Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VYKOUPIL, Libor a Vladislav JŮZA. Dějepis 9 Moderní Dějiny. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Nová škola Brno, 2020. 132 s. Dějepis 9 Moderní Dějiny, Čtení s porozuměním 99-40. ISBN 978-80-88285-20-5.
 2. 2019

 3. MALÍŘ, Jiří. Jan Kozánek a první generace politiků Národní strany na Moravě: honorační politik honorační strany? In Osobnost a město. Úloha osobnosti na rozvoj měst na Moravě v 19. a v první polovině 20. století. 2019.
 4. 2018

 5. CHARYPAR, Jan. Premiéra Sukova Zrání a Nejedlého kritika Sukova díla a osobnosti. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2018, roč. 55, 3-4, s. 367-389. ISSN 0018-7003.
 6. 2017

 7. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hoffmann a jeho cesta středověkým městem (od městské kanceláře k urbanistickým regulativům). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 2, s. 315-329. ISSN 0323-052X.
 8. ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7.
 9. MAREČEK, Zdeněk. "Was sie erlebt hatten, liess sie schweigen." Peter Härtlings Brünn am 28. Juni 1914 im Roman "Grosse, kleine Schwester". In Tvrdik, Milan; Haslmayr, Harald. Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion. první. Wien: New Academic Press, 2017. s. 371-386. ISBN 978-3-7003-1950-4.
 10. 2016

 11. CHARYPAR, Jan. Reception of Josef Suk’s Orchestral Works. In Young Musicology Prague 2016. 2016.
 12. 2013

 13. ZOUNEK, Jiří. Josef Dvořáček 1893 – 1948. Universitas: revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 45, č. 1, s. 54-55. ISSN 1211-3387.
 14. 2012

 15. VÁZQUEZ, Daniel. El teatro de Emilio Carballido : la teatralización de la realidad como enfoque ético. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 238 s. Europäische Hochschulschriften ; sv. 90. ISBN 978-3-631-63666-4.
 16. 2010

 17. VÁZQUEZ, Daniel a Petr POLÁK. De marionetas espanolas a robots centroeuropeos: la traducción y la puesta en escena de El senor de Pigmalión en Praga. In Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007, Tome II. Berlin: De Gruyter, 2010. s. 681 - 690. ISBN 978-3-11-023191-5.
 18. 2009

 19. VÁZQUEZ, Daniel. La teatralización de la realidad como discurso ético. El teatro de Emilio Carballido. Echo des études romanes. České Budějovice: Filozofická fakulta Jíhočeské univerzity, 2009, IV, č. 2, s. 78 - 80. ISSN 1801-0865.
 20. VÁZQUEZ, Daniel, Lucie COUFALOVÁ a Barbora HRANÁČOVÁ. Los medios de comunicación en el teatro de Luis Mario Moncada. In Setkání Hispanistů / Encuentro de hispanistas, Brno 2009. 2009.
 21. 2008

 22. BOROVSKÝ, Tomáš. Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv města Brna, 2008. 263 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum č. 6. ISBN 978-80-86736-09-9.
 23. HANUŠ, Jiří a Marek ČEJKA. Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989. Brno: CDK, 2008. 180 s. Questiones quodlibetales 5. ISBN 978-80-7325-157-4.
 24. KUBÍČKOVÁ, Jana a Jana NOSKOVÁ. Řeže v Brně. Pouliční demonstrace během oslav 60. výročí jubilea Františka Josefa. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.), Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. První. Brno: Matice moravská, 2008. s. 383-411. ISBN 978-80-86-488-50-9.
 25. 2007

 26. CHMELOVÁ, Věra. Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1803-1331.
 27. HANUŠ, Jiří. Český katolicismus ve svobodné společnosti. In Slaskie Studia Historyczno-Teologiczne t. 39, z. 2. Katowice: Slezská Univerzita Katowice, teologická fakulta, 2007. s. 412-420.
 28. REITTEREROVÁ, Vlasta. Die tschechischen Musikvereine in Wien im 19. und 20. Jahrhundert. Zwischen Seriosität und Parodie. In Glasba za družabne priložnosti - glasba za razvedrilo, glasba za vsak dan. 1. vyd. Ljubljana: Slovenske glasbene dnevi, 2007. s. 150-155. ISBN 978-961-91596-2-0.
 29. HANUŠ, Jiří. Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948. In Diktatur, Krieg and Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiösen Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007. s. 233-242. ISBN 978-3-486-57990-1.
 30. 2006

