Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. SVOBODOVÁ, Lenka. Umberto Eco hisperický (Umberto Eco hisperic). Host : literární měsíčník. Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013, XXIX, No 9, p. 35-37. ISSN 1211-9938.

  2005

  1. TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu (Symbol and Symbolism in Law). 2005.
  2. KLVAČ, Pavel and Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland, 2005. p. 11-12.

  2004

  1. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění (Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, vol. 2004, 1-2, p. 105-116. ISSN 0014-1291.

  2002

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA and Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002.

  2001

  1. HROCH, Jaroslav. Archetyp a symbol v hermeneutické filosofii (Archetype and Symbol in Hermeneutical Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav Slavistiky, 2001. 7 pp. Cesta k duši díla - Litteraria Humanitas IX. ISBN 80-210-2531-X.

  2000

  1. HROCH, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (To the Relation of the Deep hermeneutics and the Methodology of Humanities). In Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 113-125. ISBN 80-210-1994-8.

  1999

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999. p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999. 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1999. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA, 1995. p. 40-48.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1.
Display details
Displayed: 29/11/2023 10:02