Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. ŠILHÁN, Josef. Inominátní smlouvy a přípustnost analogie v obchodních závazkových vztazích. Právní rozhledy, Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 2007, č. 13, s. 465-473. ISSN 1210-6410.
  2. 2003

  3. PLESKALOVÁ, Jana. Analogie v morfologickém vývoji českých a slovenských substantiv. Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav 2. Bratislava: Kartprint, 2003. s. 241-248, 8 s. ISBN 80-88870-39-9.
  4. KUČERA, Radomír. Ochrana dobré víry nabyvatele vlastnického práva. In Právo ČR a SR na prahu EU. Brno: MZLU, 2003. s. 63-66, 4 s. ISBN 80-7157-645-X.
  5. 2002

  6. OSOLSOBĚ, Petr. Understanding Complexity with Johann Sebastian Bach. In Bach 2000 : Music between Virgin Forest and Knowledge Society. 1. vyd. Brno: VUTIUM Press, J. Fukač, A. Mizerová, V. Strakoš eds., 2002. s. 43-48, 6 s. ISBN 84-607-5515-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 12. 2019 14:10