 31. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
 32. BOROVSKÝ, Tomáš. František Hrubý v posudcích Julia Glücklicha. In Brno v minulosti a dnes 19. Brno: Archiv města Brna, 2006. s. 479-496. ISBN 80-86736-03-2.
 33. FLAŠAR, Martin. Jan Novák, žák Bohuslava Martinů. Hudební věda. Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2006, roč. 43, č. 1, s. 59-74. ISSN 0018-7003.
 34. HANUŠ, Jiří. Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-223, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
 35. BOROVSKÝ, Tomáš. Obrazy vzpomínek. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Eds. T. Borovský, J. Hanuš, M. Řepa. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2006. s. 127-139. ISBN 80-86488-33-0.
 36. MAREK, Pavel a Jiří HANUŠ. Osobnost v církvi a politice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 688 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-7325-097-7.
 37. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 11-16. ISBN 80-7325-097-7.
 38. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
 39. FASORA, Lukáš. Sirotek. Příklad sourozenců Kaldových a chovanců Americké domoviny. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 337-352. sociální dějiny. ISBN 80-7325-105-1.
 40. ŠRUBAŘ, Michal. Územní identifikace masových migrací obyvatelstva v karpatsko-balkánské oblasti ve 20. století. In Studia balcanico bohemo-slovaca VI. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.–27. dubna 2005. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. s. 217 – 234. ISBN 80-86488-32-2.
 41. 2005

 42. MAREČEK, Zdeněk. Brünner Zeitungen der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit. In Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. (Hrsg. von J. Riecke, B.-M. Schuster). 1. vyd. Berlin: Weidler Buchverlag, 2005. s. 329-346. ISBN 3-89693-419-8.
 43. HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: CDK, 2005. 308 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-029-2.
 44. VYKOUPIL, Libor. Národní liga. In Jiří Malíř, Pavel Marek a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 781-793. sv. 1. ISBN 80-7239-178-X.
 45. HANUŠ, Jiří. Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 220 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-036-5.
 46. 2004

 47. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0.
 48. HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka. In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004. s. 120-130, 10 s. ISBN 80-900965-1-4.
 49. KYLOUŠEK, Petr. Le Roman mythologique de Michel Tournier. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 158 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně č. 352. ISBN 80-210-3382-7.
 50. PERUTKOVÁ, Jana. Muzikologická konference Fenomén Janáček včera a dnes. Recense konference. htpp:// acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, č. 4, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-5955.
 51. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. s. 160-170, 10 s. ISBN 80-7275-046-1.
 52. 2003

 53. KYLOUŠEK, Petr. Figures et images identitaires dans Les Grands Soleils et La Tete du Roi de Jacques Ferron. In Codifications et symboles des cultures nationales. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 141-154. ISBN 80-210-3159-X.
 54. POMAJZLOVÁ, Alena. Josef Čapek: Nejskromnější umění. Praha: Obecní dům v Praze, 2003. 200 s. ISBN 80-86339-23-8.
 55. KYLOUŠEK, Petr. Une modernité québécoise. Le cas de Jacques Ferron. Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003, roč. 52, č. 1, s. 109-125. ISSN 0231-7532.
 56. 2002

 57. KYLOUŠEK, Petr. La culture tcheque face a son identité et face a l'identité européenne. In Les Séminaires de l'École Doctorale. Paris: Université Paris - Val de Marne Paris XII, 2002. s. 41-52.
 58. 2001

 59. REITTEREROVÁ, Vlasta. Das tschechische und das deutsche Theater zwischen den beiden Weltkriegen. Ihre gegenseitige Reflexion in der zeitgenössischen Musikpresse. In Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, 2001. s. 286-306. ISBN 80-7008-111-2.
 60. KYLOUŠEK, Petr. Francouzský mytologický román. In Litteraria humanitas. IX. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - Ústav slavistiky, 2001. s. 109-116. ISBN 80-210-2531-X.
 61. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
 62. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 63. ZOUNEK, Jiří. Pedagogický seminář Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v meziválečném období. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 213 s.
 64. 1999

 65. REITTEREROVÁ, Vlasta. Erlebtes und Erträumtes. Das Musikbild der Tschechoslowakei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií II. (Přednášky z literární vědy, kultury a historie). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999. s. 139-151. ISBN 80-85899-69-8.
 66. KYLOUŠEK, Petr. Francouzská literatura. In Světové literatury 20. století v kostce. I. Praha: Nakladatelství Libri, 1999. s. 63-90. sine. ISBN 80-85983-80-X.
 67. 1996

 68. ZOUNEK, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v letech 1948-1949. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 299-301. ISSN 0323-052X.
 69. 1993

 70. POMAJZLOVÁ, Alena. Hra doopravdy. In OTTOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Umění a civilizace jako divadlo světa. Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky, 1993. s. 182 - 186. ISBN 80-85365-23-5.
 71. 1992

 72. POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní nebo nemoderní galerie? (Sbírka českého umění 20. století). In POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní galerie tenkrát 1902 - 1942. Praha: Národní galerie v Praze, 1992. s. 23 - 29. ISBN 80-7035-034-2.
 73. 1991

 74. POMAJZLOVÁ, Alena. O bracích. In OTTOVÁ, Marta a Milan POSPÍŠIL. Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha: Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1991. s. 215 - 220.
 75. 1987

 76. POMAJZLOVÁ, Alena. Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1987. 62 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2022 14:39