Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese, antidepresivní léčba a přírůstek hmotnosti. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, roč. 13, suppl. 2, s. 46-47. ISSN 1211-7579.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva. Vliv léčby antidepresivy na hmotnost. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2009, roč. 10, č. 4, s. 180-183. ISSN 1213-0508.
 3. 2008

 4. ŠULCOVÁ, Alexandra a Jana PISTOVČÁKOVÁ. Animal behavioural models of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008, roč. 11, Suppl 1, s. 69. ISSN 1461-1457.
 5. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva: základní údaje a některé praktické poznámky. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin. Praha: Mladá fronta, 2008, roč. 16, č. 16, s. 24-26. ISSN 0044-1996.
 6. ŠULCOVÁ, Alexandra. Český a slovenský příspěvek k výzkumu antidepresiv. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2008, roč. 12, Suppl 1, s. 15. ISSN 1211-7579.
 7. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizovaná léčba deprese ve světle současných doporučených postupů. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2008, roč. 9, č. 5, s. 205-208. ISSN 1213-0508.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva. Individualizovaná léčba deprese ve světle současných doporučených postupů. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2008, roč. 9, č. 5, s. 216-219. ISSN 1335-9584.
 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Postavení milnacipranu v klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie. Česká republika, 2008, roč. 104, č. 8, s. 420-425. ISSN 1212-0383.
 10. 2007

 11. ČEŠKOVÁ, Eva, Daria VALENTOVÁ, Ivana PALČÍKOVÁ a Jan DUFEK. Antidepressants in treatment of eating disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2007, roč. 17, suppl. 4, s. 354-355. ISSN 0924-977X.
 12. ČEŠKOVÁ, Eva. Bipolární porucha u starší populace. Česká geriatrická revue. Brno: MedicaHealthworld, 2007, roč. 5, č. 1, s. 11-17. ISSN 1214-0732.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Eating disorders treatment with antidepressants. In Sborník abstrakt Workshop Addiction and Eating Disorders - Neurobiology and Comorbidities. Brno: Národní monitorovací středisko pro drogy, MU Brno, 2007. s. 17-18. ISBN 978-80-87041-18-5.
 14. ČEŠKOVÁ, Eva a Ivana PALČÍKOVÁ. Farmakoterapie mentální anorexie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 280-284. ISSN 1212-0383.
 15. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 1, s. 22-27. ISSN 1212-0383.
 16. 2006

 17. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Libor USTOHAL a Hana KUČEROVÁ. Pharmacoresistant depression and combinations of antidepressants. Farmakorezistentní deprese v kombinaci s antidepresivy. In CINP Regional meeting Final program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu Tallin, 2006. s. 26-27.
 18. ŠULCOVÁ, Alexandra. PSYCHOSOCIAL STRESS IN MICE: EFFECTS OF ANXIOLYTICS AND ANTIDEPRESSANTS. The International Journal of Neurpsychopharmacology. UK, Cambridge: Cambridge University, 2006, roč. 9, Suppl 1, s. S41, 1 s. ISSN 1469-5111.
 19. 2005

 20. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 2, s. 66-70, 3 s. ISSN 1213-0508.
 21. ŠVESTKA, Jaromír. DULOXETIN - duální specifický inhibitor reuptake serotoninu a noradrenalinu v léčbě akutní depresivní poruchy. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, roč. 9, č. 1, s. 23 - 30. ISSN 1211-7579.
 22. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba bipolární poruchy. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2005, roč. 6, č. 4, s. 172-178, 4 s. ISSN 1213-0508.
 23. 2004

 24. ČEŠKOVÁ, Eva a Tomáš KAŠPÁREK. Bipolární deprese a její léčba. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, suppl. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 25. ČEŠKOVÁ, Eva. Léčba unipolární deprese. In Depresivní onemocnění. 1. vyd. Praha: MAXDORF s.r.o., 2004. s. 15-23. Mediforum. ISBN 80-7345-016-X.
 26. ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, Alena FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Monitorování QT intervalu u nemocných léčených psychotropními látkami. In Česká psychiatrie a svět. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 16-19. Galén. ISBN 80-7262-273-0.
 27. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné možnosti farmakoterapie deprese. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, roč. 8, Suppl.1, s. 14. ISSN 1211-7579.
 28. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, roč. 8, suppl.4, s. 16-17. ISSN 1211-7579.
 29. 2003

 30. KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, roč. 2003/4, č. 10, s. 21-22, 50 s. ISSN 1213-4856.
 31. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojové aspekty antidepresivní léčby. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 3, s. 184-187. ISSN 1211-7579.
 32. 2002

 33. ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva HADAŠOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ a Miroslav ROBEŠ. Klinický význam CYP 2D6 v průběhu léčby novějšími antidepresivy /Abstrakt/. Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2002, roč. 6, Suppl. 1, s. 46. ISSN 1211-7579.
 34. 1999

 35. ŠVESTKA, Jaromír. Antidepresiva a bolestivá porucha: Jsou analgeticky stejně účinná noradrenergní. Bolest. Praha: Tigis, 1999, roč. 2, č. 3, s. 119-126. ISSN 1212-0634.
 36. ŠULCOVÁ, Alexandra a Farmakologický ústav LF MU. Behaviorální účinky nových antiepileptik. In Sborník abstrakt 41. Česko-slovenské psychofarmakologické konference. 1999. vyd. Praha, ČR: Galén, 1999. s. 117.
 37. 1998

 38. ŠVESTKA, Jaromír. Nová antidepresíva: Tianeptin, klinicko-farmakologický paradox. Psychiatrie. Praha, 1998, roč. 2-1998, č. 1, s. 32-38, 6 s. ISSN 1211-7579.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2021 23:33