Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 412 s. ISBN 978-80-210-5000-6.
 2. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 3. 2007

 4. KYSUČAN, Lubor. Individuum versus antická ekotopie. In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 3. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2007. s. 48-56. ISBN 978-80-7394-022-5.
 5. 2006

 6. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 7. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sport a fanoušci v antice. Brno, 2006. 2 s. Rozrazil 2006, č. 1.
 8. 2005

 9. NECHUTOVÁ, Nechutová. Thaleia - Humor w antyku. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, N10, s. 142-143. ISSN 1211-6335.
 10. 2004

 11. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Antický román. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 58-65. ISBN 80-210-3484-X.
 12. NECHUTOVÁ, Jana. Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 256 s. Proceedings 15. ISBN 80-7325-042-X.
 13. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildunsprosa der Spätantike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2004, N 9, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-6335.
 14. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Symposion jako prostředí vzdělávání v antice a jeho literární obraz. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2004. vyd. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 66-76. ISBN 80-210-3484-X.
 15. 2002

 16. BARTLOVÁ, Milena. Jan Bažant, Umění českého středověku a antika (recenze). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, roč. 124, č. 2, s. 319-321. ISSN 0024-4457.
 17. NECHUTOVÁ, Jana. (red.) Jaroslav Ludvíkovský: Antika, Čechy a evropská tradice. Spisy FFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 169 s. Spisy 240. ISBN 80-210-2804-1.
 18. 1999

 19. BARTONĚK, Antonín. Europa und die Tradition der Antike. In The Crossroads of European Culture. Brno: Brno: Vutium Press, 1999. s. 491-496. ISBN 80-214-1249-6.
 20. KROČA, David. Za moudrostí starověku. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 2, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 10:56