Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

  1. SKULOVÁ, Soňa. Judicial review of administrative discretion in the Czech Republic in the view of development, including europeisation effects. Legal Studies an Practise Journal, Research revue. Brno: právnická fakulta MU, 2008, XVI/2008, č. 3, s. 289-297, 8 s. ISSN 1210-9126.
  2. SKULOVÁ, Soňa. K procesu otvírání černé skříňky správního uvážení v soudním přezkumu. In Dna práva - Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1625 - 1638, 13 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. 2006

  4. SKULOVÁ, Soňa. European basis and relations of the basis principles of the activities of administrative bodies : with the emphasis on the area of discretionary powers. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 432-440. ISSN 1210-9126.
  5. 2005

  6. SKULOVÁ, Soňa. Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 328-343. ISBN 80-210-3892-6.
  7. SKULOVÁ, Soňa. Evropský rozměr a souvislosti základních zásad činnosti správních orgánů v novém správním řádu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 328-343. ISBN 80-210-3892-6.
  8. SKULOVÁ, Soňa. Principy dobré správy jako součást modernizace veřejné správy. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 553- 586, 33 s. ISSN 0231-6625.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2022 15:43