Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii (Unmanaged: The Natural Forest in Photography). 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 83 pp. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9. 2008.
  2. ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulovat divokost znamená chránit přirozenost (Not to Manage Wildness Means to Protect Nature). In ZAJONCOVÁ, Dana. Neregulováno. Prales ve fotografii. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, Fakulta sociálních studií MU, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. p. 8-11. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7027-188-9. 2008.

  2006

  1. KLVAČ, Pavel. Člověk a les (Man and Forest). In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 5-7, 80 pp. ISBN 80-210-4202-8. 2006.
  2. ZAJONCOVÁ, Dana. Wildness – the common interest of foresters and conservationists? In Mendelnet 2006. Contemporary state and development trends of forests in cultural landscape. 1st ed. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. p. 199-202. ISBN 80-7375-000-7. 2006.

  2005

  1. KLVAČ, Pavel and Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland. p. 11-12. 2005.
  2. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. The Post-productivist landscape as an example of multifunctionality - Between the mythical and post-industrial wilderness. In MANDER, Ulo and Kadri MEIER. Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services. Tartu: Tartu University Press. p. 29. ISBN 9949110653. 2005.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel and Zbyněk ULČÁK. Mezi divočinou mýtickou a postindustriální (Between the mythical and post-industrial wilderness). In Průmyslová krajina - Sborník referátů z odborné konference. 1st ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. p. 157-164, 259 pp. ISBN 80-7248231-9. 2004.
  2. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1st ed. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. p. 72-75. ISBN 80-7157-794-4. 2004.

  2003

  1. KLVAČ, Pavel. Česká venkovská krajina v Rumunsku (Bohemian Rural Landscape in Romania). In Venkovská krajina. Sborník příspěvků z konference. 1st ed. Brno: ZOČSOP Veronica. p. 1-4. ISBN 80-239-0763-8. 2003.
Display details
Displayed: 14/4/2024 01:10