Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. FLÍDR, Aleš. Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Opuscula historiae artium. Brno, 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 4-29, 25 s. ISSN 1211-7390.
 2. 2008

 3. BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008. s. 121-129. ISBN 978-80-86488-48-6.
 4. BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111.
 5. 2007

 6. ŠLANCAROVÁ, Věra. Architektonický vývoj Brna ve 13. století. In Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2007. s. 81-91. ISBN 978-80-7275-072-6.
 7. BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1.
 8. WIHODA, Martin. Vladislav Jindřich. Brno: Matice moravská, 2007. 411 s. Knižnice Matice moravské 21. ISBN 978-80-86488-00-4.
 9. 2005

 10. SEJBAL, Jiří. Otazníky kolem mincovny v Podivíně ve 13. století. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005, LXXXIX, 18-19, s. 51-57. ISSN 0862-1195.
 11. FLÍDR, Aleš. Tympanon takzvaný „z Předklášteří s královnou Konstancií“. In Krkošková, Alena. 61. Bulletin Moravské galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. s. 155-164. ISBN 80-7027-143-4.
 12. 2002

 13. SEJBAL, Jiří. The minting rights of the Bishops of Olomouc in the 13th century. In Moneta mediaevalis. 1. vyd. Varšava: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2002. s. 309-325. Moneta mediaevalis. ISBN 83-7181-205-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 6. 2022 02:45