Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2011

  1. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9.
  2. 2004

  3. LUKŠOVÁ, Martina a Hana ŠERÁKOVÁ. Hudba, tanec a prožitek očima tělesně postižené mládeže. In Kontexty prožitku - mezinárodní konference. (v tisku). Praha: FTVS UK, 2004.
  4. 1995

  5. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 09:26