Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Carlos-Daniel PINTASSILGO a Vasco GUERRA. On the oxygen addition into nitrogen post-discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., 2009, roč. 42, č. 7, s. 075202-75208. ISSN 0022-3727.
 2. 2008

 3. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Absolute Density of N Atoms Produced by Dielectric Barrier Atmospheric Discharge. In Programme and Abstract Book of 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech Republic, 16.-19.June 2008. Praha: České vysoké učení technické, 2008. s. 133-134. ISBN 978-80-01-04030-0.
 4. VAŠINA, Petr, Jan VORÁČ, Vít KUDRLE, Martina MRÁZKOVÁ a Antonín TÁLSKÝ. Evolution of N and O atom densities for oxygen admixture added into nitrogen afterglow. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 71.
 5. STARÁ, Zdeňka, František KRČMA, Věra MAZÁNKOVÁ, Viktor KANICKÝ, Aleš HRDLIČKA a Pavel KRÁSENSKÝ. Post-Discharge in Pure Nitrogen Containing Vapours of Zinc. In Proceedings of the Seventeenth Internation Conference on Gas Discharges and their Applications. Cardiff: Cardiff University, 2008. s. 421-425. ISBN 978-0-9558052-0-2.
 6. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Petr NOVOTNÝ, Antonín TÁLSKÝ a Martina MRÁZKOVÁ. Processes in afterglow of N2-O2 discharges. In Book of Extended Abstracts of 2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2008. s. 79.
 7. 2007

 8. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Carlos Daniel PINTASSILGO, Vít KUDRLE, Vasco GUERRA a Antonín TÁLSKÝ. Evolution of nitrogen atom density in the nitrogen post-discharge with oxygen admixture. In Proceeding of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Praha: Institute of Plasma Physics AVCR, 2007. s. 1-2. ISBN 978-80-87026-01-4.
 9. VAŠINA, Petr, Martina MRÁZKOVÁ, Carlos Daniel PINTASSILGO, Vasco GUERRA, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Increase of Nitrogen Dissociation Degree due to Oxygen Admixture to Nitrogen Post-Discharge. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 275. ISBN 978-80-89186-13-6.
 10. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Aleš HRDLIČKA, Pavel KRÁSENSKÝ a František KRČMA. Influence of mercury traces on nitrogen post-discharge kinetics. Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2007, roč. 22, č. 6, s. 754–760. ISSN 0267-9477.
 11. MRÁZKOVÁ, Martina, Petr VAŠINA, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Kinetic of O Species in Low-Pressure Microwave N2-O2 Afterglow. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 233. ISBN 978-80-89186-13-6.
 12. MRÁZKOVÁ, Martina, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Kinetics of O(3P) species in N2-O2 microwave post-discharge. In IEP-2007, Conference of young scientists and post-graduates. 2007. vyd. Uzhhorod, Ukraine: IEP, 2007. s. 161-161.
 13. KUDRLE, Vít, Martina MRÁZKOVÁ, Petr VAŠINA a Antonín TÁLSKÝ. Plasmachemical Processes in Oxygen-Nitrogen Afterglow. In Book of Abstracts, 16th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Department of Experimental Physics, Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2007. s. 211. ISBN 978-80-89186-13-6.
 14. 2006

 15. VAŠINA, Petr, Pavel DVOŘÁK, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Dissociation increase due to admixtures. Czechoslovak Journal of Physics. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2006, roč. 56B, 56B, s. B877-B881, 5 s. ISSN 0011-4626.
 16. KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Aleš HRDLIČKA, Pavel KRÁSENSKÝ a František KRČMA. Influence of metal traces on kinetics of a nitrogen glow discharge in post-discharge period. ICP Information Newsletter. Amherst (Massachusetts, USA): Ramon Barnes, 2006, roč. 32, č. 11, s. 159-160. ISSN 0161-6951.
 17. BRZOBOHATY, Oto a David TRUNEC. Modelování dohasínajícího plazmatu. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: A. Brablec , D. Trunec, 2006. s. 139-152. ISBN 80-210-4195-1.
 18. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Martina MRÁZKOVÁ a Antonín TÁLSKÝ. Vliv reakčního času na přesnost stanovení koncentrace atomů dusíku titrační metodou. In Moderní trendy ve fyzice plazmatu a pevných látek II. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 187-192. ISBN 80-210-4195-1.
 19. 2005

