Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. GRYCOVÁ, Lenka, Dagmar HULOVÁ, Lukáš MAIER, Stanislav STANDARA, Marek NEČAS, Filip LEMIÉRE, Radovan KAREŠ, Jiří DOSTÁL a Radek MAREK. Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, 2008, roč. 46, č. 12, s. 1127-1134. ISSN 0749-1581. doi:10.1002/mrc.2325.
  DOI: 10.1002/mrc.2325
  Název česky: Kovalentní vazba azolů na kvartérní protoberberinové alkaloidy
  Název anglicky: Covalent bonding of azoles to quaternary protoberberine alkaloids
  RIV/00216224:14110/08:00024854 Článek v odborném periodiku. Organická chemie. angličtina. Velká Británie.
  Grycová, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Hulová, Dagmar (203 Česká republika) -- Maier, Lukáš (203 Česká republika) -- Standara, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Nečas, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Lemiére, Filip (56 Belgie) -- Kareš, Radovan (203 Česká republika, domácí) -- Dostál, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Marek, Radek (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: NMR; 1H; 13C; 15N; berberine; palmatine; coptisine; protoberberine alkaloid; nucleophilic addition; X-ray diffraction
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Změněno: 17. 6. 2013 14:45.
 2. TSIKOURIS, Orestis, Tomáš BARTL, Jaromír TOUŠEK, Nikolaos LOUGIAKIS, Tony TITE, Panagiotis MARAKOS, Nicole POULI, Emmanuel MIKROS a Radek MAREK. NMR study of 5-substituted pyrazolo[3,4-c]pyridine derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, 2008, roč. 46, č. 7, s. 643-649. ISSN 0749-1581. doi:10.1002/mrc.2226.
  DOI: 10.1002/mrc.2226
  Název česky: NMR study of 5-substituted pyrazolo[3,4-c]pyridine derivatives
  RIV/00216224:14310/08:00025874 Článek v odborném periodiku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Velká Británie.
  Tsikouris, Orestis (300 Řecko) -- Bartl, Tomáš (203 Česká republika) -- Toušek, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Lougiakis, Nikolaos (300 Řecko) -- Tite, Tony (300 Řecko) -- Marakos, Panagiotis (300 Řecko) -- Pouli, Nicole (300 Řecko) -- Mikros, Emmanuel (300 Řecko) -- Marek, Radek (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: NMR; 1H; 13C; 15N; tautomerism; spin-spin coupling constant; purine; pyrazolo[3.4-c]pyridine; quantum-chemical calculation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Změněno: 17. 6. 2013 14:48.
 3. TOUŠEK, Jaromír, Sabine VAN MIERT, Luc PIETERS, Gitte VAN BAELEN, Steven HOSTYN, Bert U.W. MAES, Guy LEMIERE, Roger DOMMISSE a Radek MAREK. Structural and solvent effects on the 13C and 15N NMR chemical shifts of indoloquinoline alkaloids: experimental and DFT study. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, 2008, roč. 46, č. 1, s. 42-51. ISSN 0749-1581. doi:10.1002/mrc.2125.
  DOI: 10.1002/mrc.2125
  Název česky: Structural and solvent effects on the 13C and 15N NMR chemical shifts of indoloquinoline alkaloids: experimental and DFT study
  RIV/00216224:14310/08:00025717 Článek v odborném periodiku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Velká Británie.
  Toušek, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Van Miert, Sabine (56 Belgie) -- Pieters, Luc (56 Belgie) -- Van Baelen, Gitte (56 Belgie) -- Hostyn, Steven (56 Belgie) -- Maes, Bert U.W. (56 Belgie) -- Lemiere, Guy (56 Belgie) -- Dommisse, Roger (56 Belgie) -- Marek, Radek (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: NMR; 1H; 13C; 15N; quantum-chemical calculations; solvent effects; indoloquinoline alkaloids; cryptolepine
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Změněno: 17. 6. 2013 14:49.
 4. 2003

 5. TARABA, Jan a Zdirad ŽÁK. Diphenyldichlorophosphonium Trichloride - Chlorine Solvate 1:1, [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2, an Ionic Form of Diphenyltrichlorophosphorane. Crystal Structures of [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2 and [(PPh2Cl2)2]2+[InCl5]2-. INORGANIC CHEMISTRY. 2003, roč. 2003, č. 42, s. 3591-4, 4 s. ISSN 0020-1669.
  Název anglicky: Diphenyldichlorophosphonium Trichloride - Chlorine Solvate 1:1, [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2, an Ionic Form of Diphenyltrichlorophosphorane. Crystal Structures of [PPh2Cl2]+Cl3-. Cl2 and [(PPh2Cl2)2]2+[InCl5]2-
  RIV/00216224:14310/03:00009532 Článek v odborném periodiku. Anorganická chemie. angličtina. Česká republika.
  Taraba, Jan (203 Česká republika) -- Žák, Zdirad (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: ionic form of PPh2Cl3; trichloride ion; single-crystal X-ray analysis; 31P; 1H; and 35Cl-NMR; Raman spectra

  Změnil: RNDr. Jan Taraba, Ph.D., učo 10083. Změněno: 20. 5. 2004 10:13.
Zobrazeno: 16. 8. 2022 19:16