Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. BRÁZDIL, Rudolf, Ladislava ŘEZNÍČKOVÁ a Hubert VALÁŠEK. Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice. Meteorologický časopis. Bratislava: SHMÚ, 2007, roč. 10, č. 2, s. 63-74. ISSN 1335-339X.
  2. ŘEZNÍČKOVÁ, Ladislava, Rudolf BRÁZDIL a Radim TOLASZ. Meteorological singularities in the Czech Republic in the period 1961-2002. Theor. Appl. Climatol. 2007, roč. 88, 3-4, s. 179-192. ISSN 0177-798X.

  2006

  1. PÍSEK, Jan a Rudolf BRÁZDIL. Responses of large volcanic eruptions in the instrumental and documentary climatic data over Central Europe. International Journal of Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, roč. 26, č. 4, s. 439-459. ISSN 0899-8418.

  2004

  1. HUBÁLEK, Zdeněk. Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, 1881-2001. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology ASCR., 2004, roč. 53, č. 4, s. 227-236. ISSN 0139-7893.

  2003

  1. HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Rudolf BRÁZDIL a Marie BUDÍKOVÁ. Density estimate and its application to analysis of temperature series. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2003, roč. 14, č. 1, s. 87-102. ISSN 1180-4009.
  2. BRÁZDIL, Rudolf. Meteorological extremes in the Czech Republic: data, methods, fluctuations, impacts. In En memoria de D. Antonio López Gómez. 1. vyd. Valencia: Asociación Espanola de Climatológia, 2003, s. 33-59. ISBN 84-607-8248-4.

  2002

  1. BRÁZDIL, Rudolf a Hubert VALÁŠEK. Meteorologická měření a pozorování v Zákupech v letech 1718-1720. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2002, roč. 107, č. 1, s. 1-22. ISSN 1212-0014.

  1999

  1. BRÁZDIL, Rudolf a Marie BUDÍKOVÁ. An urban bias in air temperature fluctuations at the Klementinum, Prague, The Czech Republic. Atmospheric Environment. Pergamon, 1999, roč. 33, 24-25, s. 4211-4217. ISSN 1352-2310.

  1998

  1. BRÁZDIL, Rudolf a Jarmila MACKOVÁ. Řada průměrných ročních teplot vzduchu pro Českou republiku v období 1828-1995. Meteorologické zprávy. Praha: ČHMÚ, 1998, roč. 51, č. 1, s. 17-21. ISSN 0026-1173.

  1996

  1. DOBROVOLNÝ, Petr a Janos MIKA. A comparison of Several GCM simulations of Seasonal temperatures over Central Europe. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 25, č. 1, s. 61-77. ISSN 80-210-1277-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 12:27