 20. DOLEŽAL, Vojtěch, Martina MRÁZKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Hydrogen line broadening in afterglow observed by means of EPR. In 15th Symposium of Applications of Plasma Processes - Book of Contributed Papers. Podbanské, Slovakia: Comenius University Press, 2005. s. 147-148. ISBN 80-223-2018-8.
 21. DOLEŽAL, Vojtěch, Martina MRÁZKOVÁ, Pavel DVOŘÁK, Vít KUDRLE a Antonín TÁLSKÝ. Hydrogen Line Broadeninig in Afterglow Observed by Means of EPR. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2005, roč. 55, č. 5, s. 435-439. ISSN 0323-0465.
 22. KUDRLE, Vít, Martina MRÁZKOVÁ, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Characterisation of nitrogen-oxygen flowing afterglow. In Abstracts and full papers CD of 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. s. 80-81.
 23. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Organosilicon reactions with atoms: HMDSZ + N. Acta Physica Slovaca. Bratislava: Institute of Physics, SAS, 2005, roč. 55, č. 5, s. 487-490. ISSN 0323-0465.
 24. MEŠKO, Marcel, Petr VAŠINA, Jose Munoz ESPADERO, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Study of High Power Pulsed Microwave Discharge Afterglow. In Book of Contributed Papers of 15th Symphosium on Applications on Plasma Processes and 3rd EU-Japan Joint Symphosium on Plasma Processing. Bratislava: Comenius University Press, 2005. s. 211-212. ISBN 80-223-2018-8.
 25. VAŠINA, Petr, Martina MRÁZKOVÁ, Antonín TÁLSKÝ a Vít KUDRLE. Time resolved measurements of the N2-O2 afterglow. In Abstracts of Frontiers in Low Temperature Plasma Diagnostics VI. Francie: Universite Joseph Fourier, CNRS, 2005. s. 73.
 26. 2004

 27. DVOŘÁK, Pavel, Vojtěch DOLEŽAL, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Effect of Admixtures on Hydrogen Afterglow Plasma. In WDS'04 Proceedings of contributed papers, part II - Physics of Plasmas and Ionized Media. Praha: J. Šafránková, 2004. s. 413-416. ISBN 80-86732-32-0.
 28. MEŠKO, Marcel, Zdeněk BONAVENTURA, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Zdeněk FRGALA, Vít KUDRLE a Jan JANČA. Electron density measurements in afterglow of high power pulsed microwave discharge. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2004, roč. 13, č. 4, s. 562-568. ISSN 0963-0252.
 29. DVOŘÁK, Pavel, Vojtěch DOLEŽAL, Martina MRÁZKOVÁ, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. EPR measurements in hydrogen post-discharge. Czech. J. Phys. Praha: Institute of Physics Academy of Sciences, 2004, roč. 54/2004, Suppl. C, s. C539-C543, 5 s. ISSN 0011-4626.
 30. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Pavel BOTOŠ, Martina MRÁZKOVÁ a Marcel MEŠKO. Simultaneous determination of N and O atom density in N2 - O2 plasma afterglow by NO titration. In Proceeding of Seventeenth European Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases. Constanta, Romania: Universita Constanta, 2004. s. 187-188.
 31. VAŠINA, Petr, Vít KUDRLE, Antonín TÁLSKÝ, Pavel BOTOŠ, Martina MRÁZKOVÁ a Marcel MEŠKO. Simultaneous measurement of N and O densities in plasma afterglow by means of NO titration. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, 2004, roč. 13, č. 4, s. 668-674. ISSN 0963-0252.
 32. 2003

 33. KUDRLE, Vít, Antonín TÁLSKÝ, Michal URBÁNEK a Jan JANČA. Increase of dissociation degree in afterglow due to admixtures. Acta Physica Slovaca. 2003, vol. 53, No. 5, s. 397-400. ISSN 0323-0465.
 34. 2002

 35. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Changes in concentration of atoms in afterglow due to presence of admixtures. In Proceedings of ESCAMPIG and ICRP. Grenoble: EPS, 2002. s. II-47, 2 s.
 36. KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ a Jan JANČA. Measurement of concentration of N atoms in afterglow. Czech. J. Phys. Praha: IOP AS CR, 2002, roč. 52-D, 52-D, s. 589-595. ISSN 0011-4626.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 03:09