Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2004

 1. MOLEK, Pavel. Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti? In Hloušek, V., Šimíček, V.: Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 143-163, 20 s. ISBN 80-210-3611-7.
  Název česky: Žalobní legitimace právnických osob ve správním soudnictví: cesta k soudu nebo k odmítnutí spravedlnosti?
  Název anglicky: Active legitimation in administrative justice: a path to a Court or to denegatio iustitiae?
  RIV: Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Molek, Pavel (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Denial of justice; administrative justice; active legitimation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., učo 14484. Změněno: 4. 6. 2008 11:49.
Zobrazeno: 23. 5. 2022 17:09