Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6.
 2. 2009

 3. WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6.
 4. 2004

 5. WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X.
 6. POLUNCOVÁ, Katarína. Vybrané problémy hodnotenia efektívnosti rekvalifikácií. In MendelNet 2004: Sborník abstraktů z konference studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2004. 248 s. ISBN 80-7302-088-2.
 7. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Vývoj českého trhu práce, jeho problémy a nerovnováhy v období před vstupem ČR do EU. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 7-10. První. ISBN 80-210-3565-X.
 8. 2003

 9. POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. CMA a ekonomická efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti a regionální rozdíly. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 127-142. ISBN 80-210-3289-8.
 10. 2002

 11. SIROVÁTKA, Tomáš a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, Ročník L, 2002/3, s. 419-435. ISSN 0032-3233.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2021 21:52