Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

  1. KORYČÁNKOVÁ, Simona. Leksiko-semantičeskoje oformlenije filosofski značimych obrazov v poezii V. S. Solovjova (Lexical-semantic expression of philosophically meaningful images in V. S. Solovyovs poetry). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 201 pp. ISBN 978-80-210-6658-8. 2013.

  2006

  1. KLEIN, Pavel. Divadlo jako extáze. Symbolismus v podání N. N. Vaškeviče (Theatre as Ecstasy. Symbolism pefrormance of N. N. Vaskevic). In AD HONOREM BOŘIVOJ SRBA. Brno: JAMU. p. 257-268. ISBN 80-86928-16-0. 2006.
  2. TYL, Tomáš. Informace o konferenci "Symbol a symbolika v právu". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, XIV, 1/2006, p. 65-66. ISSN 1210-9126. 2006.
  3. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen. p. 233-267. ISBN 3-935751-03-6. 2006.

  2005

  1. KORYČÁNKOVÁ, Simona and Pavel KLEIN. Manifesty ruského symbolismu. III. Divadlo (Manifests of Russian Symbolism. Vol. III. Theatre). Brno. Brno: PdF MU Brno. 146 pp. Manifesty ruského symbolismu III. ISBN 80-210-3616-8. 2005.
  2. KLEIN, Pavel. Mejercholdova vize symbolismu (Pokus o rekonstrukci Maeterlinckovy Smrti Tintagila ve Studiu v roce 1905) (Meyerhold vision of Russian symbolism theatre. Death of Tintagil in Studio). Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 3/2005, No 3, p. 43-53. ISSN 0862-5409. 2005.
  3. SVOBODA, Jiří. Paleolitické umění. (Paleolithic art.). Živá archeologie 6. ČR, vol. 2005, No 6, p. 9-16, 2005.
  4. KUDRNÁČ, Jiří. Prostibolo duše: výraz konce století. KAM v Brně... Brno: Kulturní a informační centrum města Brna, vol. 49, No 11, p. 10-11. ISSN 1211-5304. 2005.
  5. TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu (Symbol and Symbolism in Law). 2005.

  2004

  1. KLEIN, Pavel. Divadlo U stolu: znovuobnovená moderna (Divadlo U stolu (Theatre by the Table): Redefinition of Modern Art). In Sklepení II. Katalog přehlídky inscenací 2001 - 2004 Divadla U stolu. Brno: CED. p. 17-18. ISBN 80-902684-6-3. 2004.
  2. SVOBODA, Jiří. The hunter's time. In La spiritualité. Belgie: Université de Liege. p. 27-35. ERAUL 106. 2004.

  2003

  1. KŠICOVÁ, Danuše. Ot simvolizma k avangardu. Poetika russkoj i češskoj poezii v jevropejskom kontekste (From Symbolism to the avant-garde. The Poetics of the Russian and the Czech Poetry in European Context). In Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13.MSS. Praha: Academia. p. 207-220. ISBN 80-200-1093-9. 2003.
  2. KŠICOVÁ, Danuše. Ot simvolizma k avantgardu. Poetika russkoj i češskoj poezii v jevropejskom kontekste. (From Symbolism to Avant-garde. The Poetics of Russian and Czech Poetry in the European Context). In Zbornik povzetkov. 13.MSK, Književsnost, kulturologija, folkloristika. Ljubljana: Academia. p. 57-58. ISBN 961-6358-80-4. 2003.
  3. KLEIN, Pavel. Symbolismus jako otázka divadelní (Symbolism as a theatre). Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav, vol. 2003, No 3, p. 51-55. ISSN 0862-5409. 2003.

  2002

  1. KLEIN, Pavel. Počátky ruské moderní scénografie a symbolistní divadlo. Scénické experimenty S. Ju. Sudějkina a N. N. Sapunova. (The Beginnings of Russian Modern Scenography and Symbolist Theatre). Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, vol. 2002, No 1, p. 42-53. ISSN 0862-5409. 2002.
  2. KLEIN, Pavel. Svatá krev Z. N. Gippiusové. Symbolická struktura hry. (Holly Blood of Z. N. Hippius. Symbolic structure of play.). In Theatralia. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita. p. 43-51. ISBN 80-210-2986-2. 2002.

  2001

  1. KLEIN, Pavel. Manifesty ruského symbolismu. Divadelní teorie V. Ja. Brjusova. (Manifests of Russian Symbolism. Theatrical Theory by V. J. Bryusov). In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova Univerzita Brno. p. 33-50. ISBN 80-210-2657-X. 2001.
  2. KLEIN, Pavel. Symbolismus Vladimira Solovjeva. (Symbolism of V. Solovyov). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova Univerzita. p. 152-154. ISBN 80-210-2657-X. 2001.

  2000

  1. KŠICOVÁ, Danuše. Simvolizm i stil modern. (Symbolism and Art Nouveau). In Russkaja kultura XX veka na rodine i v emigracii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet. p. 115-127, 23 pp. ISBN 80-210-2440-2. 2000.

  1999

  1. KLEIN, Pavel. Schéma a konstrukce dramatického konfliktu v ruských symbolistních hrách (Scheme and Construction of Dramatical Conflict in Russian Symbolistic Plays). In Maliti, E. a kol. :Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV. p. 297-303. ISBN 80-88815-11-8. 1999.

  1994

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Symbolistická poezie a hudba (The poetry of symbolism and the music). Opus musicum. Brno, vol. 26, No 1, p. 1-8, 9 pp. ISSN 0862-8505. 1994.

  1993

  1. POMAJZLOVÁ, Alena. Voda a noc, nejlépe obojí (Water and Night, at best both of them). Výtvarné umění: the Magazine for Contemporary Art. Praha, vol. 1993, No 4, p. 50 - 57. ISSN 0862-9927. 1993.
Display details
Displayed: 17/4/2024 17:14