). Host - Revue pro média 06. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, vol. 6, p. 24-27. ISSN 1211-9938.
  3. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný (Media and Globalization - the Relation as Many Others). Host - Revue pro méda 04. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, No 4, p. 17. ISSN 1211-9938.
  2. VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce" (Media in "Limited War"). Brno, 2002.
  3. VOLEK, Jaromír and Václav (eds.) ŠTĚTKA. Médiální a realita (Media Reality). Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002. 270 pp. Média, kultura, komunikace, 5. ISBN 80-210-3083-6.
  4. KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ and Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. (The image of schools and the educational system in Czech media). In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 99 -110, 11 pp. ISBN 80-210-3120-4.
  5. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. (Roma.). In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. p. 213 - 248, 35 pp. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
  6. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002.

  2000

  1. SEDLÁČEK, Ivo. Biochemické a fyziologické vlastnosti gramnegativních nefermentujících tyček. (Biochemical and physiological properties of gram-negative nonfermenting rods.). Remedia - Klinická mikrobiologie. Praha: PANAX Co, s.r.o., 2000, vol. 4, No 3, p. 89-93. ISSN 1211-7684.

  1999

  1. MAREŠ, Petr. Česká a slovenská média o vstupu do NATO: obsahová analýza před madridským summitem (The Czech and Slovak Media on the Entry of the Czech Republic to NATO: the Subjekt Analyses of the Press before the Madrid Summit). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, vol. 6, No 3, p. 271-282. ISSN 1211-3247.

  1998

  1. TELEC, Ivo and Jiří FUKAČ. Hudba a média : rukověť muzikologa (Music and media : a handbook of the musicologist). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 pp. ISBN 80-210-1951-4.

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. p. 40-48.

  1992

  1. DOSTÁL, Ondrej, Zuzana FIALOVÁ and Michal VAŠEČKA. Nacionalizmus a vybrané slovenské masmédiá. Občiansky inštitút Bratislava, 1992. 43 pp.
Display details
Displayed: 28/11/2023 13:12