Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku (Old Ideas of Language as an inspiration for Modern Linguistics). In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita. p. 71-79, 8 pp. ISBN 978-80-7368-528-7. 2009.

  2008

  1. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal. p. 93-95. ISBN 978-80-87029-28-2. 2008.
  2. HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty (From meaning in language to sense in texts. Adventures on the structuralist road). Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 69/2008, 1-2, p. 110-130. ISSN 0037-7031. 2008.
  3. HROCH, Jaroslav. Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie rozumění (Petr Pokorny: Hermeneutics as the theory of understanding). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, vol. 56, No 4, p. 599-603. ISSN 0015-1831. 2008.
  4. ADAM, Martin. Secondary Religious Discourse: Sermon as a Distributional Macrofield. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, vol. 1, No 2, p. 5-18. ISSN 1802-9930. 2008.
  5. KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu (Stylistic aspects of text composition). In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. p. 106-124, 18 pp. none. ISBN 978-80-7106-961-4. 2008.
  6. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka (English Stylistics). English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU. 104 pp. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9. 2008.
  7. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 667 pp. ISBN 978-3-540-87390-7. 2008.

  2007

  1. STEHLÍK, Petr. Observancia y violación de los principios de cortesía en los textos publicitarios (Observance and violation of the politeness principles in the advertising texts). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, L28, No 1, p. 235-241, 288 pp. ISSN 0231-7532. 2007.

  2006

  1. MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy (I think therefore I speak. Text - Discourse - Shifters - Genres of Speech). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 154 pp. monografie. ISBN 80-210-3906-X. 2006.
  2. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University. 362 pp. ISBN 80-210-3915-9. 2006.
  3. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu (Shifters - the essence and function in discourse). In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema. p. 65 - 70. ISBN 80-89058-221. 2006.
  4. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. 721 pp. ISBN 3-540-39090-1. 2006.
  5. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD- Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE). 2006.

  2005

  1. KRČMOVÁ, Marie. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice (From description to knowledge about the general in the field of stylistics). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského. p. 71-79, 10 pp. ISBN 80-223-2023-4. 2005.

  2004

  1. ČERMÁK, Ivo. Kdo se bojí zmizelého autora? (Who is afraid of disapeared author?). In Anonym, Pronásledování a umučení dr. Šaldy (Spáleni divadlem). Praha: Činohra Národního divadla. p. 9-20. ISBN 80-7258-164-3. 2004.
  2. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University. 370 pp. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9. 2004.
  3. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD. 2004.
  4. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, vol. 2004, No 1, p. 25-41. ISSN 1212-415X. 2004.
  5. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag. 667 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1. 2004.

  2003

  1. MALÁ, Jiřina. Stilistische Funktionen der Phraseolgismen in publizistischen Textsorten (Stylistic Functions of Phraseology in Massmedia Texts). In Königgratzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 307-312. ISBN 80-7041-162-7. 2003.

  2002

  1. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag. 481 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8. 2002.

  2000

  1. ADAM, Martin. Some Problems Concerning the Thematic and the Rhematic Layers in the Text. 2000th ed. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University. 65 pp. An unpublished M.A. dissertation. 2000.
  2. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2. 2000.
  3. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2. 2000.

  1999

  1. GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. (The Text of Political Writings as an Indicator and the Means of Transformational Processes in Eastern and Central Europe). In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU. p. 133-139. ISBN 80-210-2192-6. 1999.
  2. KRČMOVÁ, Marie. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu. (A Broken Mirror. On Textual Composition of Contemporary Texts Orientated to Popularization.). In Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski. p. 271-281. ISBN 8386881240. 1999.
  3. MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ and Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag. 407 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7. 1999.

  1998

  1. ŽÁČKOVÁ, Eva and Pavel SMRŽ. New Tools for Disambiguation of Czech Texts. Edit. P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček. In Text, speech, dialogue : proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD '98, Brno, Czech Republic, September_23-26,_1998. 1st ed. Brno: Masaryk University. p. 129-134. ISBN 80-210-1900-X. 1998.
  2. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA and Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno. 460 pp. ISBN 80-210-1900-X. 1998.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1. 1992.
Display details
Displayed: 15/4/2024 00:42